BLOG: Nové priemyselné cloudy ponúkajú základ pre inovácie

 |   Alysa Taylor, Corporate Vice President, Business Applications & Global Industry Microsoft

CLOUD INDUSTRY

V uplynulom roku zažil celý svet dramatickú zmenu. Firmy vo všetkých odvetviach zapojili digitálne technológie, aby dokázali prežiť. Naliehavosť transformácie celých priemyselných odvetví vo veľkom nebola nikdy väčšia.

V reakcii na to sme sa v Microsofte zamerali na podporu zákazníkov a partnerov a spoločné inovovanie, a to pomocou špecifických cloudov pre konkrétne odvetvia. Dnes oznamujeme ďalší míľnik v tomto úsilí a prichádzame s ponukou pre tri konkrétne odvetvia: finančné služby (Microsoft Cloud for Financial Services), výrobu (Microsoft Cloud for Manufacturing) a neziskový sektor (Microsoft Cloud for Nonprofit). Oznamujeme tiež prvú aktualizáciu cloudu pre zdravotníctvo (Microsoft Cloud for Healthcare) a Preview verziu cloudu pre retail (Microsoft Cloud for Retail), ktorý bol predstavený v januári na NRF.

Tieto špecifické odborové cloudové riešenia vznikli spojením bežných dátových modelov, konektorov cloudových služieb od rôznych poskytovateľov (tzv. cross-cloud connectors), pracovných postupov, rozhrania API a komponentov a štandardov špecifických pre konkrétne odvetvie a zapojením celého spektra cloudových služieb Microsoftu zahrnujúcich Microsoft 365 a Teams, Azure, Microsoft Power Platform, Dynamics 365 a bezpečnostné riešenia. Prostredníctvom týchto priemyselných cloudov sa snažíme umožniť všetkým, aby dokázali rýchlo vytvárať hodnoty, rýchlo sa prispôsobili meniacim sa podmienkam a vytvárali pre budúcnosť. To všetko v bezpečnom prostredí.

To, že Microsoft investuje do priemyselných riešení, nie je nič nové. Odborníci z rôznych odborov informujú o prioritách – lekári pracujú spoločne s inžiniermi na zdravotníckych výzvach, manažment retailu sa podieľa na vzniku novej zákazníckej skúsenosti, finanční experti nám pomáhajú porozumieť fintechu, bankovníctvu a platbám a zástupcovia neziskových organizácií formujú našu víziu a riešenia, aby oslovili tých, ktorí pomáhajú ostatným.

YouTube Video

Tieto cloudové riešenia boli navrhnuté na základe výziev jednotlivých odborov a majú organizáciám umožniť, aby dokázali ísť vpred a vytvárali rýchlo hodnotu. Sú predmostím k širšiemu portfóliu cloudových služieb Microsoftu, ktoré zákazníkom pomáhajú začať s digitalizáciou najviac potrebnej oblasti.

I vďaka šírke partnerského ekosystému Microsoftu poskytujú priemyselné cloudy nové príležitosti na posilnenie a rozšírenie činností poslednej míle v danom odbore. Partneri prinášajú nové inovácie a odborné znalosti k vytváraniu riešení šitých na mieru jedinečným potrebám zákazníkov.

Finančné služby: Komplexné služby na dosah ruky zákazníkov ponúkajú najvyššie štandardy zabezpečenia a súlad s platnými predpismi

Odvetvie finančných služieb je veľmi tradičné a v posledných niekoľkých rokoch zažilo rôzne trendové záležitosti, ako je elektronické obchodovanie, fintechy a kryptomeny. Toto odvetvie sa už začalo presúvať z kamenných pobočiek k digitálnym službám, globálna situácia tento trend ešte urýchlila.

Microsoft Cloud for Financial Services spája riešenie Microsoftu, jedinečné šablóny, rozhranie API a ďalšie odborove špecifické štandardy spolu s niekoľkostupňovým zabezpečením a súladom s platnými predpismi. Poskytuje jedinečnú zákaznícku skúsenosť, zlepšuje spoluprácu a produktivitu zamestnancov, riadi riziká a modernizuje základné systémy. S využitím všetkých týchto možností si banky dokážu vytvoriť detailný 360-stupňový pohľad na zákazníka a navrhnúť následné kroky; dokážu včleniť online spoluprácu do svojich procesov a pracovných postupov, aby získali reálny pohľad a zefektívnili hands-off, zlepšili prehľady, vďaka ktorým budú lepšie predchádzať podvodom. Toto všetko so škálovateľnými a hybridnými možnosťami nasadenia, ktoré finančné inštitúcie potrebujú na modernizáciu svojich systémov.

Napríklad nová funkcia Správca pôžičiek umožní veriteľom rýchlejšie uzavrieť pôžičky vďaka zefektívneniu pracovných postupov a zvýšeniu transparentnosti prostredníctvom automatizácie a spolupráce – čo je v súčasnom svete vzdialeného prístupu kľúčová funkcia. V marci 2021 bude k dispozícii vo verzii Preview a zákazníci ako ABN AMRO a Manulife už využívajú niektoré z jej funkcionalít.

Cloud 1

Výroba: Inteligentné systémy a agilné továrne

Výrobcovia už roky smerujú k automatizácii založenej na dátach, IoT, strojovom učení a umelej inteligencii. Rok 2020 ukázal, aké kľúčové sú tieto schopnosti. Keď sa továrne zastavili, a to aj tie najsofistikovanejšie, okamžite boli zasiahnuté dodávateľské reťazce.

