Δελτία Τύπου - Microsoft Ελλάς

Όλες οι ειδήσεις

View More

Προτεινόμενα

Τελευταία νέα

H Microsoft Hellas και η EY παρουσιάζουν το νομικό και κανονιστικό τοπίο κυβερνοασφάλειας

3D rendering of keyboard with login interface: username and password input fields, accompanied by a prominent lock symbol. Image represents the cybersecurity PR event by Microsoft Hellas and EY discussing the legal and regulatory landscape of cyber defense.

Διαθέσιμες για preview και σε κινητά οι νέες εκδόσεις των Bing και Edge

Edge Bing and Skype graphic

DiGiYouth – 100% Επιτυχία Προσλήψεων στο Πρόγραμμα της Microsoft με το ReGeneration

Woman typing on laptop