Bezplatné využívanie Power Apps pre problematiku COVID-19 a bezplatné šablóny pre krízovú komunikáciu a riadenie zdrojov

Náročná situácia vyvolaná pandémiou vírusu COVID-19 vyžaduje bezprecedentné nasadenie všetkých, čo sú v prvej línii. Aby sme v určitých činnostiach pomohli, prinášame ako spoločnosť Microsoft špeciálnu ponuku aplikácií, ktoré umožnia rýchlejšie reagovať na vzniknuté udalosti a automatizovať a sprehľadniť niektoré z činností, ktoré ako jednotlivci aj firmy potrebujeme.

Tímy Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Power Platform úzko spolupracujú s organizáciami, ktoré čelia aktuálnej kríze – a to vrátane vládnych inštitúcií, nemocníc, združení dobrovoľníkov (Data proti Covid –Covid19.cz), neziskových organizácií, škôl a univerzít. Spoločne s ostatnými nám ide o jediné – minimalizovať riziká nákazy a škody súvisiace s nákazou.

Koordinujte a automatizujte reakcie na núdzové situácie

Platformu služieb Microsoft Power Platform sme od začiatku stavali tak, aby umožnila komukoľvek bez ohľadu na technickú vybavenosť a znalosti rýchlo spolupracovať a riešiť problémy. Cieľom bolo dať všetkým príležitosť prísť so skvelými nápadmi a ich potenciál rýchlo rozvinúť. A počas krízy, ktorá nás všetkých ovplyvňuje, je to dôležitejšie ako inokedy. Preto sme sa rozhodli, že všetky organizácie riešiace problematiku COVID-19 budú môcť využívať prémiové služby Power Apps, Power Automate, Power Apps portály a Power Virtual Agents počas šiestich mesiacov bezplatne.

Navyše sme pripravili niekoľko aplikácií a šablón, ktoré môžu pomôcť okamžite – bez zložitého programovania:

  • Healthcare Emergency Response Resource Tracking (Správa zdrojov pre núdzové reakcie pre zdravotníctvo) – naši Power Platform vývojári spolupracovali s nemocnicou v Seattli na vytvorení aplikácie a dashboardov, ktoré riešia dostupnosť nemocničných lôžok a nutného spotrebného vybavenia, ako sú rúška a využívanie pľúcnych ventilátorov. Akákoľvek zdravotnícka inštitúcia tak môže začať rýchlo sledovať dostupnosť zdrojov, môže zapojiť personál do zistenia požiadaviek a distribúcie nutného vybavenia a rozhodovať sa na základe dát. Viac o riešení v angličtine a návod na rýchle nasadenie aplikácie.
  • Aplikácia na krízovú komunikáciu (Crisis Communications) – vo vašej organizácii môžete rýchlo bez programovania zaviesť komunikačné riešenie, ktoré kombinuje aplikácie Microsoft Power Apps, Microsoft Power Automate, Microsoft Teams a SharePoint pre zdieľanie informácií a spoluprácu a reagovať tak na situáciu, pri ktorej sú zamestnanci mimo kancelárie. Zamestnanci môžu nahlasovať svoj aktuálny pracovný stav a napríklad podávať žiadosti. Administrátori môžu pomocou aplikácie posielať aktualizácie vrátane správ z RSS kanálov od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), iných globálnych organizácií alebo miestnych úradov. Môžu publikovať dôležité kontakty na rôzne miesta. To všetko je dostupné na webe, v mobile alebo v Teams. Prečítajte si ďalšie informácie o riešeniach a návod na implementáciu.

Ak chcete využiť ponuku služieb Power Platform a Dynamics 365, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo zástupcu spoločnosti Microsoft. Táto ponuka je určená pre všetky vládne, zdravotnícke, neziskové a vzdelávacie organizácie a organizácie, ktoré riešia problematiku COVID-19. Prípadne napíšte priamo na [email protected].

Tags: ,