AI: Microsoft spúšťa školu zameranú na umelú inteligenciu

AI Business School

Najrýchlejšie rastúce firmy na svete nasadzujú čoraz častejšie umelú inteligenciu na riešenie konkrétnych obchodných situácií. Spoločnosť Microsoft v rámci prieskumu, ako umelá inteligencia zmení prístup vedúcich pracovníkov firiem zistila, že pri spoločnostiach s vysokým tempom rastu je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že umelú inteligenciu aktívne implementujú, než u spoločností, ktoré rastú pomalšie.

Spoločnosti s vysokým rastom s nasadením umelej inteligencie viac pokročili a asi polovica z nich plánuje, že používanie umelej inteligencie s cieľom skvalitnenia rozhodovania v nadchádzajúcom roku ešte rozšíri, zatiaľ čo spomedzi spoločností s nižším rastom sa na to chystá len asi jedna tretina.

„Vytvorenie stratégie pre umelú inteligenciu nezahŕňa len obchodnú časť,“ vysvetľuje Mitra Azizirad, korporátna viceprezidentka Microsoftu pre marketing s využitím umelej inteligencie. „Týka sa aj riadenia, správania sa a schopností potrebných na implementáciu kultúry pripravenej na umelú inteligenciu vo vašej organizácii.“

AI Business SchoolManažment firmy pri vytváraní stratégie často brzdia otázky, kde a ako s implementáciou umelej inteligencie v spoločnosti začať, aké zmeny vo firemnej kultúre umelá inteligencia vyžaduje a ako dosiahnuť, aby vytvorenie a používanie umelej inteligencie bolo zodpovedné, zaisťovalo ochranu súkromia a bolo v súlade s platnými nariadeniami a predpismi.

Mitra Azizirad spolu so svojim tímom spúšta školiaci program Microsoft AI Business School (Obchodná škola umelej inteligencie), ktorý lídrom vo firmách pomôže lepšie sa zorientovať v týchto otázkach. Tento bezplatný online kurz ponúka seriál odborných prednášok, ktoré manažérom vo vedení firiem umožnia doviesť spoločnosť do éry umelej inteligencie.

Zameranie na stratégiu, kultúru a zodpovednosť

Medzi školiace materiály programu AI Business School patria prípadové štúdie, príručky a tiež videá s prednáškami, názory a rozhovory, ktorú sú manažérom k dispozícii a môžu si ich prejsť po častiach. Seriál úvodných videí poskytuje prehľad o tom, ako technológie umelej inteligencie podnecujú zmeny v rôznych odvetviach, väčšina obsahu sa však zameriava na riadenie vplyvu umelej inteligencie na firemnú stratégiu, kultúru a zodpovednosť.

Vytvorenie stratégie pre umelú inteligenciu nezahŕňa len obchodnú časť. Týka sa aj riadenia, správania sa a schopností potrebných na implementáciu kultúry pripravenej na umelú inteligenciu vo vašej organizácii.

AI Business School„Tento študijný program podrobne rozoberá, ako pripraviť stratégiu a identifikovať prekážky ešte predtým, než na ne pri zavádzaní umelej inteligencie vo vašej organizácii narazíte,“ tvrdí Mitra Azizirad. Program dopĺňa ďalšie výučbové iniciatívy Microsoftu v oblasti umelej inteligencie, ako je projekt AI School zameraný na vývojárov, a študijný program Microsoft Professional Program for Artificial Intelligence pre technických špecialistov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti v oblasti umelej inteligencie a dátových vied.

Nick McQuire, analytik zaoberajúci sa umelou inteligenciou v spoločnosti CCS Insight, uviedol, že viac ako 50 percent spoločností, medzi ktorými jeho firma uskutočnila prieskum, už umelú inteligenciu a strojové učenie skúma, skúša alebo implementuje v konkrétnych projektoch. Avšak len málo z nich používa umelú inteligenciu v celej organizácii a vyhľadáva obchodné príležitosti a problémy, ktoré možno s pomocou umelej inteligencie riešiť.

„Je to preto, že firmy úplne nerozumejú, čo umelá inteligencia je, čo dokáže a najmä, ako je možné ju uplatniť,“ uviedol Nick McQuire a dodal: „Microsoft sa snaží túto medzeru vyplniť.“

Výučba založená na príkladoch

INSEAD, vysoká škola na postgraduálne obchodné štúdium pôsobiaca v Európe, Ázii a na Strednom východe, vytvorila v spolupráci s Microsoftom modul programu AI Business School zameraný na stratégiu, ktorého súčasťou sú prípadové štúdie spoločností z mnohých odvetví, ktoré úspešne transformovaly svoje podnikanie pomocou umelej inteligencie.

Prípadová štúdia spoločnosti Jabil napríklad popisuje, ako jeden z najväčších poskytovateľov výrobných riešení na svete dokázal znížiť režijné náklady a zvýšiť kvalitu na výrobných linkách vďaka tomu, že pomocou umelej inteligencie kontroluje elektronické súčiastky priamo počas výroby. Pre úspešnú implementáciu umelej inteligencie bolo kľúčové, že manažment zamestnancom úplne jasne vysvetlil stratégiu spoločnosti založenú na umelej inteligencii – teda eliminovať rutinné, opakované činnosti, aby sa zamestnanci mohli zamerať na aktivity, ktoré sa nedajú automatizovať.

Umelá inteligencia a zodpovednosť

AI Business SchoolDôvera pramení z vývoja a nasadzovania umelej inteligencie zodpovedným spôsobom. Podľa prieskumu trhu uskutočneného Microsoftom ide o oblasť, ktorá je firemným lídrom blízka. Ako ukazujú zistenia prieskumu, čím väčšie znalosti umelej inteligencie lídri majú, tým viac si uvedomujú, že musia zaistiť zodpovedné nasadenie umelej inteligencie.

Modul programu AI Business School, ktorý sa zaoberá vplyvmi zodpovedného používania umelej inteligencie, ukazuje, ako sám Microsoft v tejto oblasti pracuje. Súčasťou školiacich materiálov sú skutočné príklady a z praxe vychádzajúce poznatky, že je nutné sledovať, aby dátové súbory používané na vytrénovanie modelov neboli skreslené.

„Tým, ako sa spoločnosti časom stanú závislejšie na algoritmoch strojového učenia a vytvorených modeloch, bude omnoho väčší dôraz kladený na líderstvo,“ dodáva Nick McQuire.