Ansvarlig og sikker teknologi

Vi lever i et samfund, som er under konstant teknologisk forandring. Med teknologiske kvantespring på cloud-løsninger, Internet of Things (IoT), og kunstig intelligens har vi værktøjerne til at skabe økonomisk og social fremgang i samfundet. Samtidig rejser disse nye teknologiske muligheder en række komplekse spørgsmål og dilemmaer, som er vigtige at diskutere og få tilpasset vores grundlæggende værdier i samfundet.

Ansvarlig brug af kunstig intelligens

Microsoft arbejder med kunstig intelligens baseret på en række etiske retningslinjer, som altid sætter mennesket først i undersøgelsen, udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens. Dette skal imødekomme en ansvarlig innovation i brugen af kunstig intelligens. Du kan læse mere om vores seks principper for ansvarlig kunstig intelligens her.

I Microsoft har vi operationaliseret arbejdet med ansvarlig kunstig på tværs af organisationen. Det omfatter bl.a. rådgivning til ledelsen og ingeniørerne. Du kan læse mere om vores governance struktur for ansvarlig kunstige intelligens på denne side.

I Danmark er Microsoft partner i det tiårige ADD-forskningsprojekt, som arbejder for at styrke demokratiet i lyset af den digitale udvikling. Sammen med forskningsinstitutter, virksomheder og brancheorganisationer undersøger vi, hvordan den danske befolkning bedst oplyses om brugen af data og algoritmer, samt hvordan vi sikrer demokratiske værdier i samfundet med anvendelsen af ny teknologi.

Sikkerhed og databeskyttelse

Hver eneste dag er cyberkriminelle på spil. Myndigheder, virksomheder eller borgere bliver forsøgt svindlet eller angrebet med stadig større opfindsomhed. Data fra Microsofts Digital Defense Report 2021 viser, at trusselsniveauet fra cyberkriminelle og statslige aktører stiger i takt med øget anvendelse af cyberangreb, som samtidig bliver mere sofistikeret og vanskeligere at opdage. Center for Cybersikkerhed vurderer ligeledes i deres seneste trusselsvurdering, at truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage er MEGET HØJ mod Danmark.

Skal Danmark bevare sin digitale førerposition og indfri digitaliseringens mange muligheder, skal fundamentet for de digitale ambitioner være på plads. Fundamentet må og skal være en stærk cybersikkerhed, som skal sikre tilliden og sikkerheden for digitalisering. Ellers får vi aldrig udnyttet det fulde potentiale i de nye teknologier, skriver Microsoft Danmarks politiske direktør Mikael Ekman i denne klumme.

Datasikkerhed og compliance

Brugen og vigtigheden af data stiger hos både den offentlige og private sektor, hvorfor der stilles større krav til hvordan brugernes data håndteres i EU. Derfor har Microsoft taget skridtet videre, og kan i udgangen af 2022 garantere, at alt europæisk data lagres og administreres i EU på tværs af alle Microsofts cloud-tjenester såsom Azure, Dynamics 365 og Microsoft 365. Dette skridt kalder vi ’EU Data Boundary’, som du kan læse mere om her.

Du kan læse mere om Microsofts tilgang til datasikkerhed på denne side. Her kan du læse mere om, hvordan vi prioriterer beskyttelsen af personlige oplysninger, hvordan data administreres, hvordan vi efterlever gældende krav i GDPR og meget mere.

Kontakt os

Microsofts kundeservice
Support

Telefon 8233 3100 (man-fre 9:00-18:00)

Du kan også bestille en opringning eller chatte direkte med en supportmedarbejder. Se mere her


Microsoft i Danmark
Kanalvej 7

2800 Kongens Lyngby
Telefon 4489 0100 (man-tors 7:30-17:00, fre 7:30-16:30)


Microsofts danske datacenterregion

Microsofts danske datacenterregion

Microsoft Danmark Events

Microsoft Danmark Events