Uvek i svuda dostupna škola

Da li je digitalizacija nastave otvorila nove mogućnosti u obrazovanju?

Obrazovni sistemi širom sveta, nastavnici, učenici, roditelji i tehnološke kompanije, proteklih meseci ujedinjeni su pred izazovima digitalne nastave i kreiranja novih modela obrazovanja. Neki od njih će i po povratku u školske klupe ostati deo nastavnih procesa. Svi su složni u tome da prisustvujemo ubrzanoj promeni u obrazovanju, kakva u njegovoj istoriji nije zabeležena, gde će nastavnici uz pomoć tehnologija biti kreatori otvorenijeg i fleksibilnijeg učenja.

Učenici, koji i ne poznaju svet pre interneta, lako su se snašli u virtuelnim učionicama. Veći izazov stavljen je pred nastavnike. Osmisliti novi princip nastave, pripremiti elektronske materijale za časove i prilagoditi praćenje aktivnosti učenika na daljinu.  Dva meseca predavanja lekcija, kreiranja zadataka i rada sa učenicima u virtualnom prostoru, i sada zaključivanje ocena i planiranje sledeće školske godine, stavlja nastavnike pred nove izazove.

Uspešan rad škole uključuje mnogo više od časova. Novobeogradska osnovna škola „Borislav Pekić“ primer je obrazovne ustanove koja je u proteklom periodu i svoje administrativne aktivnosti neophodne za neometano funkcionisanje nastave, takođe prebacila u virtuelni prostor. „Sva ova nesrećna dešavanja koja su nas zadesila, za nas zaposlene u prosveti imala su i dobru stranu. Morali smo potpuno da reorganizujemo dosadašnji klasični način rada i da se okrenemo drugačijem načinu komunikacije, kako sa učenicima, tako i sa kolegama“, kaže pomoćnik direktora ove škole Branislav Gočobija.

Nastavnici i profesori novobeogradske osnovne škole na Microsoft Teams platformi održali su i svoje prvo virtuelno Nastavničko veće. Ovu platformu kompanija Microsoft je besplatno stavila na  raspolaganje univerzitetima, školama, nastavnicima i učenicima u 175 zemalja širom sveta, uljučujući i Srbiju, kako bi omogućila efikasno učenje na daljinu i pomogla prevazilaženje izazova koje nova realnost donosi.

„Utisci komunikacije putem Teams platforme su sjajni i sve kolege smatraju da smo bili mnogo efikisniji nego pri klasičnom načinu rada“, ističe Gočobija i objašnjava da su profesori složni u tome da će Teams platforma biti dragocena i u dopunskoj i dodatnoj nastavi za učenike svih razreda.

Prema njegovim rečima, plan za narednu školsku godinu je da se na ovaj način ostvari još dublja komunikacija sa učenicima, tako što će se na Teams-u formirati odeljenja, a otići će se i korak dalje, pa će i roditeljski sastanci i otvorena vrata moći da se održavaju u virtuelnom prostoru.

Prednosti novog načina rada u obrazovanju, ističe i  pedagog OŠ “Borislav Pekić” Ljubinka Debeljak. „Dobili smo priliku da kreiramo paralelnu – uvek i svuda dostupnu – školu, koja može da radi u svim okolnostima. Rad škole učinili smo bržim, operativnijim i  efikasnijim, a nastavnici su u prilici da budu samostalniji, kreativniji, da preuzimaju lidersku ulogu – što je ključ razvoja obrazovanja“, poručuje Debeljak.

Iako svi željno iščekuju povratak “u normalu”, pune učionice, školske hodnike i dvorišta, nastavnici su složni u oceni da su „prinudna“ digitalizacija i prihvatanje novih tehnologija doneli i brojne pozitivne promene koje su unapredile nastavni proces i sačuvale dosta dragocenog vremena. „Sve ovo je za većinu naših kolega relativno novo, ali se oseća neka nova energija koja bi trebalo celu našu prosvetu i obrazovanje da izvuče iz učmalosti i kolotečine u koju je, čini mi se, upala“, smatra Gočobija. „U našoj školi postoji velika zainteresovanost kolega da nastavimo sa unapređenjem rada škole preko ove platforme. Ponosni smo što smo među prvima u tome“, dodaje Debeljak.

Nov način rada svakako će najviše pogodnosti doneti učenicima, jer će ih pripremiti za poslove budućnosti. Predviđanja Svetskog ekonomskog foruma jesu da će dve trećine današnjih učenika raditi na poslovima koji u ovom trenutku uopšte ne postoje. Microsoft je zato posvećen pripremanju miliona učenika da steknu znanje i veštine koje će im biti neophodne na tom putu, kroz čitav niz edukativnih alata koji će im pomoći da postanu inovatori digitalne budućnosti.

Tags: , ,

Related Posts