Microsoft i Oracle rozszerzają partnerstwo, aby dostarczać usługi bazodanowe Oracle z infrastruktury Oracle Cloud w Microsoft Azure

Microsoft jako jedyny globalny dostawa chmurowy dołącza do Oracle i oferuje usługi Oracle Cloud Infrastructure Database Services w celu uproszczenia procesów migracji do chmury, a także wdrażania oraz zarządzania wieloma chmurami jednocześnie u klientów.

Oracle i Microsoft ogłosiły Oracle Database@Azure, który zapewnia klientom bezpośredni dostęp do usług bazodanowych Oracle działających w Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i wdrożonych w centrach danych Microsoft Azure.

Oracle Database@Azure zapewnia wydajność skalowalność oraz dostępność nakładów dla Oracle Data Base na OCI, a także pełne bezpieczeństwo, elastyczność i najlepsze w swojej klasie usługi Microsoft Azure, w tym rozwiązania AI, takie jak Azure OpenAI. Takie połączenie umożliwia klientom większą elastyczność, kiedy uruchamiają oni swoje aplikacje. Oferuje także usprawnione środowisko, w którym uproszczone zostają zakupy w chmurze i zarządzanie pomiędzy usługami Oracle Database oraz Azure.

Wprowadzając Oracle Database@Azure, Oracle i Microsoft pomagają klientom przyspieszyć migrację do chmury, aby mogli zmodernizować swoje środowiska IT i skorzystać z infrastruktury, narzędzi i usług Azure. Klienci skorzystają z następujących możliwości:

  • Więcej opcji przenoszenia baz danych Oracle do chmury;
  • Najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności baz danych Oracle, a także zależność między dostępnością usług i ich cenami;
  • Prostota, bezpieczeństwo i latencję pojedynczego środowiska operacyjnego (centrum danych) na platformie Azure;
  • Możliwość tworzenia nowych aplikacji natywnych w chmurze przy użyciu OCI i Azure, w tym najlepszych w swojej klasie usług AI na Azure;
  • Pewność architektury, która jest testowana i obsługiwana przez dwóch najbardziej zaufanych dostawców chmurowych.

“To prawdziwa okazja, aby pomóc organizacjom przenieść ich krytyczne aplikacje do chmury i umożliwić przekształcenie każdego segmentu ich biznesu przy użyciu kolejnej generacji sztucznej inteligencji” – powiedział Satya Nadella, CEO Microsoft. “Nasze rozszerzone partnerstwo z Oracle sprawi, że Microsoft Azure będzie jedynym dostawcą usług w chmurze, który uruchomi usługi bazodanowe Oracle i pomoże naszym klientom odblokować nową falę innowacji opartych na chmurze”.

“Większość klientów korzysta już z wielu chmur” – powiedział Larry Ellison, prezes i dyrektor techniczny Oracle. “Microsoft i Oracle współpracują ze sobą, aby ułatwić tym klientom płynne połączenie usług Azure z najnowszą technologią Oracle Database. Dzięki umieszczeniu infrastruktury Oracle Exadata w centrach danych Azure, klienci skorzystają z najlepszej możliwej wydajności bazy danych i sieci. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z firmą Microsoft, aby zapewnić naszym partnerom najlepsze możliwości”.

Multicloud stworzony dla klientów

Nowa usługa zapewnia w pełni zintegrowane środowisko do wdrażania, zarządzania i korzystania z instancji baz danych Oracle w ramach Azure. Umożliwia ona organizacjom dokonywanie w oparciu o ich dotychczasowe umiejętności przełomowych zmian w chmurze z wykorzystaniem najlepszych możliwości Oracle i Microsoft bezpośrednio w Azure.

Nowa usługa ma na celu wyeliminowanie największych wyzwań klientów związanych z wdrażaniem architektur wielochmurowych, w tym chaotycznego zarządzania, silosowych narzędzi i złożonego procesu zakupu.

W rezultacie partnerstwa klienci będą mogli wdrożyć usługi Azure wraz z w pełni zarządzanymi usługami Oracle Database w jednym centrum danych, w tym obsługę usług Oracle Exadata Database, Oracle Autonomous Database i Oracle Real Application Clusters (RAC). Oracle i Microsoft opracowały również wspólny model wsparcia, aby zapewnić szybką reakcję i rozwiązywanie problemów związanych z obciążeniami o znaczeniu krytycznym.

Ponadto Oracle i Microsoft znacznie uprościły proces zakupu i zawierania umów. Klienci będą mogli kupić Oracle Database@Azure za pośrednictwem Azure Marketplace, wykorzystując istniejące umowy Azure. Będą również mogli korzystać z istniejących korzyści zawartych w licencjach Oracle Database, w tym Bring Your Own License i programu Oracle Support Rewards.

“Kontynuujemy naszą cyfrową transformację poprzez innowacje i technologie w ramach pełnej współpracy między dostawcami usług w chmurze w celu umożliwienia 40 milionom naszych klientów bezpiecznych i szybkich transakcji finansowych” – powiedział Mihir Shah, dyrektor ds. danych w Fidelity Investments. “Dzisiejsze ogłoszenie pokazuje, w jaki sposób liderzy branży, Microsoft i Oracle, stawiają interesy swoich klientów na pierwszym miejscu i zapewniają wspólne rozwiązanie, które umożliwia organizacjom takim jak Fidelity dostarczanie najlepszych w swojej klasie doświadczeń dla naszych klientów i spełnianie znaczących wymagań dotyczących zgodności i przepisów nawet przy minimalnym przestoju”.

