CASE STUDY: Mobilná aplikácia urýchli záchranu životov

Aplikácia eSanitka pomôže záchranárom

Súčasné zdravotníctvo dokáže takmer zázraky a nemocnice sú plné modernej techniky. Záchranári sa však v teréne stále musia spoliehať na papierové záznamy a telefonické konzultácie. Zmeniť by to mohla mobilná aplikácia eSanitka, ktorá pomáha efektívnejšie zaznamenávať a zdieľať dáta pacientov. Vďaka tomu sa záchranári namiesto administratívy môžu naplno venovať pacientovi. Rýchlo dostupné presné informácie im pomôžu určiť správny postup, čo môže byť rozhodujúcim faktorom pri záchrane ľudského života.

„Prvotný nápad na vytvorenie aplikácie bol inšpirovaný naším predchádzajúcim výnimočným projektom Novorodenec, kde išlo o zaznamenávanie a zdieľanie klinických dát predčasne narodených detí. Keďže sa tento proces odohrával medzi dvomi zdravotníckymi zariadeniami za účasti záchrannej zdravotnej služby, prišla myšlienka, prečo to nevyužiť aj pri záchrane života v teréne,“ približuje Dušan Polóny zo spoločnosti Datalan, ktorá aplikáciu eSanitka vyvinula.

Na Slovensku je eSanitka prvé riešenie, ktoré môžu záchranári, lekári či vodiči sanitiek používať priamo pri zásahoch v teréne prostredníctvom tabletov, v budúcnosti aj s online pripojením na centrálny systém eZdravie prevádzkovaný Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI). Aplikáciu je možné používať v off-line režime, kde slúži na elektronické zaznamenávanie dát o pacientovi a zásahu. Ak má mobilné zariadenie pripojenie na internet cez wi-fi alebo mobilné dáta, umožňuje aj synchronizáciu výjazdov do cloudu a perspektívne načítanie dát z pacientskeho sumára NCZI. Vďaka tomu sa záchranári vedia lepšie rozhodovať o postupe pri zásahu, lekári a špecialisti v nemocnici sa zas môžu pripraviť na prípadný urgentný výkon alebo na rýchlu diagnostiku a vhodnú liečbu pacientov v kritickom stave ešte pred príjazdom záchranky.

Aplikácia eSanitka pomôže záchranárom

eSanitka rieši nedostatok dôležitých údajov o pacientovi pri zásahu v teréne, odstraňuje opakované zapisovanie anamnézy pri chronických pacientoch, uľahčuje výmenu údajov a konzultovanie postupov. Vďaka podpore preddefinovaných textov a číselníkov poskytuje možnosť rýchleho zadávania údajov. Zároveň chráni údaje, ktoré sa môžu v papierovej forme ľahko stratiť alebo nie sú čitateľné, kým v cloude s bezpečnostnou certifikáciou sú bezpečne uchované a pri prenose sú chránené kryptovaním. Vybrané záznamy zo zásahu sa dajú neskôr v anonymizovanej forme analyzovať a spracovať do prípadových štúdií a dajú sa tak využiť na odborné vzdelávanie.

„Vývoj aplikácie sme od začiatku konzultovali s odborníkmi v oblasti prednemocničnej neodkladnej starostlivosti a dlhoročnými záchranármi,“ vysvetľuje Dušan Polóny s tým, že aplikácia bola niekoľko mesiacov naostro využívaná priamo v teréne. Najväčším problémom bolo splniť legislatívne požiadavky, ktoré presne definujú, ako má vyzerať záznam záchrannej zdravotnej služby. „Ďalšou z výziev bolo prispôsobiť používateľské rozhranie aplikácie, aby používateľ – záchranár, lekár – vedel v relatívnom krátkom čase rýchlo a efektívne zadať do aplikácie podstatné dáta o ošetrovanej osobe,“ dodáva jeho kolega Michal Ilavský.

eSanitka rieši nedostatok dôležitých údajov o pacientovi pri zásahu v teréne, odstraňuje opakované zapisovanie anamnézy pri chronických pacientoch, uľahčuje výmenu údajov a konzultovanie postupov.

Aktuálne aplikácia podporuje cloudovú technológiu Microsoft Azure a platformu Microsoft Windows 10. V ďalšej verzii sa pripravuje podpora všetkých typov platforiem aj mobilných zariadení – teda okrem tabletov aj smartfónov a PC. Zhruba ročný vývoj prvej verzie vyústil do vydania funkčného prototypu v novembri 2016. V roku 2018 získala eSanitka 1.0 overenie zhody IS od Národného centra zdravotníckych informácií, čo umožňuje odosielanie dát o vyšetrení do eZdravia. Centrálne uloženie dát na cloude MS Azure umožňuje prístup do systému z ľubovoľných pracovných staníc. Koncom augusta 2018 Datalan celú aplikáciu od základov prepracoval a vznikla eSanitka 2.0, ktorá sa stala víťazom Microsoft Awards 2018 v kategórii zdravotníctvo.

„Väčšina záchranárov, najmä mladšie ročníky, prijíma elektronizáciu a využívanie aplikácie s nadšením. Rôzne číselníky a preddefinované texty im urýchľujú prácu. Ak by sme mali definovať nejaký nedostatok, je to povinnosť tlačiť záznam, pretože slovenská legislatíva ešte stále hovorí o povinnosti papierovej formy,“ hodnotí Dušan Polóny.

Aplikácia eSanitka pomáha záchranárom

Elektronizáciou by sa podľa neho mala dosiahnuť vyššia efektivita v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nevýhodou ručne písanej dokumentácie je prehliadnutie dôležitých informácií, nečitateľnosť a priestorové obmedzenie zapísania anamnézy. Zároveň novelizácia zákona o záchrannej zdravotnej službe ukladá poskytovateľom povinnosť vyhotoviť okrem papierovej písomnej formy aj elektronický záznam.

Aplikácie Novorodenec a eSanitka dokazujú, že digitalizácia sa netýka len podnikania a zvyšovania ziskovosti, ale pomáha aj vo verejnej správe a v neziskovej sfére. Digitálnu transformáciu firiem a odvetví podporuje aj Microsoft. Pomôcť chce nielen svojimi produktmi, ale snaží sa zároveň inšpirovať firmy úspešnými príkladmi. Najlepším a najinovatívnejším projektom udeľuje ocenenia Microsoft Awards.

Pozrite si prehľad všetkých ocenených riešení v rámci Microsoft Awards 2018.

Tags: ,