Top 5 načina na koje vam vaš Azure AD može pomoći da omogućite rad na daljinu

Top 5 ways your Azure AD can help you enable remote work

Iako je rad na daljinu uobičajena značajka modernih radnih mjesta, postao je imperativ u svjetlu trenutne epidemije Coronavirusa (COVID-19) širom svijeta. Kada je to izvedivo, omogućavanje rada od kuće ključan je način da zaposlenici, korisnici, partneri i zajednice ostanu zdravi i sigurni.

Za one od vas koji koriste Azure Active Directory (što uključuje sve one koji koriste Office 365), postoje brojne mogućnosti koje omogućavaju rad na daljinu, dok vam istovremeno pomažu da vaša organizacija ostane sigurna.

Evo naših top 5 preporuka koje omogućavaju rad na daljinu.

  1. Koristite zajednički alat za suradnju (kao što su Microsoft Teams, Cisco Webex, Slack, Workplace by Facebook ili Zoom)

Ako vaša tvrtka već nije u velikoj mjeri usvojila alat za suradnju, standardiziranje na zajedničkoj platformi može smanjiti prepreke između skupina. Ako trenutno nemate licencu za korištenje Microsoft Teamsa, putem linka saznajte detalje o besplatnom pristupu.

Ako više volite alate poput Cisco Webexa, Slacka, Workplacea by Facebook ili Zooma, integracija Azure AD-a pruža sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO) i automatizirano upravljanje korisnicima, omogućavajući vam da brzo napravite implementaciju za sve korisnike i pružite im besprijekoran pristup. Posjetite link da saznate više o integraciji aplikacija s Azure AD-om.

  1. Omogućite svojim korisnicima da na siguran način pristupaju aplikacijama u oblaku izvan vaše korporativne mreže

Da biste zaštitili svoju organizaciju, ključno je da, kada omogućite pristup aplikacijama u oblaku putem osobnih uređaja i s udaljenih lokacija, to učinite na siguran način.  Ako već koristite Azure AD Conditional Access, znate da se može koristiti za primjenu sigurnosnih pravila kako bi se osiguralo da odgovarajući ljudi imaju pristup aplikacijama koje su im potrebne, u skladu s vašim organizacijskim zahtjevima. Svoja pravila možete proširiti kako bi ste zaštitili sve vaše aplikacije, zahtijevajući kontrole poput prolaženja MFA izazova ili korištenja kompatibilnog uređaja. Više informacija o Conditional Accessu pronađite ovdje. Ako ne koristite Conditional Access, zadane sigurnosne postavke mogu pomoći u zaštiti korisnika i aplikacija (ovdje saznajte više).

Ako u svojoj organizaciji već imate postavljen Conditional Access, preporučujemo vam da pregledate svoja pravila da budete sigurni da ne sprečavaju pristup s udaljenosti. Uobičajena su pravila koja blokiraju pristup kada korisnik nije na korporativnoj mreži, što bi uzrokovalo probleme. Možete ustanoviti da će alternativna kombinacija kontrola Conditional Access omogućiti rad s udaljenosti, a istovremeno zadovoljiti vaše sigurnosne zahtjeve.

  1. Omogućite siguran pristup aplikacijama na lokaciji tvrtke kada su korisnici van korporativne mreže

Većina organizacija koristi mnogo poslovno neophodnih aplikacija koje se nalaze na lokaciji tvrtke, a moguće je da mnoge od njih nisu dostupne izvan korporativne mreže. Azure AD Application Proxy je jednostavan agent koji vašim lokalnim aplikacijama pruža Internet pristup Internet, a pritom ne otvara širok pristup vašoj mreži. Možete to kombinirati sa svojim postojećim pravilima za provjeru autentičnosti Azure AD-a i Conditional Access pravilima kako biste zaštitili svoje korisnike i podatke. Više informacija o App Proxy potražite ovdje.

Alternativno, ako koristite Akamai Enterprise Application Access (EAA), Citrix Application Delivery Controller (ADC), F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) ili Zscaler Private Access, Microsoft ima partnerstva koja će vam pomoći da na siguran način ostvarite pristup s udaljenosti. Za više informacija o Secure Hybrid Accessu posjetite link.

  1. Surađujte s partnerima

Obzirom da mnoge tvrtke otkazuju poslovna putovanja koja nisu neophodna, bliska suradnja s poslovnim partnerima može postati teža. Azure AD ima mogućnosti suradnje između dva poslovna sustava, koje vam mogu pomoći da odaberete željenu aplikaciju za suradnju – uključujući SharePoint, Teams, Box, DropboxGoogle Drive —na siguran način unutar granica koje je postavila vaša tvrtka. Više informacija pronađite ovdje.

  1. Podrška „ponesite svoj uređaj“

Svaka organizacija ne može osigurati korporativne uređaj za rad s udaljenosti, no možete omogućiti pristup podacima tvrtke putem uređaja u osobnom vlasništvu koristeći zaštitna pravila Microsoft Intune aplikacije u kombinaciji s Azure AD Conditional Accessom.

Za više informacija o pravilima zaštite aplikacija, otvorite link.

Snaga oblaka omogućava nove načine rada, pružajući nam fleksibilnost u izazovnim vremenima. Nadamo se da Azure AD može pomoći da vaši korisnici budu produktivni – i vaše poslovanje aktivno. Budite sigurni i zdravi.

Tags:

Related Posts