“Dane są siłą napędową każdej firmy, a chmura jest najlepszym sposobem na ich analizę ” – powiedział Magesh Bagavathi, starszy wiceprezes i globalny dyrektor ds. technologii w PepsiCo. “Jesteśmy jedną z największych firm spożywczych i producentem napojów na świecie, organizacją o wartości rynkowej ponad 200 miliardów dolarów, więc możliwość uruchamiania naszych krytycznych systemów i powiązanych danych w chmurze dzięki Oracle Database@Azure daje nam skalowalną przewagę strategiczną w naszych globalnych operacjach”.

“Zwracamy się do naszych partnerów technologicznych, aby wspierali Vodafone w jej ukierunkowaniu na potrzeby klientów oraz prostotę usług i ich rozwój w Europie i Afryce” – powiedział Scott Petty, dyrektor ds. technologii w Vodafone. “Nowa oferta Oracle i Microsoft umożliwia nam dostarczanie innowacyjnych i zróżnicowanych usług cyfrowych szybciej i bardziej efektywnie kosztowo dla naszych klientów”.

“Jako globalny lider w branży usług finansowych, Voya wykorzystała moc cyfrowej transformacji, aby zapewnić naszym klientom i pracownikom najlepsze doświadczenia. Ponieważ nadal przenosimy nasze aplikacje biznesowe do chmury, tego rodzaju partnerstwa mogą pomóc całej branży w utrzymaniu lepszego bezpieczeństwa, zgodności i wydajności, przyspieszając rozwój nowych produktów, rozwiązań i usług technologicznych, które poprawiają obsługę klienta i pomagają osiągnąć lepsze wyniki finansowe” – powiedział Santhosh Keshavan, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. informacji w Voya Financial, Inc.

Oracle będzie obsługiwać i zarządzać usługami OCI bezpośrednio w centrach danych Microsoft na całym świecie, rozpoczynając od regionów w Ameryce Północnej i Europie.

Więcej informacji na temat rozpoczęcia korzystania z Oracle Database@Azure można znaleźć na stronie poświęconej rozwiązaniom Microsoft i Oracle.

Dodatkowe informacje:

Rozpocznij pracę z usługą Oracle Database@Azure.
Przeczytaj więcej o partnerstwie tutaj.
Dowiedz się więcej o usługach baz danych Oracle, Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Database Service i Oracle Base Database Service.

Informacje kontaktowe

Oracle PR

Carolin Bachmann
[email protected]
+1.415.622.8466

Relacje z mediami Microsoft

[email protected]
+1.425.638.7777

Informacje o firmie Oracle
Oracle oferuje zintegrowane pakiety aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w chmurze Oracle Cloud. Więcej informacji na temat Oracle (NYSE: ORCL) można znaleźć na stronie www.oracle.com.

O firmie Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) umożliwia cyfrową transformację w erze inteligentnej chmury i inteligentnych urządzeń brzegowych. Misją firmy jest umożliwienie każdemu człowiekowi i każdej organizacji na świecie osiągania więcej.

Znaki towarowe
Oracle, Java, MySQL i NetSuite są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation. NetSuite była pierwszą firmą działającą w chmurze, która zapoczątkowała nową erę przetwarzania w chmurze.

Oświadczenie “Safe Harbor”: Stwierdzenia zawarte w tej informacji prasowej dotyczące przyszłych planów, oczekiwań, przekonań, zamiarów i perspektyw Oracle, w tym stwierdzenia dotyczące spodziewanych korzyści z Oracle Database@Azure i jego najlepszych w swojej klasie możliwości, są “stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość” i jako takie są obciążone istotnym ryzykiem i niepewnością. Ryzyko i niepewność, które mogą wpłynąć na nasze obecne oczekiwania i rzeczywiste wyniki, obejmują między innymi: naszą zdolność do opracowywania nowych produktów i usług, integracji nabytych produktów i usług oraz ulepszania istniejących produktów i usług; nasze zarządzanie złożoną ofertą chmurową i sprzętową, w tym pozyskiwanie technologii i komponentów technologicznych; znaczące błędy kodowania, produkcji lub konfiguracji w naszych ofertach; ryzyko związane z przejęciami; warunki ekonomiczne, polityczne i rynkowe; awarie systemów informatycznych, obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych; naruszenia cyberbezpieczeństwa; niekorzystne postępowania prawne, dochodzenia rządowe oraz złożone i zmieniające się przepisy i regulacje. Szczegółowe omówienie tych czynników i innych zagrożeń, które mają wpływ na naszą działalność, znajduje się w naszych dokumentach SEC, w tym w naszych najnowszych raportach na formularzu 10-K i 10-Q, w szczególności pod nagłówkiem “Czynniki ryzyka”. Kopie tych dokumentów są dostępne online w SEC lub po skontaktowaniu się z Działem Relacji Inwestorskich Oracle pod numerem (650) 506-4073 lub klikając na Dokumenty SEC w witrynie Relacji Inwestorskich Oracle pod adresem www.oracle.com/investor/. Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne na dzień 14 września 2023 roku. Oracle nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek oświadczeń w świetle nowych informacji lub przyszłych wydarzeń.

Powiązane posty