Výber hlavných noviniek z konferencie Microsoft Build 2021

V priebehu uplynulého roka dostala úloha IT vývojárov v spoločnosti úplne nový význam. Veľmi často to boli práve developerské tímy, kto organizáciám a firmám po celom svete významnou mierou pomáhal vyrovnať sa s dôsledkami pandémie a prechodom na nové digitálne spôsoby práce. Bez zveličenia môžeme konštatovať, že vývojári neboli pre spoločnosť nikdy dôležitejší ako dnes. A nič ani nenasvedčuje tomu, že by ich úloha mala s postupným zlepšovaním pandemickej situácie ustúpiť do pozadia.

Microsoft si ako globálna spoločnosť vybudovaná vývojármi a pre vývojárov kladie za cieľ vytvárať nástroje a služby, ktoré developerským tímom pomôžu riešiť problémy dnešného i zajtrajšieho sveta. Chceme ponúkať nástroje dostatočne agilné, bezpečné a robustné, vďaka ktorým bude možné absolvovať cestu od nápadu k produktu s pridanou hodnotou v čo najkratšom čase. Naša ambícia je jasná: byť tou najlepšou a najvyhľadávanejšou platformou pre vývojárov po celom svete.

Už dnes Microsoft celosvetovo ponúka najširší výber vývojárskych nástrojov: cloudové aplikácie Visual Studio, GitHub alebo .NET. Microsoft Cloud potom ponúka platformy Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 a Power Platform a tiež end-to-end riešenie pre kyberbezpečnosť, správu identít alebo Access Management. Ide teda o veľmi komplexný súbor nástrojov, ktoré vývojárom pomáhajú tvoriť najrôznejšie aplikácie a riešenia slúžiace ľuďom na celom svete. Naše nástroje staviame vždy s ohľadom na potreby vývojárov. Zákazníkom sme preto nablízku na každom kroku ich cesty, tak aby s našou podporou mohli stále zrýchľovať proces inovácií.

IT systémy viac ako 95 % najväčších svetových firiem už dnes bežia na službách Microsoft Cloud. Sú to práve možnosti a variabilita verejného cloudu, ktoré uľahčujú rozširovanie záberu firiem a organizácií do nových oblastí biznisového aj verejného života. Miznúce hranice medzi rôznymi segmentmi sú jedným z hlavných poznávacích znamení digitálnej transformácie založenej na cloudových službách.

Teraz predstavujeme aktuálne novinky v nástrojoch pre vývojárov na platforme Microsoft Cloud a spôsoby, ktorými vývojárom pomáhame k tomu, aby mohli s inováciami pracovať efektívne, bezpečne a škálovateľne bez ohľadu na to, kde sa momentálne nachádzajú.

Efektívny vývojársky proces

Visual Studio zostáva populárnym nástrojom profesionálnych vývojárov po celom svete. Mesačne ho používa vyše 25 miliónov používateľov. Verzia Visual Studio 2019 je všeobecne dostupná a jej súčasťou sú rozšírenia pre vývoj na platformách .NET a C ++, rozšírené zabudované nástroje Git, podpora GitHub Actions workflow priamo z IDE, zlepšené nástroje na prácu s kontajnermi a nová integrácia do Microsoft Azure pre vývoj v cloudovom prostredí. Viac informácií o aktuálnych inováciách nájdete na blogu Visual Studio.

Nedávno sme predstavili našu víziu ďalšej verzie Visual Studio 2022 a teraz predstavujeme harmonogram jeho nasadenia. Ako vždy uvítame spätnú väzbu od používateľov v našej vývojárskej komunite, ktorá nám pomáha vyvinúť tú najlepšiu možnú podobu vývojového prostredia. Čoskoro predstavíme prvú vizualizáciu v novej podobe a s novou, 64-bitovou architektúrou, so širšími možnosťami pre tímy pracujúce na veľkých a komplexných projektoch.

Kritickým bodom je často nastavenie vývojárskeho prostredia tak, aby spĺňalo všetky požiadavky používateľov. Funkcia GitHub Codespaces preto umožňuje plne konfigurovať akékoľvek úložisko GitHub v prostredí cloudu v priebehu niekoľkých sekúnd. Funkcia je plne prispôsobiteľná a umožňuje zvoliť si potrebný výpočtový výkon pre každý projekt zvlášť.

Microsoft Teams je s viac ako 145 miliónmi aktívnych používateľov denne spoľahlivou digitálnou platformou, ktorá integruje aplikácie a procesy pre spoluprácu a komunikáciu. V čase rastúceho dopytu po možnostiach asynchrónnej spolupráce v reálnom čase umožňujú Teams bežiace na platforme Microsoft Cloud vývojárom aplikovať presne také riešenia pre spoluprácu, ktoré ich požiadavkám vyhovujú najviac. Zdieľané pódium, rozšírené možnosti v Režime spoločne a ďalšie nové funkcie on-line schôdzok vývojárom umožnia používať inovatívne spôsoby spolupráce. Rozšírený súbor nástrojov Microsoft Teams Toolkit zase uľahčuje kódovanie vďaka integráciám autentizácie, funkcie Azure alebo Microsoft Graph, a to v jednom riadku kódu. Viac informácií o funkciách aplikácie Microsoft Teams sa dozviete na blogu Microsoft 365.

