Til hovedindhold

Biodiversitet

Et sundt samfund afhænger af en sund planet

I andet skridt af bæredygtighedsinitiativerne for 2020 fokuserer Microsoft på beskyttelse og opretholdelse af biodiversitet og et sundt globalt økosystem

Selvom COVID-19 siden har vendt op og ned på hverdagen, er bæredygtig adfærd fortsat afgørende. Derfor præsenterer vi i dag næste skridt i vores bæredygtighedsinitiativer for 2020, hvor vi fokuserer på beskyttelse og opretholdelse af biodiversitet og på et sundt globalt økosystem

Microsofts nye indsats for biodiversitet er flerstrenget. Men indsatsens primære formål er øge brugen af data og digital teknologi. Det sker bl.a. gennem et nyt ambitiøst program, som samler klima-og miljødata fra hele verden og aktiverer disse data i en ny såkaldt Planetary Computer. På den måde får partnere og kunder endnu bedre redskaber til at forbedre deres egne beslutninger vedrørende klima- og miljøtiltag. Samtidig vil vi i Microsoft tage del i den offentlige og politiske debat om globale økosystemer og ikke mindst tage et fortsat ansvar for vores eget aftryk.

Biodiversitet og økosystemer i forfald

Vi er af den overbevisning, at arbejdet med biodiversitet skal være datadreven og forskningsbaseret. Denne tilgang ligger også til grund for vores mål om CO2-reduktion. I dag er en fjerdedel af jordens arter er i fare for at uddø. Antallet af vådområder, som renser og opbevarer vand og som samtidig er hjemsted for tusindvis af arter, er reduceret med hele 87%. Koralrevene, der fungerer som undersøiske levesteder og som sikrer føde, naturlige flodbarrierer, og millioner af arbejdspladser inden for turisme, er blevet reduceret med 50% i nyere tid.

Et skræmmende eksempel er den indflydelse, som insekter har på vores sundhed og økonomiske velstand. Insekters diversitet og levevilkår er faldet drastisk de seneste årtier. Insekter udgør fundamentet i fødekæden, og fungerer som føde for fugle, fisk og mindre dyr. Bestøvende insekter – som bier – er afgørende for produktionen af mere end 75% af verdens afgrøder. Uden insekter er der ingen mad og uden mad kan mennesker ikke overleve.

Den principielle tilgang guider vores arbejde

Hver gang vi påtager os en ny og kompleks samfundsopgave er vi drevet af først at lære og derefter definere den principielle tilgang, der skal guide vores indsatser. Det har gjort sig gældende i vores arbejde med privatlivssikkerhed, den etiske udvikling af kunstig intelligens, vores ambitiøse CO2-målsætninger og gør sig også gældende i vores tilgang til biodiversitet og økosystemer.

I dag indfører vi fire principper, som skal guide vores arbejde med at opnå målsætningerne inden for biodiversitet:

Principperne er:

  1. Anvend data og digital teknologi. Vi kan ikke løse et problem, hvis vi ikke vi forstår problemet fuldt ud. Netop derfor ønsker vi at samle klima- og miljødata fra hele verden og aktivere disse data gennem computing og machine learning i den nye Planetary Computer.
  2. Understøt samarbejdspartnere og kunder i hele verden. Vi vil bruge den nye computer til at udvikle og bruge digital teknologi, som hjælper vores samarbejdspartnere og kunder til at forbedre deres egne beslutninger vedrørende klima- og miljøtiltag.
  3. Brug vores stemme i den offentlige debat. Vi vil bakke op om og være fortalere for politiske indsatser, som tager hånd om økosystemer på både nationalt og globalt niveau.
  4. Tag ansvar for vores eget aftryk. Vi vil tage ansvar for de påvirkninger af økosystemet, som vores direkte virke medfører ved inden 2025 at beskytte mere landareal end vi forbruger.

Anvendelse af data og digital teknologi: The Planetary Computer

Vi ved fortsat ikke nok om arter, biodiversitet og de økosystemer, som er helt afgørende for vores sundhed og velstand. Alene det at forstå hvor verdens skove, marker og vandløb befinder sig, er stadig en kæmpe klimamæssig opgave. Hvilke arter, der tilhører hvilket økosystem og hvorfor disse enten trives eller er tæt på at uddø, er i et stort omfang stadig uvist. Vi kan helt enkelt ikke løse et problem, som vi ikke forstår til fulde.

Hvis vi skal være i stand til at træffe intelligente beslutninger, er vi nødt til meget mere præcist at forstå hvad der sker. Derfor skal vi blive bedre til at vurdere jordens sundhedsstilstand. Heldigvis er der et stort potentiale i at benytte teknologi til at revolutionere vores vurderingsmodeller hvad angår jordens miljø og klima. Det vil medføre hurtigere og billigere vurderinger, som for første gang vil operere på reel global skala.

Det burde være ligeså nemt at søge på plantetens velbefindende, som det i dag er at finde køreplaner eller restaurantmuligheder på internettet. Vi er nødt til at anvende det, der kendetegner informationens tidsalder – data, beregningskraft, algoritmer, programmeringsplatforme og apps – for at kunne accelerere mod en mere klimavenlig og bæredygtig fremtid.

