Používanie digitálnych nástrojov zjednodušilo prácu v najväčšej banke na Slovensku

V Slovenskej sporiteľni, najväčšej komerčnej banke na Slovensku, urýchlilo obdobie zatvorených kancelárií úspešnú adopciu nových digitálnych nástrojov. Zamestnanci mimo pobočkovej siete začali počas núdzového stavu pracovať z domu a museli sa naučiť používať nástroje platformy Microsoft 365. Okrem portálu s informáciami a videami s príznačným názvom Easy365 pomáhali v banke s procesom učenia sa novým digitálnym zručnostiam aj samotní zamestnanci.

Kolegovia pomáhali kolegom

Za adopciou Microsoft 365 stojí aj viac ako 150 zamestnancov. Tí sa po zaškolení stali tzv. DIGI GURUS a pomáhali, a stále pomáhajú, svojim kolegyniam a kolegom na jednotlivých útvaroch naučiť sa používať nástroje tejto platformy. Do radov DIGI GURUS sa z vlastnej iniciatívy hlásili prevažne tí, ktorí už mali záujem o IT zručnosti a zároveň chuť naučiť sa niečo nové nad rámec svojej agendy. V retailovej sieti sa týmito dobrovoľnými „IT pomocníkmi“ stali manažéri a manažérky pobočiek.

Podľa Tajany Schullerovej Jarúnkovej aktívna práca DIGI GURUS pomohla, okrem urýchlenia adopcie, aj odľahčiť nápor na pracovníkov z IT útvarov. Keďže DIGI GURUS zaškolili a trpezlivo odpovedali na väčšinu otázok svojich kolegov týkajúcich sa Microsoft 365, mali zamestnanci IT útvarov viac času na riešenie náročnejších úloh a problémov. Marián Vrbičan, ktorý projekt adopcie v banke zastrešuje, vysvetľuje, v čom je podľa neho najväčšia pridaná hodnota DIGI GURUS: „Ľudia prijímajú zmenu lepšie, ak im ju komunikuje a vysvetľuje kolega alebo kolegyňa z vlastného útvaru. Tiež sa ľahšie naučia pracovať s novým nástrojom, ak vedia, že sa môžu obrátiť na osobu, ktorú poznajú a ktorej dôverujú.“ Práca s novými nástrojmi priniesla aj nové inšpirácie. Veľkej obľube sa v Slovenskej sporiteľni teší napríklad Sharepoint. Jeho aktívne využívanie zefektívnilo komunikáciu ústredia s bankovými pobočkami.

Vytvorila najnavštevovanejší portál pre celú pobočkovú sieť

Magdaléna Hudecová, ktorá zodpovedá za koordináciu pobočkovej siete, pre uľahčenie a zrýchlenie komunikácie s retailovými pobočkami vytvorila na Sharepointe portál pre celú pobočkovú sieť. Ten už aspoň raz navštívil každý druhý zamestnanec a stal sa tak najnavštevovanejším firemným portálom. Ako hovorí Magdaléna, vďaka portálu sa významne zjednodušila komunikácia: „Zdieľanie aktuálnych informácií cez Sharepoint je veľkou pridanou hodnotou. Kolegovia sa tak vždy včas dostanú k aktuálnym informáciám a usmerneniam bez toho, aby ich museli vyhľadávať v e-mailoch.“

Zlepšenie technických zručností a soft skills

Všetky pobočky Slovenskej sporiteľne, ktorých je viac ako dvesto, boli otvorené počas celého trvania núdzového stavu. Osobné stretnutia s klientmi prebiehali rešpektujúc všetky platné opatrenia, čiastočne ich nahradili online stretnutia prostredníctvom aplikácie Teams. Veľmi si ich pochvaľuje riaditeľka jednej z bratislavských pobočiek Eliška Barančok Čavošová. „Na začiatku boli naši klienti zvedaví, ako to funguje. Tiež sme im pomáhali s technickými otázkami, napríklad ako sa na stretnutie správne pripojiť,“ vysvetľuje. Dnes sú online stretnutia s klientmi už bežné.

„Klienti si na tento pohodlný a efektívny spôsob komunikácie zvykli. Mnohí k nám napríklad prídu na prvé stretnutie osobne a následné stretnutia sa realizujú online,“ vysvetľuje Eliška Barančok Čavošová.

Práca s novými digitálnymi nástrojmi priniesla Eliške a jej tímu nielen obrovský posun v technických zručnostiach, ale aj zdokonalenie soft skills. Pre efektívnu komunikáciu s klientmi sa musela spolu s kolegyňami naučiť zaujímavo viesť online stretnutie a zároveň nájsť spôsob, ako doň vložiť emóciu. Takže celý tím spolu veľa trénoval, delili sa o svoje skúsenosti a dávali si navzájom spätnú väzbu.

