Microsoft ja LinkedIn ovat auttaneet 30 miljoonaa ihmistä kehittämään digitaitojaan koronapandemian aikana – Suomessa 100 000 osallistujaa

 |   Microsoft News Center

Yli 30 miljoonaa ihmistä on kasvattanut ja vahvistanut digitaalisia taitojaan osana Microsoftin viime kesäkuussa käynnistämää maailmanlaajuista digitaito- ja koulutushanketta. Myös Suomessa yli 100 000 ihmistä on osallistunut hankkeessa tarjolla oleviin maksuttomiin koulutuksiin.

Miljoonat ihmiset ympäri maailman lomautetuista tehdastyöntekijöistä vähittäiskaupan myyjiin ja kuorma-autonkuljettajiin ovat osallistuneet Githubin, LinkedInin ja Microsoftin verkkokoulutuksiin pandemian aikana. Koulutukset ovat auttaneet ihmisiä muun muassa valmistautumaan työmarkkinoiden kysytympiin rooleihin asiakaspalvelussa, projektinhallinnan ja data-analyysin parissa.

Maksuttomat LinkedIn Learning- ja Microsoft Learn -koulutukset ja edulliset sertifikaatit ovat nyt saatavilla vuoden 2021 loppuun asti. Samalla käynnistyy hankkeen seuraava vaihe, joka luo uuden perustan osaamispohjaiselle taloudelle uusien työkalujen sekä alustojen avulla ja yhdistää ammattitaitoiset työnhakijat työnantajiin.

”Viimeisen vuoden aikana olemme nähneet pandemian iskevän ihmisiin, jotka kestävät sitä heikoimmin”, sanoi Microsoftin varatoimitusjohtaja Brad Smith. ”Lisäämme merkittävästi panostuksia LinkedInissä ja koko Microsoftilla uusiin toimiin, joilla tuemme aiempaa osallistavampia, osaamiseen perustuvia työmarkkinoita ja luomme ihmisille lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta työnhakuun sekä saavutettavissa olevia oppimispolkuja.”

”Pandemian vaikutukset ovat näkyneet myös Suomen työmarkkinoilla – työttömiä työnhakijoita on kymmeniä tuhansia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Muuttuneessa markkinatilanteessa omalle osaamiselle ei välttämättä löydykään kysyntää. Myös työlliset ovat uuden edessä, sillä osaamisen kehittämisellä on suuri merkitys jokaisen ihmisen sekä koko Suomen tulevaisuudelle. Pandemiasta huolimatta – tai juuri sen vuoksi – Suomen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden pitää varmistaa, että työntekijöillä on aikaa kouluttautua ja päivittää taitojaan. Suomen taloudellinen kilpailukyky ja yhteiskunnan toimivuus perustuu osaavalle työvoimalle”, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

LinkedIn aikoo auttaa 250 000 yritystä palkkaamaan uusia työntekijöitä osaamisen ja taitojen perusteella hyödyntäen olemassa olevia ja uusia rekrytointityökaluja. LinkedIn tarjoaa työnhakijoille uusia tapoja osoittaa osaamistaan ja työnantajille uusia työkaluja, joilla he voivat olla yhteydessä hakijoihin näiden osaamisen perusteella. Näitä ovat muun muassa:

  • LinkedIn Skills Path -pilotti, joka tarjoaa yrityksille uuden väylän rekrytoida uusia työntekijöitä taitojen perustella. Skills Path -palvelussa yhdistyvät LinkedIn Learning -kurssit ja taitoarvioinnit, joiden avulla rekrytoijat voivat löytää sopivia hakijoita heidän kursseilla hankkimiensa taitojen perusteella. LinkedIn pilotoi Skills Path -palvelua useiden yritysten kanssa, jotka haluavat huomioida paremmin työnhakijoiden monimuotoisen osaamisen.
  • LinkedIn-profiilin uudet ominaisuudet auttavat työnhakijoita kertomaan itsestään, urastaan ja tavoitteistaan aidosti ja innostavasti. Esimerkiksi Cover Story -videon kautta työnhakija voi esitellä pehmeitä taitojaan rekrytoijille ja palkkaaville esihenkilöille. Tutkimuksen mukaan kolme neljästä uusia työntekijöitä palkkaavasta esihenkilöstä uskoo, ettei perinteisestä ansioluettelosta voi arvioida hakijan pehmeitä taitoja, ja jopa 80 % uskoo, että videoista on tullut tärkeä väline työnhakijoiden arvioinnissa.*
  • Laajennettu pääsy LinkedInin Skills Graph -palveluun auttaa työnhakijoita, työnantajia, oppilaitoksia ja valtion virastoja taitojen yhtenäisessä sanoittamisessa, mikä helpottaa työvoimasuunnittelua, rekrytointia ja kehitysohjelmien suunnittelua.