Microsoft Cloud for Manufacturing, ktorý je do konca júna k dispozícii vo verzii Preview, je navrhnutý tak, aby poskytoval funkcie, ktoré podporujú základné procesy a požiadavky odvetví. Tieto komplexné výrobné riešenia spájajú nové a súčasné funkcie naprieč portfóliom Microsoftu i partnerských riešení. Dokážu hladko prepojiť ľudí, zdroje, pracovné postupy a obchodné procesy a pomôcť firmám stať sa odolnejšími.

Neziskové organizácie: Podpora riešení spoločenských výziev

Neziskové organizácie riešia mnoho najnaliehavejších celospoločenských výziev a poskytujú kľúčové služby a podporu komunitám po celom svete. Neziskové organizácie však často pracujú s nehomogénnymi systémami a dátovými silami. Microsoft Cloud for Nonprofit vytvára prepojenú a inteligentnú platformu, ktorá umožňuje zamestnancom a dobrovoľníkom sústrediť sa na prácu – napĺňať ich poslanie.

Služba Microsoft Cloud for Nonprofit je do konca júna spustená vo verzii Preview. Prepojuje cloudové funkcie Microsoftu s najbežnejšími scenármi neziskových organizácií, ako je zapojenie stakeholderov, sledovanie plnenia programov, zapojovanie dobrovoľníkov a fundraising, ktoré vytvárajú spoločný dátový model neziskovej organizácie.

Cloud 2

Retail: Približovanie fyzického a digitálneho nakupovania

Maloobchod je neustále sa vyvíjajúce odvetvie a tento vývoj nabral v posledných 12 mesiacoch závratné tempo, aby dokázal reagovať na rekordné online predaje, posuny v lojalite zákazníkov, nárast trendu „online nákupu a vyzdvihnutia v obchode“ (BOPIS) a rozvážanie nákupov do domu.

Microsoft Cloud for Retail dáva dohromady rôzne zdroje dát z celého maloobchodného reťazca a jedinečne prepojuje skúsenosti zo zákazníckej cesty pomocou súboru funkcií, ktoré prinášajú relevantnejšiu, na mieru šitú skúsenosť a optimalizujú činnosti zaisťujúce udržateľnú ziskovosť.

Pomocou tohto odborového cloudu môžu maloobchodníci vytvárať cielenejšie a relevantnejšie odporúčania pre zákazníkov, rozširovať možnosti plnenia cieľov, zjednodušiť spracovanie platieb a využívať komplexnú ochranu pred podvodmi. Vo verzii Preview bude k dispozícii v marci.

Zdravotná starostlivosť: Odolnejšia pre výzvy, ktoré nás čakajú

V minulom roku sme oznámili, že spúšťame Microsoft Cloud for Healthcare. Dnes oznamujeme, že prvá aktualizácia bude k dispozícii v apríli vrátane podpory ôsmich nových jazykov a nových funkcií pre virtuálne zdravie, vzdialené monitorovanie pacientov, koordinácie starostlivosti a samoobslužných služieb pre pacientov.

Základné prvky našej „priemyselnej“ vízie

Microsoft bude vždy dôveryhodným poradcom, partnerom a spoluinovátorom pre svojich zákazníkov a globálny partnerský ekosystém. Tieto novinky sú len ďalším krokom na našej ceste k ponuke špecifických cloudových technológií pre konkrétne odvetvie, ktoré umožňujú každej organizácii prispôsobiť sa neustále sa meniacej novej realite. Veríme, že vďaka trom kľúčovým faktorom môže Microsoft naplniť svoju „priemyselnú“ víziu ako žiadna iná firma na svete.

Po prvé: naše zameranie na jednotlivé priemyselné odvetvia stojí v jadre nášho poslania umožniť ľuďom dosiahnuť viac. Každá organizácia v každom odvetví sa spolieha na tvrdú prácu a vynaliezavosť jednotlivcov, aby dosiahla svoje ciele. Vďaka nášmu zameraniu na priemyselné odvetvia prinášame konkrétne riešenia do rúk ľudí, ktorí sú tomuto problému najbližšie. To pomáha organizáciám, s ktorými spolupracujeme, konať rýchlejšie, prijímať múdre rozhodnutia a v konečnom dôsledku poskytovať lepšiu skúsenosť.

Po druhé: náš prístup ukazuje na silu partnerstva. Náš globálny partnerský ekosystém nemá porovnanie. Ponúka hlbokú expertízu a vytvára riešenia s vysokou pridanou hodnotou pre akýkoľvek scenár či funkciu. Spolupracujeme s poprednými nezávislými dodávateľmi softvéru a so systémovými integrátormi, aby sme našim zákazníkom priniesli riešenia pre ich obchodné výzvy.

A po tretie: Cítime hlboký záväzok zaistiť bezpečnosť, dodržiavať predpisy a dôveru. Naše ponuky zahrnujú štandardy uznávané v odbore od koncových zariadení po cloud s viac než 90 certifikáciami a viac než 35 riešeniami pre konkrétne odvetvie so zabezpečenou zhodou s nariadeniami typickými pre dané odvetvie. I toto pre partnerov vytvára hodnotu. Umožňuje im to investovať do príležitostí a škálovať svoje podnikanie skôr ako získavať certifikácie. Náš prístup k zaobchádzaniu so zákazníckymi dátami navyše podčiarkuje náš záväzok týkajúci sa dôvery: údaje o zákazníkoch patria našim zákazníkom, nie nám.

Zložitosť nášho sveta sa každodenne zvyšuje a ponaučenie z roku 2020 ukazuje, ako sa organizácie po celom svete učia byť agilnejšie a odolnejšie. Spoliehajú sa na to, že im Microsoft pomôže zvládnuť túto zložitosť, aby mohli konať rýchlejšie, premyslene inovovať a dosiahnuť úspech.

Viac informácií nájdete tu: What´s Next for Industry.

Tags: , , ,