Microsoft Ignite: Predstavujeme produkty, ktoré zákazníkom pomáhajú zvýšiť efektivitu a produktivitu

V posledných rokoch sme zažili dramatické zmeny, ktoré zmenili spoločnosť, globálnu ekonomiku, politickú situáciu, technológie a spôsob našej práce. Aby sa organizácie prispôsobili týmto novým výzvam, obracajú sa na poskytovateľov technológií, aby im pomohli v nových podmienkach uspieť.

Preto sa na tohtoročnej konferencii Ignite zameriavame na to, ako Microsoft Cloud pomáha zákazníkom lepšie obstáť pri vynaložení menších nákladov. V dnešnom neistom ekonomickom prostredí sa spoločnosti snažia zmeniť spôsob svojej práce, aby dosiahli lepšie výsledky bez zbytočných prekážok a s väčšími možnosťami výberu.

Microsoft Ignite je ukážkou toho najlepšieho, na čo sa od spoločnosti Microsoft a jej partnerov môžu tešiť tí, ktorí sú zodpovední za rozhodovanie o ďalšom technickom smerovaní a implementácii informačných technológií. Produkty a aktualizácie prezentované na konferencii Ignite majú zákazníkom, partnerom a vývojárom pomôcť naplno využiť technológie Microsoft.

Sme presvedčení, že pre každú technologickú vrstvu – či už ide o infraštruktúru, dáta, hybridnú prácu, vývojárske nástroje alebo zabezpečenie – ponúka Microsoft Cloud najlepšie produkty vo svojej kategórii a komplexné riešenia, ktoré pomáhajú organizáciám byť bezpečnejšími a umožňujú ich pracovníkom ľahšie a efektívnejšie plnenie pridelených úloh.

Uvedomujeme si, že poskytované riešenia sú pre podniky najužitočnejšie, keď sa stanú súčasťou bežných pracovných postupov, a preto sme výrazne investovali do technológií umelej  inteligencie, do služby Microsoft 365, našich vývojových nástrojov, do platformy Microsoft Cloud a našich riešení zabezpečenia.  Všetky tieto oblasti sú pre našich zákazníkov dôležité, a preto sa zameriavame na to, aby sme svojim zákazníkom vedeli čo najlepšie pomôcť.

Poďme sa pozrieť na niektoré z viac ako 100 služieb a aktualizácií, ktoré sme predstavili na konferencii Ignite:

Infraštruktúra, ktorú využije každý zákazník

Keď sme začiatkom tohto roka predstavili Microsoft Intelligent Data Platform, rozhodli sme sa zjednotiť ponuku spoločnosti Microsoft v oblasti databáz, analytiky a správy dát tak, aby sa s touto úlohou už nemuseli vyrovnávať zákazníci. Odstránili sme tak najväčší problém, ktorým bolo vzájomné prepájanie  fragmentovaného spracovávania dát. Zákazníkom sme tak umožnili rýchlejšie získať informácie, ktoré potrebujú pre svoje obchodné rozhodnutia, a na to, aby sa vedeli sústrediť na to najdôležitejšie pre ich biznis. Táto platforma sa teraz rozširuje a k nášmu ekosystému sa pripojilo ďalších 12 partnerov.

Naša bezserverová, vysoko škálovateľná distribuovaná databáza Azure Cosmos DB určená pre podniky   už pomáha pri kritických aplikáciách bez ohľadu na veľkosť a rozsah zaistiť rýchlosť a dostupnosť pre užívateľa kdekoľvek na svete a zvyšuje ich geografickú dostupnosť, škálovateľnosť a distribúciu.

Pre distribuované databázy teraz ponúkame aj podporu pre PostgreSQL, populárny open source databázový engine. Vývojári používajúci databázový systém PostgreSQL majú možnosť využiť rýchlosť, škálovateľnosť a výkon databáz Azure Cosmos. Vývojári otvoreného softwaru tým získavajú prístup k štruktúrovaným a neštruktúrovaným dátam v rámci jedinej databázovej služby, ktorú dobre poznajú.

