Žiaci chcú v škole viac digitálnych zručností a tvorivosti

Hour of Code 2018

Generálny riaditeľ Microsoftu ČR a SR Rudolf Urbánek odštartoval tohtoročnú Hodinu kódovania workshopom o programovaní pre školáčky

BRATISLAVA 3. december 2018 – Takmer 30 dievčat z bratislavských základných škôl vo veku okolo 12 rokov si mohlo vyskúšať základy programovania pod vedením šéfa Microsoftu ČR a SR Rudolfa Urbánka. Spoločnosť sa netradičným workshopom s generálnym riaditeľom zapojila do tohtoročnej celosvetovej iniciatívy Hodina kódu – Hour of Code v rámci týždňa vzdelávania a informatiky (3. až 9. december 2018). Microsoft sa k iniciatíve pripája každoročne, aby tak podporil dôležitosť digitálnych zručností a zapájanie dievčat do sveta IT.

Keď sa dnešní prváci stanú absolventmi, svet bude úplne iný, než zažili ich učitelia a my rodičia. Spôsob komunikácie, vzťahy medzi ľuďmi aj pracovný trh si budú vyžadovať úplne iné znalosti a zručnosti. Programovanie už nebude považované za špecializovanú činnosť, ale bude jednou zo základných zručností ako čítanie alebo písanie. V Microsofte veríme, že veľké technologické spoločnosti majú byť partnerom verejného sektora a škôl, aby zasiahli čo najviac študentov a učiteľov pri šírení počítačových znalostí,“ hovorí šéf Microsoftu pre ČR a SR Rudolf Urbánek.

V rámci Hodiny kódu si jednotlivci, školy, organizácie aj firmy môžu vyskúšať online, ako funguje programovanie. Cieľom hnutia je ľuďom po celom svete priblížiť oblasť informatiky. Iniciatívu Hodina kódu – Hour of Code organizuje americká nezisková spoločnosť  Code.org, ktorá sa venuje zvyšovaniu záujmu o informatiku v spoločnosti. Iniciatívu podporuje okrem Microsoftu aj množstvo ďalších technologických spoločností. Microsoft na začiatku týždňa vzdelávania a informatiky oznámil záväzok počas najbližších troch rokov podporiť aktivity Code.org investíciou rádovo v miliónoch dolárov.

Hour of Code 2018

Spoločnosť organizuje Hodinu kódu na Slovensku v spolupráci s občianskym združením Aj Ty v IT, ktoré realizuje pre Microsoft aj Akadémiu programovania. „Nielen Slovensko, ale celý svet rieši problém s nedostatkom dievčat a žien na IT pozíciách. Potrebujeme odstraňovať predsudky a bariéry, ktoré im vstup na IT trh komplikujú. Čím skôr s nimi začíname pracovať, tým lepšie výsledky vieme dosiahnuť. Preto aj tohtoročnú Hodinu kódu u nás venujeme malým slečnám, z ktorých nám vyrastú skvelé a šikovné odborníčky. Aj keď nebudú priamo v IT oblasti, každá z nich potrebuje digitálne zručnosti, aby si mohla nájsť v budúcnosti prácu,“ dopĺňa Petra Kotuliaková, riaditeľka združenia Aj Ty v IT v Bratislave, ktoré sa venuje vzdelávaniu dievčat a žien v IT oblasti.

Hour of Code 2018

Dôležitosť získavania digitálnych zručností pre súčasných školákov potvrdzuje aj tohtoročný prieskum Microsoftu a konzultačnej spoločnosti McKinsey & Company nazvaný Trieda roku 2030. Prieskum mapoval, čo môžeme urobiť pre to, aby dnešní školáci uspeli v živote a akú úlohu pri tom zohrajú technológie.

S rastom automatizácie bude prudko rásť ponuka pozícií vyžadujúcich schopnosti riešiť problémykritické myslenie a tvorivosť. A na 30 až 40 percent pracovných miest budú potrebné vyslovene sociálno-emocionálne zručnosti ako napríklad schopnosť samostatne sa manažovať, budovať vzťahy, zodpovedne sa rozhodovať alebo sociálne povedomie.

Podľa prieskumu Trieda roku 2030 súčasné školské systémy väčšinu študentov nedokážu pripraviť na nové požiadavky pracovného trhu a pre najrýchlejšie rastúce zamestnania. Študentom chýba okrem výučby digitálnych technológií práve väčší dôraz na „mäkké“ sociálno-emocionálne zručnosti ako tvorivosť, vytváranie vzťahov alebo porozumenie odlišným kultúram. Učitelia priznávajú, že na ich rozvíjanie im striktné osnovy nedávajú priestor, ktoré za najdôležitejšie považujú gramotnosť, kritické myslenie a matematické znalosti. Ako sa líšia priority študentov a učiteľské osnovy, ukazuje graf:

Trieda roku 2030

Ako zmeniť zavedený prístup k vzdelávaniu? Ukazuje sa, že práve technológie budú dôležitým doplnkom pri učení pre študentov aj učiteľov. Pomôžu personalizovať vyučovanie tým, že učiteľov odbremenia od rutinných úloh. Podľa prieskumu tak ušetria až tretinu času, ktorý budú môcť venovať priamo študentom. Väčší priestor tak môže získať aj programovanie, ktoré bude v roku 2030 považované za jednu zo základných zručností ako čítanie alebo písanie. Výučba programovania u detí rozvíja nielen samotné digitálne zručnosti, ale pri riešení úloh sa učia aj tvoriť, spolupracovať a komunikovať.

Hoci niektorí rodičia či učitelia si myslia, že digitálna transformácia ešte len príde, nie je to pravda. Už teraz máme smart technológie, ktoré prepájajú s mobilmi napríklad autá, chladničky, svetlá v interiéri. Čoraz viac každodenných vecí sa bude ovládať cez aplikácie  a dnešný školák, ktorý sa dostane o pár rokov do zamestnania, by ich mal vedieť ovládať. Množstvo zamestnaní bude vyžadovať práve myslenie v algoritmoch, ktoré učíme aj cez rôzne podujatia o programovaní,“ vysvetľuje Zuzana Molčanová, manažérka programov pre učiteľov Microsoft ČR a SR.

Ďalšie projekty Microsoftu na rozvoj digitálnych zručností školákov:

——————-

O štúdii Trieda roka 2030

Štúdia Microsoftu a McKinsey & Company Trieda roku 2030 vychádzala z viacerých zdrojov – prieskumu medzi dvoma tisíckami študentov a rovnakým počtom učiteľov v Kanade, Singapure, Spojenom kráľovstve a USA, podrobnom porovnaní 150 existujúcich prieskumov a rozhovorov so 70 lídrami z oblasti vzdelávania, vedy, technológií a politiky.

O Hour of Code

Projekt Hodina kódu sa začal ako hodinový úvod do informatiky s cieľom ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základy  informatiky. Odvtedy sa celosvetové úsilie na oslavu informatiky, počnúc jednou hodinou programovacích aktivít, rozširuje do všetkých spoločenských oblastí. Aktuálne kampaň podporuje vyše 400 partnerov,  200-tisíc pedagógov vo viac ako 180 krajinách.

O AJ Ty v IT

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v IT oblasti. Venuje sa práci s dievčatami od 8 rokov, cez stredné školy až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre staršie ženy, ktorých cieľom je pomôcť im rozbehnúť kariéru v IT sfére. Intenzívne spolupracuje s IT fakultami vysokých škôl a pomáha im zvyšovať počet študentiek.

Tags: