BLOG: Organizácia POLITICO Europe vytvorila inovatívny volebný portál Elections Hub s technológiami Microsoft

 |   Ben Rudolph, výkonný riaditeľ skupiny Modern Journalism, centrála spoločnosti Microsoft

Organizácia POLITICO Europe v spolupráci s Microsoftom spustila nový spravodajský portál Elections Hub zameraný na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Organizácia POLITICO Europe v spolupráci s Microsoftom spustila nový spravodajský portál Elections Hub zameraný na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu 2019. Jednou z kľúčových funkcií tohto portálu je mimoriadne kvalitná, interaktívna vizualizácia dát, postavená na technológii Microsoft Power BI.

Tím organizácie POLITICO Europe, dvakrát počas troch rokov svojej existencie označený za najvplyvnejší zdroj spravodajstva o európskych záležitostiach, sa usiluje o najvyššiu úroveň informácií a poznatkov, ktoré poskytuje občanom Európskej únie. Umožňuje im tak ľahšiu orientáciu v zložitom volebnom procese, do ktorého sa zapojili tisíce kandidátov a stovky strán z 27 členských krajín EÚ. Táto nezávislá organizácia sa považuje za dôležitého partnera všetkých európskych občanov, ktorým pomáha dôkladne posúdiť jednotlivých kandidátov, a je presvedčená, že aj do budúcnosti musí byť na čele inovatívnych snáh.

Okrem tradičného zobrazenia „rozdelenia kresiel“ umožní interaktívna vizualizácia čitateľom sledovať tiež mandáty európskych poslancov podľa regiónu či krajiny

Predstavitelia organizácie POLITICO Europe spolupracovali s Microsoftom na sformulovaní vízie nových spôsobov informovania o predpokladaných výsledkoch volieb a sprehľadnenie komplexnej problematiky zostavovania koalícií, aby jednotlivým voličom lepšie ukázala dosah ich individuálnych hlasov a prilákala do tohto demokratického procesu nových účastníkov.

V Microsofte s nadšením vítame možnosť spolupráce s organizáciou POLITICO Europe a realizácie nášho záväzku posilňovať spravodajské odvetvie s cieľom objavovať a odovzdávať príbehy s dôležitým posolstvom. Spoločne využívame technológie na napĺňanie poslania a uplatňovanie skúseností organizácie POLITICO na prepájanie EÚ a členských štátov, aby dochádzalo k sprístupňovaniu a sprehľadneniu politických procesov.

 „Vizualizácia volebných výsledkov zvyšuje význam tejto udalosti pre našich čitateľov, ktorým v priebehu deviatich mesiacov ukazuje, kam tieto voľby smerujú, a ponúka porovnanie so susedmi,“ hovorí Ryan Heath, politický editor v organizácii POLITICO a spravodajský vedúci tohto projektu.

„Povzbudzujeme našich čitateľov, aby o Európskej únii premýšľali novým spôsobom, aby sa snažili hľadieť nad rámec hraníc a pokúsili sa zladiť tieto nové spôsoby myslenia s novými spôsobmi objavovania a chápania nových správ a faktov na osobnej úrovni.“

Čitatelia spravodajských výstupov organizácie POLTICO Europe môžu pracovať s podrobným grafickým interaktívnym zobrazením očakávaného zloženia 9. Európskeho parlamentu spôsobom, ktorý predtým nebol možný. V súčasnej dobe je vizualizácia založená na najnovších výsledkoch národných prieskumov a bude sa aktualizovať, len čo budú 23. – 26. mája 2019 k dispozícii živé volebné výsledky. Na záver bude potom zobrazovať konečné nové zloženie Európskeho parlamentu. Okrem tradičného zobrazenia „rozdelenia kresiel“ umožní interaktívna vizualizácia čitateľom sledovať tiež mandáty európskych poslancov podľa regiónu či krajiny, a ponúkne im tak možnosť jednoduchým a zábavným spôsobom sa oboznámiť s volebným procesom a politickými stranami tvoriacimi parlament.

Ústredným prvkom volebného portálu je niektorý zo živých dátových príbehov, ktoré predstavujú prvý z niekoľkých pozoruhodných technologických projektov, ktoré spoločne vyvíjajú POLITICO a Microsoft. Medzi ďalšie živé zostavy Power BI na portáli v okamihu jeho spustenia patrí zobrazenie trendu vývoja volebných výsledkov, volebnej účasti a počet poslaneckých mandátov získaných ženami.

V júni POLITICO Europe sprístupní na portáli stránky zamerané na jednotlivé krajiny. Tieto stránky budú využívať bohaté vizualizačné a interaktívne možnosti technológie Power BI na zdieľanie zásadných informácií o každej z 27 členských krajín zapojených do volieb.

V júni POLITICO Europe sprístupní na portáli stránky zamerané na jednotlivé krajiny. Tieto stránky budú využívať bohaté vizualizačné a interaktívne možnosti technológie Power BI na zdieľanie zásadných informácií o každej z 27 členských krajín zapojených do volieb. Microsoft a POLITICO Europe tiež predstavia nové obsahové formáty, ktoré novým aj existujúcim čitateľom prinesú možnosť diskutovať o budúcnosti EÚ. Power BI predstavuje praktický nástroj umožňujúci lepšie porozumieť témam postaveným na rozsiahlych dátových zdrojoch, či už so zákazníkmi v rokovacej miestnosti, ako ho využíva napríklad Heathrow International Airport, alebo v spravodajských článkoch publikovaných spoločnosťami Associated Press, Recode a mnohými ďalšími.

Ďalšie informácie o portáli Election Hub organizácie POLITICO a ako technológia Microsoft posilňuje možnosti tímu organizácie POLITICO nájdete v tejto tlačovej správe.

Ďalšie informácie o zostavách Power BI publikovaných organizáciou POLITICO Europe a všeobecné informácie o možnostiach využívania technológie Power BI v dátovej žurnalistike nájdete v tomto blogu o službe Power BI

 

Tags: , , ,