Top 5 načina na koji vam Azure AD pomaže u neometanom radu na daljinu

Top 5 ways your Azure AD can help you enable remote work

Iako je rad na daljinu uobičajen u savremenim radnim okruženjima, ovakav način rada je u svetlu trenutne pandemije koronavirusa [COVID-19] postao imperativ. Omogućavanje rada od kuće u svim slučajevima u kojima je to izvodljivo, jedan je od ključnih načina da pomognemo da naši zaposleni, klijenti, poslovni partneri i zajednice ostanu zdravi i bezbedni.

Svima koji koriste Azure Active Directory [što uključuje sve koji koriste Office 365] na raspolaganju su brojne funkcionalnosti koje omogućavaju rad na daljinu, uz istovremenu zaštitu poslovne organizacije.

Evo naših top 5 preporuka za neometan rad na daljinu:

  1. Koristite uobičajene alate za saradnju [Microsoft Teams, Cisco Webex, Slack, Facebook Workplace ili Zoom]

Ukoliko se vaša kompanija još uvek nije ustalila u korišćenju nekog alata za saradnju, donošenje odluke o jednoj platformi koju će koristiti svi zaposleni doprineće lakšem premošćavanju barijera između grupa. Ako trenutno niste licencirani za korišćenje Microsoft Teams-a, ovde možete pronaći sve detalje o besplatnom pristupu.

Ukoliko preferirate alate kao što su Cisco Webex, Slack, Facebook Workplace ili Zoom, Azure AD integracija omogućava jedinstveno i automatizovano prijavljivanje [single-sign-on, SSO], kako bi svim  vašim korisnicima bio omogućen brz pristup bez ikakvih problema. Više informacija o integrisanju aplikacija sa Azure AD dostupno je ovde.

  1. Omogućite svojim korisnicima bezbedan pristup cloud aplikacijama i kada su izvan vaše korporativne mreže

Da bi vaša organizacija bila zaštićena neophodno je da pristup vašim cloud aplikacijama sa privatnih uređaja i udaljenih lokacija bude obavljen na bezbedan način. Ako već koristite Azure AD uslovni pristup [Conditional Access], onda znate da on pruža mogućnost primene bezbednosnih postavki koje osiguravaju da samo provereni ljudi imaju pristup aplikacijama koje su im potrebne, u skladu sa vašim organizacionim propisima. Ove postavke možete da proširite da štite sve vaše aplikacije, tako što će zahtevati dodatne kontrole poput uspešnog rešavanja MFA testa ili korišćenje kompatibilnog uređaja. Više informacija o uslovnom pristupu čeka vas ovde. Ukoliko ne koristite uslovni pristup, tu su bezbednosne postavke [Security Defaults] koje će vam pomoći da vaši korisnici i aplikacije ostanu zaštićeni [više o tome saznajte ovde].

Ako vaša organizacija već koristi uslovni pristup, preporučujemo vam da preispitate svoje postavke i osigurate da one ne sprečavaju pristup na daljinu. Postavke koje blokiraju pristup korisnicima koji su van korporativne mreže su česte, i, u ovoj situaciji, mogu da uzrokuju probleme. Odredite alternativnu kombinaciju kontrola za uslovni pristup koja omogućava neometan rad na daljinu, dok u isto vreme ispunjava i sve vaše bezbednosne zahteve.

  1. Omogućite bezbedan pristup vašim lokalnim aplikacijama korisnicima koji im pristupaju van okvira vaše korporativne mreže

Većina organizacija ima brojne lokalizovane aplikacije koje su ključne za poslovanje, a nedostupne su korisnicima koji im pristupaju van okvira korporativne mreže. Azure AD Application Proxy je lagani agent koji omogućava pristup vašim lokalnim aplikacijama putem interneta, bez otvaranja šireg pristupa vašoj mreži. Ovo možete da kombinujete sa vašom postojećom Azure AD potvrdom identiteta i postavkama uslovnog pristupa, kako biste osigurali zaštitu za svoje korisnike i svoje podatke. Više informacija o App Proxy pronaći ćete ovde.

Alternativno, ako koristite Akamai Enterprise Application Access [EAA], Citrix Application Delivery Controller [ADC], F5 BIG-IP Access Policy Manager [APM] ili Zscaler Private Access, Microsoft ima partnerstva koja će vam pomoći da omogućite bezbedan daljinski pristup. Više informacija o sigurnom hibridnom pristupu [Secure Hybrid Access] potražite ovde.

  1. Sarađujte sa partnerima

Budući da mnoge kompanije otkazuju putovanja koja nisu ključna za poslovanje, neposredna  saradnja sa poslovnim partnerima može da bude otežana. Funkcionalnosti za B2B saradnju koje nudi Azure AD mogu da vam pomognu da koristite aplikacije za saradnju po vašem izboru – uključujući SharePoint, Timovi, Box, Dropbox i Google Drive – i tako bezbedno premostite kompanijske granice.  Više informacija pronađite ovde.

  1. Obezbedite podršku za korišćenje ličnih uređaja [bring-your-own-device]

Organizacije koje nemaju kapacitet da obezbede korporativne uređaje za rad na daljinu mogu da omoguće pristup kompanijskim podacima sa ličnih uređaja, uz primenu zaštitnih postavki Microsoft Intune aplikacije u kombinaciji sa Azure AD uslovnim pristupom. Više informacija o smernicama za zaštitu aplikacija potražite ovde.

Cloud kapaciteti omogućavaju nove načine rada i pružaju nam fleksibilnost u vremenu punom izazova. Nadamo se da Azure AD može da pomogne da vaši korisnici ostanu produktivni, a vaše poslovanje neprekinuto. Čuvajte se i budite dobro.

Potrebna vam je dodatna podrška?

Microsoft FastTrack je program koji će vam pomoći da primenite, povećate stopu korišćenja i usvojite najbolje prakse cloud tehnologije. Ova usluga dostupna je korisnicima sa 150 ili više licenci u okviru kvalifikovanog plana – za pomoć se obratite ovde. Ukoliko vam je potrebna tehnička podrška, zatražite je preko administrativnog portala.

Tags:

Related Posts