Vuosi myöhemmin – katsaus Microsoftin kunnianhimoiseen hiilinegatiivisuustavoitteeseen

 |   Microsoft News Center

Nainen katsoo järvelle vuoristomaisemassa.

Microsoft julkisti tammikuussa 2020 historiansa suurimman sitoumuksen ilmastokriisin ratkaisemiseksi, kun yritys jakoi hiilinegatiivisuustavoitteensa: vuoteen 2030 mennessä Microsoft poistaa luonnosta enemmän hiilidioksidia kuin vapauttaa sinne. Lisäksi Microsoft on sitoutunut vuoteen 2050 mennessä poistamaan luonnosta kaikki päästöt, joita se on aiheuttanut joko suoraan tai sähkönkulutuksen kautta perustamisvuodestaan 1975 lähtien.

Nyt, kun sitoumuksen tekemisestä on vuosi, teemme tilannekatsauksen ja kerromme oppimastamme sekä joistakin tärkeistä virstanpylväistä:

  • Microsoft arvioi ensimmäisen vuoden aikana vähentäneensä hiilidioksidipäästöjään 6 prosentilla eli noin 730 000 tonnilla.
  • Microsoft on maksanut 1,3 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen poistamisesta 26 hankkeessa eri puolilla maailmaa.
  • Edistääkseen avoimuutta Microsoft antaa kestävän kehityksen vuosiraportin tiedot ulkopuolisen tahon eli tilintarkastusyritys Deloitten tarkastettaviksi. Samalla Microsoft sitoutuu vastuullisuuteen ja ottaa kestävän kehityksen tavoitteissa edistymisen yhdeksi johtajien palkanmääräytymisperusteista seuraavasta tilivuodestaan alkaen.

Microsoft on julkistanut tähän mennessä kattavimman kestävän kehityksen raporttinsa, jossa käsitellään hiilinegatiivisuussitoumuksen lisäksi myös vesipositiivisuutta, jätteettömyyttä sekä kehittämäämme alustaa, jonka avulla kerätään maapallon biodiversiteettiä edistävää tietoa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Microsoft pyrki ensimmäisen vuoden aikana ennen kaikkea luomaan perustan seuraavalle vuosikymmenelle, ja havaitsi samalla myös todellisia, mitattavissa olevia vähennyksiä hiilidioksidipäästöissään. Ensimmäisen vuoden aikana Microsoft vähensi päästöjä 6 %:lla 11,6 miljoonasta tonnista 10,9 miljoonaan tonniin. Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä leikata päästöt alle puoleen.

Tilanteessa korostui kaksi tärkeää muutosta, jotka edistävät päästövähennyksiä. Ensimmäinen näistä on Microsoftin sisäisen hiiliveron laajentaminen koskemaan kattavuusalueen 3 päästöjä eli toimittajiemme sekä tuotteidemme käytön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Olemme jo vuosia perineet sisäistä hiiliveroa kattavuusalueiden 1 ja 2 päästöistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Microsoftin eri osat ovat maksaneet sisäisesti (15 dollaria tonnilta) matkustamisen, sähkönkulutuksen ja muun vastaavanlaisen toiminnan aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Uuden tilivuoden hiilivero laajennettiin koskemaan myös kattavuusalueen 3 päästöjä – aluksi alennetulla 5 dollarin tonnikohtaisella hinnalla, mutta tätä tullaan nostamaan joka vuosi.

Toinen kehitystä kaipaava kohde ei ole kovin huomiota herättävä, mutta välttämätön. Toimitusketjun hiilidioksidipäästöjä poistettaessa sopimukset ovat merkittävässä asemassa. Nykyisissä alihankintasopimuksissa hiilidioksidipäästöille ei ole määritelty hintaa, mutta tämä olisi välttämätöntä, sillä pelkkä passiivinen hankinta ei riitä.

Ensimmäinen vuosi on osoittanut entistä vahvemmin, että edistyminen lähes missä tahansa asiassa edellyttää tiukkoja standardeja, todellisia rahallisia kannustimia ja tehokkaita, teknologiaa hyödyntäviä toimenpiteitä. Uskomme tämän olevan toimiva yhdistelmä kehityksen vauhdittamiseksi eri puolilla maailmaa.

Hiilidioksidin poistaminen

Merkittävin toimenpiteemme ensimmäisen vuoden aikana on ollut hiilidioksidin poistamisen eteen tehty työ. Olemme maksaneet 1,3 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen poistamisesta 15 alihankkijalle 26 hankkeessa eri puolilla maailmaa. Uskomme, että tämä on suurin minkään yrityksen koskaan vuoden aikana tekemä hiilidioksidinpoistohankinta. Se on mukana luomassa juuri sellaisia uusia ja dynaamisia talousmarkkinoita kuin maailma tarvitseekin. Jos sitä kuitenkin verrataan siihen, mitä olisi saavutettava vuoteen 2030 mennessä, se on vasta ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Hankinnat tehtiin Microsoftin heinäkuussa 2020 julkistaman, miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen poistamiseen tähtäävän tarjouspyynnön pohjalta. Tarjousten tulva yllätti: Microsoft sai tarjouksia 189 hankkeesta 79 tarjoajalta yli 40 maasta, ja niiden joukossa oli esimerkiksi ehdotuksia 55 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen poistamisesta vuonna 2021.

Kaikki tarjoukset käytiin läpi yhdessä teknisten ja tieteellisten asiantuntijakumppaneidemme, Carbon Directin ja Winrock Internationalin, kanssa selvittääksemme, kuinka pitkään hiilidioksidia poistettaisiin, kuinka paljon sitä olisi poistettu ilman hanketta, ja mitkä olisivat riskit päästöjen siirtymisestä muualle. Laadimme tämän prosessin pohjalta tarpeidemme mukaisen portfolion päästöjen poistamisvaihtoehdoista, joissa panostetaan tulevaisuuden teknologioihin.

Askel kohti uudenlaisia markkinoita

Toivomme, että tarjouspyyntömme tulisi olemaan osa jotakin suurempaa. Käsityksemme on, että maailma ei ole pelkästään valmis näiden uusien markkinoiden luomiseen, vaan odottaa sitä innolla. Siksi julkaisemmekin kaikki 189 päästöjenpoistotarjousta liikesalaisuuksia lukuun ottamatta. Kerromme myös avoimesti, mikä on toiminut kohdallamme ja mikä ei, jotta muut voisivat tehostaa omia päästöjenpoistohankkeitaan. Lisätietoja on päästöjenpoistoraportissamme. Yksi Microsoftin hiilidioksidin poistoon erikoistuneista kumppaneista on suomalainen Puro.earth, jonka Carbofex-, ECHO2- ja Carbon Cycle-projektit poistavat hiilidioksidia ilmakehästä biohiilen tuotannon avulla.

Maailma tarvitsee nykyisiä ratkaisuja merkittävästi vahvempia teknologiapohjaisia ratkaisuja. Siksi perustimme vuonna 2020 miljardin dollarin Climate Innovation Fund -rahaston, joka sijoittaa nyt uusiin teknologioihin, joilla esimerkiksi kerätään päästöjä suoraan ilmasta.

Koska tilivuotemme ja tämän vuosikatsauksen hiilikirjanpidon laskentatavat ovat hieman erilaisia, vuosiraporttimme vahvistetut luvut poikkeavat jonkin verran tässä blogissa arvioiduista.

Tags: , ,