Obrovské možnosti pre vzdelávanie

Veľkou zmenou prešlo vzdelávanie zamestnancov banky. Keďže väčšina z nich pracovala z domu a osobné stretávanie bolo takmer nemožné, všetky školenia sa presunuli do online priestoru. „Pandémia nám umožnila rýchlejší prechod na digitálne vzdelávanie, ktoré predtým nepatrilo medzi obľúbené formy štúdia. V ústredí sme začali ponúkať zamestnancom širokú škálu online vzdelávania od jazykového, cez softskillové až po odborné vzdelávanie. Na spätnú väzbu a rôzne kvízy využívame Forms, ktoré poskytujú prehľadný výstup z hodnotení,“ hovorí Tajana Schullerová Jarúnková.

Ako hovorí Martina Štorcel z retailového vzdelávania, nástroje Microsoft 365 poskytli pre vzdelávanie veľké možnosti. „Všetky školenia sme presunuli do online priestoru a ukázali sa nám možnosti, o ktorých sme doposiaľ netušili. Či už využitie nahrávok školení, whiteboardu alebo možnosť vytvoriť si pre účastníkov školenia samostatné miestnosti, kde môže lektor pracovať s účastníkmi interaktívnejšie.“

Významným benefitom je podľa nej aj lepšia dostupnosť školení. Zamestnancom sa ponúkla možnosť vzdelávať sa aj z prostredia HO, čo ocenili najmä v období najväčších pandemických opatrení. Pridanou hodnotou bola aj realizácia povinných skúšok pre zamestnancov prostredníctvom online.

Nové nároky na trénerov a školiteľov

Presun vzdelávacích aktivít do online znamenal aj iné nároky na prípravu školiteľov a trénerov. Namiesto prípravy prezentačných pomôcok a hľadania voľnej zasadačky je pre online školenia dôležitá skúška techniky a správne nastavenie svetla. Takto opisuje rozdiely Ján Gabaj, ktorý je zodpovedný za produktovo metodické vzdelávania na firemnom financovaní.

Výhody spoločnej práce na zdieľaných dokumentoch

Ján pracuje v LAB-e agilným spôsobom, a tak spolu s kolegami využíva na riadenie a prehľad úloh Planner. Pochvaľuje si možnosť nahrávať stretnutia, ale hlavne za užitočnú považuje funkciu spoločne naraz upravovať a pripomienkovať dokumenty, lebo v banke je potrebné veľmi často tvoriť a meniť rôzne smernice. Ján tiež prezrádza, ako sa snažia motivovať kolegov, ktorí uprednostňujú pôvodný konzervatívny spôsob pripomienkovania dokumentov: „Krôčik po krôčiku im ukazujeme, aká je to výhoda, že sa viem vrátiť v dokumente k predchádzajúcej verzii alebo sa môžem pozrieť na to, kto v dokumente robil úpravy.“

Budúcnosť práce a spolupráce

Pracovníci banky sa už postupne vracajú do kancelárií.  No obdobie, keď boli zatvorené, a práca na diaľku Slovenskej sporiteľni priniesli množstvo inšpirácie a nových nápadov. Ako hovorí Tajana Schullerová Jarúnková, už teraz s kolegami rozmýšľajú, ako si pomocou Microsoft 365 zjednodušiť ďalšie procesy. Napríklad zorganizovanie stáže pre firemných bankárov, na ktoré predtým potrebovali týždeň, sa vďaka Teamsu skrátilo na dva dni. A je možné ich robiť ešte efektívnejšie. Už teraz začína vytvárať sharepointovú stránku špeciálne vytvorenú pre firemný stream, kde nájdu novonastúpení zamestnanci nahrávky jednotlivých vstupov a nebudú tak musieť čakať na zrealizovanie prezenčnej stáže. Rovnako aj jej kolegovia Martina Štorcel a Ján Gabaj zhodne potvrdzujú, že časť vzdelávacích aktivít banky ostane v online priestore. Obľúbenosť Sharepointu potvrdzuje fakt, že na Mariana Vrbičana sa obracajú viacerí kolegovia inšpirovaní portálom pre pobočkovú sieť. Aj oni chcú svoj portál na Sharepointe. Dokonca aj zoznam DIGI GURUS stále rastie a pribúdajú doň ďalší záujemcovia. Proces zmeny naďalej pokračuje.

 

 

Tags: ,