BLOG: Chcete rozvinúť svoje zručnosti v oblasti umelej inteligencie? Ignite The Tour vás dostane na vrchol AI znalostí

 |   Dalibor Kačmář, riaditeľ pre technologické štandardy, Microsoft Česká republika a Slovensko

Mnohým firmám v strednej a východnej Európe prináša digitálna transformácia už dnes celú paletu príležitostí a zmien. Príchod umelej inteligencie (AI) ich ešte urýchli. No rýchle tempo digitálnej zmeny predstavuje pre Európu veľkú výzvu: pripraviť sa na nový svet práce založený na využití umelej inteligencie. Výskum LinkedIn z novembra minulého roka totiž upozornil na rastúcu medzeru v digitálnych zručnostiach medzi Európou a Spojenými štátmi. Kým USA zamestnávajú dvakrát toľko AI profesionálov ako Európska únia, do počtu majú iba polovičnú pracovnú silu.

Dobrou správou je, že tento rozdiel možno vyrovnať. Napríklad Poľsko a Grécko sú na dobrej ceste: majú najvyšší podiel na celkovom počte AI talentov v Európskej únii z krajín strednej a východnej Európy; 3 percentá zodpovedajú západoeurópskym krajinám, ako je Írsko a Fínsko. No všetky krajiny, vrátane Českej republiky, majú ešte čo doháňať, ak sa chcú vyrovnať trom hlavným trhom umelej inteligencie v EÚ – Spojenému kráľovstvu, Francúzsku a Nemecku. Tam sa počet odborníkov na AI pohybuje medzi 12 a 23 percentami. Čo sa týka Česka, zrejme tou najväčšou výzvou bude najmä najnižší počet žien so znalosťou AI technológií v celej EÚ. Pritom práve rozmanitosť, nielen tá názorová, je kľúčom k tomu, aby novovznikajúce riešenie na báze umelej inteligencie dokázalo správne a efektívne slúžiť všetkým. Aj u nás sa však situácia postupne mení. Napríklad čo sa týka dosiahnutého vzdelania, naši experti na AI (vrátane žien) sa môžu pochváliť jednou z najvyšších úrovní – vrátane doktorandského štúdia, a to v rámci celej Európy.

Jedným z riešení je vzdelávanie a zvyšovanie digitálnej kvalifikácie zamestnancov, ktorí nepracujú priamo v IT. To by mohlo až zdvojnásobiť veľkosť súčasnej pracovnej sily so znalosťou umelej inteligencie v EÚ. No k tomu môže dôjsť len vtedy, keď bude AI prístupná všetkým naprieč všetkými odbormi.

Práve čo najväčšie rozšírenie technologického know-how je nutnou podmienkou úspešnej digitálnej transformácie. Je však kľúčové, aby technici a vývojári šli ostatným príkladom a stali sa hybnými silami zmien vo svojich organizáciách.

Udalosti ako Microsoft Ignite The Tour, ktorá sa tento rok vo februári celkom mimoriadne koná v Prahe, poskytujú IT odborníkom v strednej a východnej Európe aj mimo tohto regiónu jedinečnú príležitosť inšpirovať sa najnovšími inováciami v cloudových technológiách a AI. Účastníci získajú zadarmo prístup k hlbokým technickým znalostiam vrátane umelej inteligencie, strojového učenia, bezpečnosti, súladu s predpismi, veľkých dát, analytiky, Internetu vecí či zmiešanej reality. Zapojiť sa môžu tiež do celého radu diskusií na tému humánne a sociálne stránky digitálnych technológií a ich využitie pre dobro spoločnosti. No Ignite The Tour nie je jedinou príležitosťou, ktorú Microsoft v oblasti zvyšovania kvalifikácie a digitálnych zručností ponúka. Celoročne prebieha tiež Microsoft Academy, ktorá záujemcom nielen z odboru IT pomáha rozširovať ich digitálne znalosti a zručnosti a umožňuje im tak lepšie sa pripraviť na pracovný trh budúcnosti.

Či už sú teda technológie našou vášňou, alebo sú súčasťou našej pracovnej roly, v každom prípade udalosti ako Ignite The Tour či dlhodobá Microsoft Akadémia sú jedinečnou príležitosťou, ako si upevniť a rozšíriť znalosti nových digitálnych technológií. Znalosti potom iste dobre uplatníme počas niekoľkých nasledujúcich rokov.

 

Tags: