Slovenský výrobca etikiet zaviedol vo výrobe digitálnu karanténu. Pomáhala chrániť zdravie zamestnancov

Purgina

Protiepidemické opatrenia, zvýšená dezinfekcia priestorov a osôb, nosenie rúšok či respirátorov
a obmedzenie stretávania sa väčšieho množstva ľudí na jar roku 2020 viedli vo firmách k zavedeniu
prísnych hygienických pravidiel. S problémom ochrany zdravia svojich zamestnancov bojovali hlavne výrobné firmy, v ktorých sa pracovníci spoločne stretávajú v priestoroch výrobných hál. Úlohu, ako sa vyhnúť stretávaniu sa zamestnancov pri striedaní pracovných zmien a znížiť tak riziko nákazy,
pomohla slovenskému výrobcovi samolepiacich etikiet vyriešiť digitálna karanténa.

Bratislavský výrobca etikiet firma Purgina  dodáva svoje výrobky drvivej väčšine slovenských
producentov vín. Etikety od firmy Purgina už pred niekoľkými rokmi prekročili hranice a spotrebitelia
ich nájdu na fľašiach s pravým francúzskym šampanským, na českých i maďarských vínach, ale aj na
potravinách či liekoch po celom svete.

Rovnako ako iné spoločnosti sa aj Purgina ocitla na začiatku pandémie pred výzvou a úlohou, ako
zabezpečiť dezinfekciu výrobných liniek tak, aby ochránila zdravie svojich zamestnancov pri výmene
pracovných zmien a zároveň bola naďalej zodpovedným dodávateľom pre svojich obchodných
partnerov. Vo firme už niekoľko rokov využívajú digitálny systém Plantystu na monitoring výroby a
následné ukladanie, spracovanie a vizualizáciu dát vo výrobe. Nepretržite dostupné informácie im
pomáhajú nastaviť výrobu etikiet efektívnejšie. Samotní operátori výroby využívajú Plantyst už
podvedome takmer stále, vďaka tomu každú minútu vidia, ako ich strojom bije srdce. A tak
manažment prišiel s myšlienkou, ako by im mohlo toto riešenie monitoringu pomôcť aj s digitálnou
karanténou. Spoločne s tímom Plantystu prostredníctvom úpravy v systéme skrátili prácu strojov
tak, aby zabezpečili, že sa pracovníci striedajúcich zmien nestretnú.

Digitálna karanténa
Ako funguje? Tridsať minút pred koncom zmeny sa na obrazovke pri tlačiarenskom stroji každému
z operátorov rozsvietilo upozornenie, aby vypol stroj. Takto bolo zabezpečené, že stroje absolvovali
bezpečnú hygienickú prestávku a mohla nastúpiť druhá zmena. Vďaka skráteniu pracovného cyklu
strojov sa zamestnanci pri striedaní nestretli. Riešenie od Plantystu dohliada a monitoruje
celodennú i nočnú činnosť stroja, zaznamenáva tak pauzy, ako aj informáciu, že stroj pauzu nemal.
Ak operátor stroj pred koncom zmeny nevypol, systém ho na to upozornil.

Implementovanie digitálnej karantény do systému vo firme Purgina bolo pomerne rýchle
a jednoduché, keďže systém využíva kapacity cloudového úložiska Azure. Na stráženie hygienických
opatrení stačilo v systéme nastaviť skrátenie pracovného cyklu tlačiarenských strojov. Nebolo
potrebné ani inštalovať žiadne ďalšie monitorovacie senzory, využili tie, ktoré už boli na strojoch
v rámci systému namontované. Senzory tak monitorujú nielen výkon strojov, množstvo výrobkov
a počet metrov etikiet, ale dohliadajú aj na dodržiavanie hygienických opatrení.

Purgina 2

Podľa Bohuša Kukumberga, Head of Production vo firme Purgina, získali veľmi užitočný nástroj nielen
rýchlo a efektívne, ale aj veľmi lacno: „Za pár dní sme od Plantystu získali efektívny nástroj za nulové
náklady. Hlavným prínosom je aktuálny prehľad o tom, či bolo dodržané konkrétne opatrenie na
minimalizáciu stretávania sa ľudí počas striedania pracovných zmien. Vďaka digitálnej karanténe sa
nám podarilo nastaviť striedanie zmien tak, aby mali medzi sebou časový rozstup.“

Každá zmena, ktorej sa majú ľudia prispôsobiť, vyvoláva občas vlnu nevôle. Podľa Kukumberga
zamestnanci veľmi rýchlo pochopili, že zavedené opatrenie chráni ich vlastné zdravie a zdravie ich rodín a blízkych a aj ich prácu. Vďaka tomu, že sa dodržujú hygienické opatrenia a znižuje sa riziko
nákazy, nedochádza k prerušeniu či zastaveniu výroby.

Napriek náročnej situácii, ktorou mnohé podniky počas pandémie prechádzajú, sa aj vďaka digitálnej
karanténe firme Purgina na jar darilo hladko a bez problémov vyrábať samolepiace etikety pre jej
zákazníkov z celého sveta. Firma dokonca rozšírila svoje výrobné kapacity, investovala do
rekonštrukcie výrobných priestorov a zakúpila tri nové výrobné technológie.
Digitálna karanténa bola vo  firme Purgina odskúšaná na 10 strojoch vyrábajúcich samolepiace
etikety. Potom sa dostala ako univerzálne riešenie aj do ďalších výrobných firiem.

„Purgina bola otcom tejto myšlienky. My v Plantyste sme od začiatku na tomto riešení pracovali tak,
aby bolo univerzálne pre ktorúkoľvek výrobnú firmu,“ vysvetľuje Ján Blažek, obchodný
riaditeľ Plantystu. Počas prvej vlny pandémie bola digitálna karanténa spustená už na 1 200 strojoch
v rôznych výrobných podnikoch v Česku a na Slovensku.

Spoločnosť Plantyst, ktorá digitálnu karanténu u bratislavského výrobcu samolepiacich etikiet prototypovala, získala za toto jedinečné riešenie špeciálne ocenenie COMMUNITY RESPONSE AWARD v rámci Microsoft Awards 2019.

Tags: ,