Naše hybridné a multicloudové riešenia umožňujú zákazníkom využívať možnosti platformy Azure odkiaľkoľvek, či už ide o nové možnosti nasadenia služby Azure Kubernetes Service v lokálnom prostredí alebo na koncových zariadeniach prostredníctvom Azure Arc.  Naďalej taktiež investujeme do infraštruktúry, na ktorej tieto riešenia bežia, a verejný edge computingový systém Azure s viacnásobným prístupom je už dnes k dispozícii. Systém pomáha operátorom ako AT&T poskytovať služby siete 5G v amerických mestách.

Vydali sme taktiež image sady Visual Studio pre Microsoft Dev Box, preview službu, ktorá vývojárom poskytuje vývojové pracovné stanice v cloude pripravené na programovanie.  Vďaka Visual Studio, ktoré je k dispozícii ihneď po tom, ako vývojár vytvorí Dev Box, môžu vývojári ušetriť čas a sústrediť sa na písanie kódu, čo je pre nich najdôležitejšie.

Využitie umelej inteligencie

Služba Azure OpenAI, ktorá je súčasťou platformy Azure AI, ponúkne na základe pozvánky prístup k umelej inteligencii DALL-E 2, čo je model, ktorý umožňuje používateľom generovať vlastné obrázky na základe textu alebo obrázkov. Sprístupnením modelu DALL-E 2 zákazníci služby Azure OpenAI rozširujú schopnosti jej  použitia, pričom sa spoliehajú na záruku bezpečnosti, súladu s predpismi a zodpovedného nasadenia umelej inteligencie, ktoré Azure poskytuje. Vybraní zákazníci budú môcť generovať obsah, obrázky a programový kód, čím vdýchnu život svojím vizuálnym nápadom – a to všetko zadaním jednoduchého textového popisu.

Power Automate od spoločnosti Microsoft vám umožňuje zjednodušiť pracovné postupy pomocou umelej inteligencie, a to pri použití bežného prirodzeného jazyka. Používatelia môžu vytvoriť cloudový tok na základe požiadavky zadanej pomocou prirodzeného jazyka. AI v tomto prípade pomáha prejsť od programovania s malými znalosťami programového kódu (low code) k programovaniu úplne bez nutnosti poznať programový kód (no code), čo umožňuje viacerým ľuďom vytvárať rôzne typy automatizovaných postupov.

 Novo zavedená služba Microsoft Syntex  integruje celú cloudovú ponuku spoločnosti Microsoft, od Microsoft 365 a Azure po Power Platform a Microsoft Purview. Syntex automaticky číta, taguje a indexuje veľké objemy obsahu a spája ich tam, kde je to potrebné v kontexte – vo vyhľadávaní, v aplikáciách a ako opakovane použiteľné znalosti. Stavia ľudí do centra pozornosti a integruje obsah do nástrojov na spoluprácu a pracovných postupov, ako sú elektronické podpisy.

Inteligentné spracovanie dokumentov Microsoft Intelligent Document Processing založené na nástrojoch AI Builder a Power Automate umožňuje komplexné spracovanie dokumentov bez nutnosti použitia programového kódu. Spracovanie dokumentov môže byť náročné a AI Builder tento proces automatizuje, čo umožňuje pracovníkom sústrediť sa na úlohy s vyššou prioritou.

Keďže je čoraz viac predajcov na cestách a zúčastňuje sa virtuálnych schôdzí, sprístupňujeme pre akplikáciu Dynamics 365 Sales Enterprise a novo vydanú aplikáciu Viva Sales bezplatný softvér pre analýzu obchodných konverzácií s podporou umelej inteligencie. Analýza obchodných konverzácií poskytuje predávajúcim užitočné informácie a zároveň im pomáha zvyšovať produktivitu prostredníctvom analytických nástrojov a dátovej vedy, čo im pomáha znižovať administratívne náklady a umožňuje tráviť viac času zákazníkmi.

Pomáhame organizáciám prosperovať v novom pracovnom prostredí

Na konferencii Ignite predstavujeme novú aplikáciu Microsoft Places, ktorá optimalizuje využitie fyzického priestoru na pracovisku. Podľa nášho nedávno zverejneného prieskumu Work Trend Index chodí do kancelárie viac ako 80 % zamestnancov kvôli tomu, aby sa osobne stretli s kolegami. Aplikácia Places poskytuje prehľad o tom, kedy kolegovia prichádzajú do kancelárie a na ktoré schôdze je najvhodnejšie osobné stretnutie.