Microsoft täydentää LinkedInin työtä kauaskantoisten digitaalisten osaamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tästä yksi esimerkki on Career Coach, joka on LinkedInin mahdollistama Microsoft Teams for Education -sovellus ja tarjoaa korkeakouluopiskelijoille henkilökohtaista opastusta heidän uramatkalleen. Oppilaitoksille ja näiden opiskelijoille Career Coach tarjoaa yhtenäisen uraratkaisun. Se auttaa opiskelijoita määrittämään tavoitteensa sekä tunnistamaan kiinnostuksensa ja taitonsa tekoälyyn perustuvan osaamistyökalun avulla. Lisäksi Career Coachiin luotu LinkedIn-integraatio yhdistää opiskelijan kattavan profiilin työmarkkinatrendeihin ja auttaa heitä kasvattamaan reaalimaailman taitojaan ja pitämään yhteyttä mentoreihin ja ikätovereihin yhdessä paikassa.

”Jo pitkän aikaa työhön on valittu henkilö viimeisimmän työpaikan, tutkinnon tai suhteiden perusteella. Tämä alkaa muuttumaan. Nyt työntekijät ymmärtävät ja tuovat paremmin esille jo oppimiaan sekä vielä tarvitsemiansa taitoja. Samaan aikaan yritykset tarkastelevat muitakin kuin tyypillisiä tai tuttuja taustoja sekä usein huomiotta jätettyjen yhteisöjen työntekijöiden taitoja. Haluamme nopeuttaa tätä muutosta”, sanoi LinkedInin toimitusjohtaja Ryan Roslansky. “Viime kesäkuusta lähtien Microsoft ja LinkedIn ovat auttaneet yli 30 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti pääsemään käsiksi digitaalisiin taitoihin, ja tänään laajennamme sitoutumistamme osaamisen kehittämiseen auttamalla 250 000 yritystä tekemään osaamispohjaista rekrytointia tänä vuonna.”

Osana aloitetta Microsoft on tehnyt tiivistä yhteistyötä voittoa tavoittelemattomien kumppaneidensa kanssa auttaakseen tarjoamaan kokonaisvaltaista tukea valmennuksen, mentoroinnin ja verkostoitumisen avulla lähes kuudelle miljoonalle oppijalle. Microsoft soveltaa näitä kokemuksiaan nyt laajemmin ja julkistaa uuden verkkopalvelun nimeltään Career Connector. Se tarjoaa 50 000 työnhakijalle mahdollisuuden päästä teknologiatyöhön seuraavan kolmen vuoden aikana. Career Connector keskittyy oppijiin – ja heissä erityisesti naisiin ja teknologia-alan vähemmistöihin, jotka ovat kasvattaneet osaamistaan Microsoftin voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja oppimiskumppaneiden kautta.

LinkedInin, GitHubin ja Microsoftin uudet resurssit on esitelty tarkemmin Microsoftin blogissa. Jo aiemmin julkaistut maksuttomat oppimateriaalit, resurssit ja työnhakutyökalut ovat käytettävissä osoitteessa opportunity.linkedin.com vuoden 2021 loppuun asti.

* LinkedInin Censuswidellä teettämään verkkokyselyyn osallistui 1 009 rekrytoinnista vastaavaa johtajaa ja 2 101 työnhakijaa Yhdysvalloissa 25.2.−2.3.2021 välisenä aikana. Vastaajat olivat 18−69-vuotiaita.

Tags: , ,