BLOG: Výučba počítačových zručností je nutnosťou modernej doby

 |   Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ, Microsoft Česko a Slovensko

Hour of Code 2018

Jedným z dôležitých míľnikov a hlavných zdrojov úspechu na slovenskom území v období nastupujúcej industrializácie bola reforma školstva, do ktorej sa pustila Mária Terézia. Vzdelanie vtedy ovládali jezuiti a zastarané metódy výučby nezodpovedali potrebám monarchie. Deti už od nízkeho veku pracovali v manufaktúrach. Mária Terézia sa pustila do plošnej zmeny školského systému a zaviedla povinnú školskú dochádzku detí vo veku od 6 do 12 rokov.

Učitelia museli absolvovať špeciálne kurzy a neskôr sa začali zavádzať aj odbornejšie zamerané školy. Vzdelanosť obyvateľstva rástla, čo viedlo k ďalšiemu ekonomickému rozvoju. Mária Terézia vtedy reformami včas reagovala na potreby meniacej sa doby vychádzajúcej z filozofie osvietenstva a súčasne rastu manufaktúrnej a neskôr strojovej výroby. Táto zmena sa prejavila v hospodárskom raste celého Rakúsko-Uhorska a zaistila náskok v pokroku oproti krajinám, kde tieto zmeny prebehli až neskôr.

Podobnú historickú príležitosť máme aj teraz. Dynamický rozvoj informačných technológií priniesol v uplynulých desaťročiach nové príležitosti tak pre firmy, ako i pre jednotlivcov. Samozrejme, súvisí to s rýchlo sa meniacimi nárokmi na súbor zručností, ktoré ľuďom zaručia zodpovedajúce uplatnenie sa na trhu práce.

Je takmer isté, že študenti, ktorí vyjdú zo školy v roku 2030 a neskôr, budú potrebovať úplne iné znalosti, než perfektne vymenovať dátumy stredovekých bitiek alebo druhy kôrovcov. Prím budú čoraz viac hrať najmä digitálne zručnosti.

Podľa správy Svetového ekonomického fóra do roku 2022 zmizne až 75 miliónov pracovných miest kvôli rozvoju umelej inteligencie, robotizácie a automatizácie. Avšak viac než 133 miliónov pracovných miest podľa prognózy tiež pribudne, takže do piatich rokov vznikne takmer 60 miliónov nových pracovných miest. Zatiaľ čo prácu účtovníkov, finančných analytikov alebo audítorov o pár rokov zvládnu počítače, dopyt, naopak, porastie po dátových analytikoch, špecialistoch na strojové učenie, umelú inteligenciu či digitálnu transformáciu. Navyše, viac sa bude pracovať formou kratších kontraktov. Nájde sa dosť ľudí vhodných na túto prácu?

Je takmer isté, že študenti, ktorí vyjdú zo školy v roku 2030 a neskôr, budú potrebovať úplne iné znalosti, než perfektne vymenovať dátumy stredovekých bitiek alebo druhy kôrovcov. Prím budú čoraz viac hrať najmä digitálne zručnosti.

Dôležitosť zaradenia výučby rozvíjajúcej digitálne schopnosti potvrdzuje aj prieskum Microsoftu a konzultačnej spoločnosti McKinsey nazvaný Trieda roku 2030, ktorý zisťoval, akú úlohu budú hrať technológie v budúcom uplatnení dnešných školákov. Zistil, že okrem výučby počítačových technológií chýba študentom aj rozvíjanie „mäkších“ zručností, ako sú tvorivosť, schopnosť samostatne sa riadiť alebo pracovať v tíme. Lepšie využitie technológií v školstve by navyše uľahčilo prácu i učiteľom, ktorí by podľa prieskumu mali až o tretinu viac času na prácu so študentmi vďaka tomu, že by im odpadlo množstvo rutinnej práce.

Práve teraz je najvyšší čas zaviesť vyučovanie digitálnych zručností a využívanie technológií v rámci povinnej školskej výučby, a to naprieč predmetmi, a tiež inovovať prístup k samotnej metóde učenia, nech sú na budúcnosť dobre pripravené aj ďalšie generácie. V roku 2030 bude totiž programovanie brané rovnako samozrejme ako písanie alebo počítanie.