S viac než 1,3 miliardy zariadení po celom svete, ktoré bežia na Windows, zostávajú Windows platformou umožňujúcou vývoj tých najmodernejších aplikácií. Všetkým vývojárom pracujúcim vo svete Windows predstavujeme nové funkcie v našej ponuke vývojárskych nástrojov. K dispozícii je nová podpora GUI v aplikáciách bežiacich v subsystéme Windows for Linux (WSL), takže všetky vaše nástroje pre Linux pobežia aj na vašom počítači. Windows umožňuje bezproblémovú integráciu pracovných procesov s GUI aplikáciami, Linuxom a grafikou akcelerovaným strojovým učením. Viac informácií o novinkách vo Windows z konferencie Build nájdete na našom blogu.

Globálna a bezpečná spolupráca

Vývojárom chceme umožniť kódovanie, spoluprácu a nasadenie aplikácií prakticky odkiaľkoľvek, a to s ešte vyššou úrovňou priamo zabudovaných možností zabezpečenia. S pomocou funkcie GitHub budú mať teraz vývojári v každej organizácii alebo firme možnosť využívať osvedčené postupy spolupráce overené viac ako 65 miliónmi kolegov po celom svete.

Predstavujeme tiež nový spôsob, ako posilniť spoločnú zodpovednosť a spoluprácu naprieč vývojárskymi a SecOps tímami pomocou integrácie Azure Security Center a GitHub určených pre tzv. Container scanning – oba varianty sú teraz k dispozícii v public preview. S touto integráciou môžu všetky tímy jednoducho nazerať do výsledkov buildu a skenu kontajnera a zaistiť tak sledovateľnosť dát, ktoré SecOps tímom umožnia rýchlejšie identifikovanie oblastí, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Pre SecOps tímy tak bude ľahšie upozorniť včas na vzniknuté problémy. Návod, ako rozbehnúť postupy spolupráce DevSecOps s GitHub a Azure, nájdete tu.

Škálovateľné inovácie

Vďaka nedávnym investíciám môžeme zjednodušiť proces modernizácie podnikových Java aplikácií na platforme Azure. Microsoft Build z platformy OpenJDK je teraz k dispozícii zdarma ako open-source a je všeobecne dostupný s komerčnou podporou na Azure a Azure Stack. Red Hat JBoss EAP sú dostupné v Azure Virtual Machines. Vývojári vďaka nim môžu škálovať aplikácie pomocou súboru VM Scale Sets. IBM WebSphere je tiež dostupný na Azure Virtual Machines, a to automatizovanými odborovými šablónami pre jednoduchšiu implementáciu. Viac informácií o našej najaktuálnejšej novinke pre Java v rámci Azure sa dočítate v tomto článku.

V režime preview predstavujeme možnosť fungovania Azure Application Services v Kubernetes a kdekoľvek s využitím Azure Arc. Sprevádzkovať vaše obľúbené Azure Application Services, zahŕňajúce Azure App Service, Azure Functions, Azure Logic Apps, Azure API Management alebo Azure Event Grid, môžete úplne kdekoľvek. Od on-premise prostredia, cez koncové zariadenia on-the-edge až po podporované fungovanie v prostredí cloudu iných dodávateľov ako AWS alebo Google. Akýkoľvek Kubernetes cluster prepojený cez Azure Arc bude možné využiť na fungovanie Azure Application Services. Predstavujeme tiež dostupnosť služby AKS (Azure Kubernetes Service) v prostredí Azure Stack HCI. Viac informácií o aplikáciách vyvíjaných pre prostredie cloudu fungujúcich odkiaľkoľvek obsahuje tento blog.

Aby sme vývojárom uľahčili tvorbu a modernizáciu high-performance aplikácií s vysokým rozsahom nasadenia, predstavujeme novinku v rámci služby Azure Cosmos DB – sprístupnenie Cosmos DB Serverless. Azure tiež používateľom uľahčí proces implementácie umelej inteligencie (AI) do aplikácií vďaka službám Azure Cognitive Services. Medzi novinkami je aj niekoľko ďalších funkcionalít vrátane úplne novej kategórie služieb pod názvom Azure Applied AI Services. Tie kombinujú kognitívne služby Azure (Azure Cognitive Services) spolu so službami AI zameranými na výkon špecifických úloh. S týmito nástrojmi môžu vývojári urýchliť tvorbu so zapojením AI pre spracovanie štandardných scenárov, ako sú spracovanie dokumentov, zákaznícky servis alebo identifikácie dôležitých informácií a dát. Ďalšie podrobnosti o našich najnovších inováciách týkajúcich sa cloudových aplikácií, využitia dát a umelej inteligencie nájdete tu.

S Power X prinášame možnosť vývoja aplikácií aj používateľom bez hlbšej znalosti kódovania. Power Fx je poháňaný najväčším natural language modelom na svete – GPT-3 AI. Tento update Power Fx poskytne používateľom intuitívny spôsob práce vďaka asistencii umelej inteligencie, uľahčí a zrýchli vývoj aplikácií. Power Fx zároveň integrujeme do modelu app builders s podporou v nástrojoch pre Model Driven Commanding a Dataverse calculated Columns. Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.

Nové rozšírenia nástrojov z radov Visual Studio a Power Platform umožňujú ich vzájomné prepojenie. Rozšírenie Visual Studio pre nástroje Power Platform umožní vývojárom publikovať API rozhrania do Azure API Management, zatiaľ čo vývoj konektora do Power Platform odstráni bariéry a doterajšie problémy. Rozšírenie VS Code pre Power Platform potom umožní prirodzené rozšírenie pre publikáciu Power Platform CLI priamo z VS Code. Tiež umožní konfigurovať portály s použitím VS Code a CLI – vrátane IntelliSense podpory v oblasti kompletizácie kódov, asistencií a pomocníka počas úprav portálov. Viac sa dozviete na našich webových stránkach.

Tags: , , , ,