Microsoft spúšťa novú iniciatívu na pomoc ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie v súvislosti s krízou

Dňa 30. júna oznámili Brad Smith, prezident Microsoftu, Satya Nadella, generálny riaditeľ Microsoftu, a Ryan Roslansky, generálny riaditeľ LinkedIn, ambiciózny plán poskytnúť v tomto roku 25 miliónom ľudí širšie digitálne zručnosti. Táto komplexná iniciatíva spočíva vo využití už existujúcich a nových zdrojov poskytnutých spoločnosťami LinkedIn, GitHub a Microsoft.

Na zabezpečenie stanoveného cieľa majú Microsoft a LinkedIn nasledujúcu stratégiu:

Po prvé, chcú podniknúť okamžité kroky, aby pomohli ľuďom, ktorí v súvislosti s pandémiou prišli o prácu a chcú sa rekvalifikovať, aby našli novú prácu v digitálnej ekonomike. Tento program je postavený na troch aktivitách:

  • Dáta a ich analýza pre lepšie porozumenie požadovaným zručnostiam a pracovným príležitostiam. Využitie dát pre lepšie pochopenie najžiadanejších rolí, zdieľanie dát s miestnymi vládami a ich využitie Microsoftom na identifikáciu tréningových programov, ktoré spoločnosť poskytne.
  • Bezplatné online školiace programy, ktoré ľuďom pomôžu rozvinúť zručnosti potrebné pre požadované pracovné pozície. Vytvorenie úložiska pre bezplatné školiace materiály z Microsoft Learn, LinkedIn Learning a GitHub Learning Lab, ktoré podporia rozvoj zručností potrebných pre žiadané pozície.
  • Prepojenie zručností s príležitosťami cez certifikácie a nástroje na vyhľadávanie práce. Poskytnutie zliav k uznávaným certifikáciám až do konca roka a bezplatný prístup k výkonným nástrojom na vyhľadanie práce, ktoré ľuďom pomôžu nájsť zamestnanie, keď získajú príslušné zručnosti a certifikácie.

Všetky tieto zdroje sú k dispozícii na jednom mieste: opportunity.linkedin.com.

Microsoft podporí túto iniciatívu sumou 20 miliónov USD vo forme grantov, vďaka ktorým neziskové organizácie budú schopné pomôcť tým najpotrebnejším vrátane osôb s nízkymi príjmami, s nižšou úrovňou vzdelania a z nedostatočne zastúpených menšín v oblasti technológií. Štvrtinu z tejto sumy, teda 5 miliónov dolárov, dostane 50 komunitných neziskových organizácií, ktoré sú riadené osobami rôznej farby pleti a ktoré podporujú komunity rôznej farby pleti v Spojených štátoch.

Po druhé, poskytnú vládam podrobnejšie dáta a analýzy, aby mohli lepšie vyhodnocovať miestne ekonomické potreby. Microsoft využije svoje postavenie na podporu zmien verejných programov v oblasti vzdelávania a podpory zamestnanosti, ktoré zvýšia šance na získanie zručností potrebných v súčasnej ekonomickej situácii.

Po tretie, Microsoft v reakcii na potrebu rýchlej podpory ľudí hľadajúcich zamestnanie uvedie v tomto roku v preview verzii novú vzdelávaciu aplikáciu v Microsoft Teams. Tá má pomôcť zamestnávateľom zvýšiť kvalifikáciu u nových aj existujúcich zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce, alebo v súvislosti s novovzniknutými pracovnými pozíciami.

Viac informácií je k dispozícii v blogu Brada Smitha alebo na microsite vytvorenej na tento účel (videá, vizualizácia dát v PowerBI, ďalšie materiály).

Tags: