Dôležité skúšky pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium prvýkrát online

Zatvorenie škôl spôsobilo nielen prechod k online vyučovaniu, ale prispelo aj k rýchlej premene tohtoročných Národných porovnávacích skúšok (NPS). Tie sú kľúčové pre tisícky maturantov, pretože nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na vysoké školy. Uznávajú ich desiatky českých a slovenských vysokých škôl. Tento rok na jar sa však organizácia skúšok pre situáciu okolo COVID-19 skomplikovala. Všetkým v českej vzdelávacej spoločnosti Scio, ktorá test spravuje, bolo jasné, že ak chcú garantovať vysokým školám a predovšetkým študentom ďalšie termíny, je nutné urýchlene nájsť spôsob, ako zrealizovať NPS online formou.

Rýchle riešenie sprostredkoval Microsoft

V Sciu zvažovali, že online skúšky zorganizujú vlastnými silami. Času však bolo príliš málo na to, aby sa podarilo vytvoriť úplne funkčný a bezpečný systém. „Našťastie pre nás nebolo premýšľanie o online verzii skúšok nové. Uvažovali sme o tom už v minulosti a približne pred dvoma rokmi sme túto možnosť diskutovali aj s Microsoftom,“ spomína vedúci projektu Národné porovnávacie skúšky Martin Drnek.

Rozhodujúci bol čas a tiež výber partnera, ktorý má k dispozícii potrebné technológie a dostatok skúseností, aby taký náročný a vo všetkých ohľadoch mimoriadne citlivý projekt dokázal včas a v špičkovej kvalite realizovať. „Aby sme sa vyhli zbytočným krokom navyše, vyberali sme z programu Microsoft Partners, ktorý združuje skúsené firmy,“ vysvetľuje Martin Drnek. Voľba padla na austrálsku spoločnosť Janison, ktorá pripravuje online testy v mnohých krajinách sveta. Jej riešenie disponuje najbezpečnejšou a najpokročilejšou verziou tzv. Proktoringu, teda online dohľadom nad skúškou s využitím umelej inteligencie. Navyše firma bola pripravená nasadiť programátorov na riešenie špecifík platných pre Českú republiku a Slovensko.

Regulárnosť skúšky strážia ľudia aj umelá inteligencia

A ako teda samotné porovnávacie skúšky online formou prebiehajú? Podmienky boli stanovené pomerne prísne, ale zároveň tak, aby boli skúšky prístupné čo najväčšiemu počtu študentov. Záujemcovia môžu skúšky skladať priamo z domova a ak nemajú k dispozícii potrebné technické vybavenie, ponúka Scio alternatívne riešenie. Táto možnosť je jediným riešením pre tých, ktorí by boli napríklad v termíne skúšky v povinnej karanténe. V prvom riadnom termíne 30. mája 2020 to bola tiež jediná možnosť pre uchádzačov vybraných fakúlt, ktoré potrebovali uzavrieť svoje prijímacie konanie s predstihom. Aby boli skúšky pre všetkých férové, musia si študenti, ktorí skladajú skúšku na diaľku, zabezpečiť miestnosť, kde môžu byť osamote. Ďalej potrebujú počítač, webkameru, mikrofón a pripojenie na internet. Aby sa zamedzilo podvodom, počítač je v priebehu testu monitorovaný a všetky dodatočne spustené aplikácie sú zaznamenané. Skúška sa tiež po celý čas nahráva, pričom sa zaznamenáva tak práca na ploche, ako aj pohyby očí a zvuky v miestnosti. Dvojfázovo sa tiež overuje, či skúšku skladá skutočne prihlásený študent, a nie nikto iný.

Jednou z priorít pri výbere riešenia bolo zabezpečiť aj v online prostredí spravodlivé a nezávisle hodnotené skúšky. Vyhodnocovanie výsledkov i kontrolu priebehu testu majú na starosti preškolení pracovníci Scia. Zapojením umelej inteligencie sa potom skráti čas, za ktorý sa študenti dozvedia výsledky. „Je dôležité si uvedomiť, že pri online skúške vznikne niekoľko desiatok tisíc hodín videozáznamu. Nie je v ľudských silách ich v krátkom čase všetky skontrolovať. Umelá inteligencia je preto významným pomocníkom. Upozorní na podozrivé úseky videa, ktoré potom vyškolení ľudia ešte detailne preverujú,“ spresňuje úlohu technológií Martin Drnek.

Podmienkou bezproblémového fungovania sú, samozrejme, aj technologické zabezpečenia ako  dostatočná kapacita úložiska dát a spoľahlivé zabezpečenie súborov. Firma Janison preto využíva cloudové riešenie Microsoft Azure, ktoré je zárukou kapacitnej flexibility. Samostatnou kapitolou je potom ochrana osobných údajov. Riešenie od Janisonu je na špičkovej úrovni a výberom dodávateľa si ich Martin Drnek istý.

Majú online skúšky budúcnosť?

Prijímacie konania vysokých škôl pre školský rok 2020/2021 ešte zďaleka nie sú ukončené. Už teraz je však jasné, že sa pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium podarilo pripraviť riešenie, ktoré má šancu, aby fungovalo aj po odznení aktuálnej situácie.

Výsledky online verzie Národných porovnávacích skúšok väčšina českých vysokých škôl akceptuje a pridávajú sa aj ďalšie fakulty, ktoré v minulosti so Sciom nespolupracovali, ako je napríklad lekárska fakulta na Slovensku, ktorá online testuje uchádzačov dokonca až z ďalekej Afriky.

Scio tiež organizuje Národné porovnávacie skúšky na Ukrajine a budúci rok sa budú konať aj v Rusku. Záujem prejavili aj Srbi a Maďari. Všade sa počíta s online verziou. Vysoké školy navyše môžu v najbližších rokoch overený systém využiť aj pre svoje potreby. Môžu spoločnosť Scio požiadať o digitalizáciu vlastných testov a tá v spolupráci s Janisonom ich skúšky zrealizuje.

Nový prístup mimochodom priniesol aj ďalší vedľajší efekt: „Myslím, že sme tento rok dosiahli pomerne veľké vzájomné porozumenie medzi nami a jednotlivými fakultami. Museli sme spolu veľa komunikovať, či už kvôli samotnému riešeniu alebo kvôli cene skúšky. Táto kríza nás v mnohom posilnila a ukázala nám, že sme schopní spoločne vyriešiť aj komplikovanú situáciu. Zástupcom fakúlt v Česku i na Slovensku by som chcel za ich otvorenosť veľmi poďakovať,“ uzatvára Martin Drnek.

Tags: , ,