Parížska výzva 2019: rastúci konsenzus o kybernetickom priestore

Francúzska vláda 12. novembra 2019 oznámila významný krok smerom k zabezpečeniu kybernetického priestoru. Počet signatárov Parížskej výzvy na dôveru a bezpečnosť v kybernetickom priestore, ktorá bola oznámená pred rokom, sa takmer strojnásobil na viac ako 1 000. Teraz zahŕňa 74 krajín; viac ako 350 medzinárodných organizácií, občianskych spoločností a organizácií verejného sektora a viac ako 600 subjektov zo súkromného sektora. Tieto záväzky k Parížskej výzve z celého sveta ukazujú všeobecný, globálny a mnohostranný konsenzus o prijateľnom správaní v kybernetickom priestore.

Viac si môžete prečítať  v blogu Microsoft, O problémoch: Parížska výzva: Rastúci konsenzus o kybernetickom priestore napísal John Frank (viceprezident) pre záležitosti vlády EÚ, Microsoft.

Parížsky konsenzus je dohodou viacerých zainteresovaných strán o 9 základných zásadách kybernetickej bezpečnosti a záväzkom spolupracovať pri propagácii bezpečného kybernetického priestoru pre všetkých. Táto výzva, ktorú viedla francúzska vláda, bola prvýkrát vyhlásená v Paríži v novembri 2018 a stanovila dobrovoľné zásady kybernetickej bezpečnosti a záväzky týkajúce sa ďalšej spolupráce pri zmysluplných pravidlách správania v kybernetickom priestore.

Ide o dôležitý krok na ceste k digitálnemu mieru a vytvára silnejší základ pre ďalší pokrok. Vyzýva na pevné záväzky na podporu jasných zásad a pevných noriem na ochranu občanov a civilnej infraštruktúry pred systémovými alebo nevyváženými kybernetickými útokmi. Rovnako vyzýva vlády, technické spoločnosti a mimovládne organizácie (MVO), aby spolupracovali na ochrane našich demokracií a volebných procesov pred kybernetickými hrozbami v jednotlivých štátoch.

„Parížska výzva predstavuje najväčšie zoskupenie zúčastnených strán, ktoré sa kedy zostavilo na podporu dokumentu zameraného na kybernetickú bezpečnosť. Ako počiatočný prispievateľ a aktívny podporovateľ tejto iniciatívy sme veľmi radi, že vidíme mnoho priaznivcov, aj tých zo strednej a východnej Európy, najmä z Českej republiky a Slovenska. Blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu úzku spoluprácu v tejto oblasti,“ povedala Zsuzsanna Mátrai, riaditeľka pre korporátne záležitosti spoločnosti Microsoft CEE.

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, v úplnom znení dokumentu a na zozname podporovateľov na webovej stránke ParisCall.

Tags: , ,