Záujem dievčat o štúdium IT a prírodovedných predmetov závisí od pozitívnych vzorov zo života

Prieskum spoločnosti Microsoft odhalil, že záujem dievčat o predmety STEM sa takmer zdvojnásobí, keď majú vo svojom okolí vzor, v porovnaní s tým, keď ho nemajú.

Praha/Bratislava 25. apríl 2018 – Nové zistenia z európskej štúdie, ktorá zahŕňala 11 500 dievčat a mladých žien vo veku 11 až 30 rokov odhalila úzke prepojenie medzi životnými vzormi a motiváciou či záujmom dievčat o kariéru v technických či prírodovedných odboroch (STEM). Výsledky štúdie Microsoft zverejnil pri príležitosti Dňa dievčat v IT, ktorý má silnú tradíciu už aj na Slovensku.

Do prieskumu sa zapojilo aj 500 slovenských dievčat a mladých žien a čísla ukázali, že ich záujem o prírodovedné a technické predmety sa takmer zdvojnásobil, keď mali vo svojom okolí pozitívny vzor z odboru (iba 14 % dievčat bez vzoru prejavilo záujem o STEM v porovnaní s 27 % dievčat, ktoré vzor mali). Najviac, až o 21 %, ovplyvnil životný vzor záujem dievčat o IT predmety, čo je pozitívna správa najmä v situácii, keď dievčatá predstavujú iba približne 10 % z celkového počtu študentov na technických vysokých školách na Slovensku.

“Najväčším motivátorom zájmu slovenských dievčat o technické a prírodovedné odbory sú praktické zážitky a skúsenosť s aplikáciou STEM v reálnom živote. Podpora zo strany rodiny hrá výrazne menšiu rolu ako v iných európskych krajinách,”povedala Lenka Čábelová z Microsoft Česká republika a Slovensko.

Čo je však dôležitejšie, mladé ženy so vzorom preukázali výrazne viac nadšenia pre kariéru v týchto oboroch – 57 % tých, čo vzor majú v porovnaní s 32 % bez vzoru. To je 25% nárast a podstatne viac ako európsky priemer (15 %), čo ukazuje, aké sú vzory a preklady pre slovenské mladé ženy dôležité.

“Alarmujúce ale je, že iba štvrtina mladých žien, ktoré majú záujem o prácu v STEM odboroch, v ních aj naozaj pracuje. To predstavuje obrovskú príležitosť premeniť túto vášeň na realitu. Ženy dnes reprezentujú iba 30 % pracovníkov v európskom IT a čím skôr príde spoločnosť s komplexnou stratégiou, ako motivovať viac slovenských dievčat pre štúdium technických a prírodovedných smerov a následne pre prácu v týchto odboroch, tým lepšie sa dokážeme pripraviť a formovať budúcnosť,”povedala Lenka Čábelová z Microsoftu.

Zatiaľ čo prieskum zdôraznil pozitívny vplyv životných vzorov na záujem dievčat o štúdium technických smerov, takisto odhalil aj znepokojujúcu skutočnosť, že IT a iné technické smery o dievčatá prichádzajú už vo veku 12 rokov, kedy sa väčšina ešte len rozhoduje pre štúdium na strednej škole.