K dispozícii budete mať tiež inteligentnú rekapituláciu, ktorá je podobná virtuálnemu asistentovi pri každom stretnutí. Pomocou umelej inteligencie priraďuje úlohy, na ktorých ste sa dohodli na schôdzach, automaticky generuje zápisy zo schôdzí a zdieľa personalizované postrehy zo zápisníc, čo používateľom umožňuje získať informácie, ktoré sú pre nich najdôležitejšie. Inteligentná rekapitulácia spolu s ďalšími novými funkciami bude súčasťou nového doplnku Teams Premium, ktorý je možné zakúpiť samostatne.

S prehliadačom Microsoft Edge naďalej pokračujeme v investíciách do rôznych funkcií, aby sme používateľom uľahčili vykonávanie ich každodenných pracovných povinností. Microsoft Edge Workspaces je zdieľaná sada kariet prehliadača, ktorá umožňuje členom skupiny prehľadávať rovnaké webové stránky a pristupovať k najnovším pracovným súborom. Napríklad v prípade, že sa do projektu  zapojí  nový člen tímu, ho ostatní členovia nemusia zahltiť odkazmi a súbormi prostredníctvom e-mailu, no pošlú mu jeden odkaz na svoje pracovné priestory Microsoft Edge, kde sú všetky príslušné súbory a odkazy otvorené ako karty prehliadača. Keď tím spolupracuje, karty sa aktualizujú v reálnom čase, takže každý vidí to isté.

Komplexné zabezpečenie znamená pomáhať chrániť každého, nech sa rozhodne pracovať odkiaľkoľvek

Nový nástroj Defender for DevOps rieši jeden z najväčších problémov technologického priemyslu – nové a staršie programovacie kódy, ktoré nie sú napísané s ohľadom na bezpečnosť, a ktoré môžu útočníci rýchlo zneužiť. Organizácie môžu zabezpečiť aplikácie v priebehu ich vytvárania, čo dáva vývojárom istotu, že keď získajú  programový kód z externých zdrojov alebo pracujú s veľkými programátorskými tímami, dokážu predísť bezpečnostným hrozbám a dodať najbezpečnejšie riešenia.

Ponúkame aj sadu Power Platform Managed Environments, ktorá organizáciám umožňuje v širokom meradle zavádzanie riešení s malými požiadavkami na programovanie, a podnecovať inovácie s vedomím, že správcovia IT budú mať správu a zabezpečenie takýchto riešení pod svojou kontrolou, čo tímom poskytne možnosť vytvárať aplikácie vo veľkom meradle bez obáv o bezpečnosť.

 Spoločnosť Microsoft pomáha organizáciám budovať systém identít budúcnosti. Prepojená sieť, ktorá umožňuje ľuďom, organizáciám, aplikáciám a dokonca aj inteligentným zariadeniam rozhodovať o prístupe v reálnom čase.

 Microsoft Entra je riešenie na správu identít a prístupov navrhnuté tak, aby bezpečne fungovalo na viacerých cloudových platformách.  Microsoft Entra Identity Governance pomáha organizáciám zabezpečiť, aby mali správni ľudia prístup k správnym zdrojom v správnom čase. Funkcia Workload Identities v rámci Entra Identity riadi a zabezpečuje identity pre digitálneúlohy, ako sú aplikácie a služby, a kontroluje prístup uživateľov ku cloudovým prostriedkom, zatiaľ čo overovanie na základe certifikátov umožňuje zákazníkom ľahko nasadiť overovanie odolné voči phishingu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o novinkách, ktoré budú prezentované na konferencii Ignite, určite sledujte vystúpenia takých osobností ako Satya Nadella, Scot Guthrie, Panos Panay, Judson Althoff, Alysa Taylor a Vasu Jakkal.

Book of news nájdete informácie o viac ako 100 produktových novinkách, a môžete si prečítať blogy týkajúce sa konkrétnych produktov, aby ste získali podrobnejší prehľad o novinkách a dozvedeli sa viac o tom, ako sa tieto technológie dnes používajú.