For to et halvt år siden tog vi det første skridt i den retning ved at lancere Microsofts ’AI for Earth’-program, som gav verdens ledende miljøforskere og miljøorganisationer mulighed for at arbejde med kunstig intelligens. Indtil videre har Microsoft støttet mere end 500 organisationer i mere end 80 lande, som arbejder på banebrydende miljø- og klimaprojekter.

På trods af vores store arbejde med kunstig intelligens i vores ’AI for Earth’-netværk, har vi lært, at forskere og organisationer har brug for mere. De har brug for øget adgang til data, mere intuitiv adgang til maskinindlæringsredskaber og bedre muligheder for at dele deres arbejde og bidrage til andres arbejde.

Vores netværk har behov for en ny slags databehandlingsprogram – en verdensomspændende computer. En platform, som ville kunne give adgang til trillioner af datapunkter, som ville gøre det muligt for brugerne at søge efter geografiske områder, og som ville muliggøre, at brugerne selv kan finde nye svar og nye spørgsmål og dele resultater med et globale fællesskab. Denne nye computer vil skabe indsigter vedrørende kritiske spørgsmål, som forskere, miljøorganisationer og virksomheder allerede stiller hver eneste dag.

Derfor annoncerer vi i dag den næste fase af vores ’AI for Earth’-program, hvor målet er at bygge denne verdensomspændende computer-platform gennem dedikerede investeringer i infrastrukturudvikling. Vi vil give de mere 500 aktører fordelt på 81 lande, som er en del af vores ’AI for Earth’-netværk, adgang til verdens vigtigste datasæt og en platform, som kan analysere de datasæt. Vi vil desuden investere i specifikke miljøløsninger, som fx identificering af arter samt kortlægning og optimering af arealanvendelse.

Vi starter et nyt ’AI for Earth’-samarbejde med Gruppen for Verdensobservationers Biodiversitetsnetværk (GEO BON) og støtter med et bidrag på USD 1 mio. Dette bidrag styrker indsatser som overvåger jordens biodiversitet og som skaber nødvendige målinger for at kunne studere, rapportere og håndtere forandringer i biodiversiteten. Indsigterne kan bruges til global beslutningsstøtte om natur- og miljøbevarelse.

The Planetary Computer er uhyre kompleks og vi kan ikke bygge den alene. Vi må fortsat blive klogere gennem samarbejdet med og indsigterne fra de organisationer og forskere, der modtager bidrag. Samtidig indgår vi nye samarbejder med organisationer, der er bedst kvalificerede til at udvikle og forfølge globale miljømål.

Vi hjælper vores kunder

Vi mener det er afgørende at hjælpe vores kunder med teknologiske løsninger på biodiversitetsudfordringerne. Vi udvikler derfor redskaber og services, som hjælper vores kunder i hele verden med at forstå økosystemet omkring dem. Både ved at overvåge de lokale forandringer fra klimamæssig eller menneskelig adfærd samt håndtere forandringerne på en måde, som beskytter biodiversiteten, samfundet og livet på planeten.

Monitorering er et vigtigt første skridt, men økosystemerne kræver også praktiske tiltag. Vi øger derfor vores investeringer i præcisionslandbrug, herunder i hvordan kunstig intelligens kan hjælpe med at booste afgrøder samtidig med at landbrugets påvirkning af naturressourcer og landarealer reduceres.

Vi lader vores stemme blive hørt

Nationalstaterne spiller en afgørende rolle i at håndtere økosystemer og biodiversitet ved at indsamle og offentliggøre meget store mængder af data, som er afgørende for miljøforskningen. Det er også staterne, der ejer milliarder hektar land, som de kan bruge til at beskytte, håndtere og genoprette vigtige økosystemer. Vi vil fokusere på følgende fire punkter i den offentlige politiske debat:

  • Vurderinger af nationale økosystemer
  • Infrastruktur, der kan fremskynde målinger og overvågning af økosystemer
  • Bevarelse af offentlige land- og vandområder
  • Offentlig-private samarbejder

Vi tager ansvar for vores eget CO2-aftryk

Som led i vores fokus på biodiversitet og økosystemer tager vi ansvar for vores eget CO2-aftryk. Globalt har Microsoft aktiviteter på knap 4500 hektar land, hvilket svarer til cirka 3/4 af Manhattan i New York City. Vi forpligter os ligeledes til at beskytte mere land end vi forbruger inden 2025 ved erhvervelse af landområder til naturbevarelse, oprettelse af nationalparker og fredninger.

Ligesom med vores CO2-tiltag vil vi kapitalisere på den energi og viden som vores medarbejdere besidder og invitere dem til at deltage i frivillige indsatser fokuseret på biodiversitet og økosystemer.

Vi er nødt til at samarbejde om løsningerne og om, hvordan vi maksimerer de fordele, som naturen bringer, samtidig med, at vi minimerer den miljømæssige skade, som vores aktiviteter fører med sig. Det bliver ikke nemt, men det er muligt, hvis vi sætter brikkerne rigtigt sammen.

Det er tid til at accelerere vores arbejde.

Vil du vide mere om det nye initiativ?

Læs Brad Smiths blogpost her: https://blogs.microsoft.com/blog/2020/04/15/a-healthy-society-requires-a-healthy-planet/