Konferencia Microsoft Envision Česká republika a Slovensko 2022 ukázala cestu k vyššej produktivite a konkurencieschopnosti

Microsoft Envision conference

Microsoft Envision sa tento rok zameral na kvalifikáciu v oblasti digitálnych zručností, kybernetickú bezpečnosť a inovácie naprieč sektormi.

Viac ako štyristo lídrov firiem z Českej republiky a Slovenska zaplnilo koncom októbra veľkú sálu Fóra Karlín v Prahe, aby sa spoločne zamerali na tri témy, ktoré sú kľúčové pre rozvoj konkurencieschopnosti a úspešnú budúcnosť oboch krajín – rozvoj  kvalifikácie v oblasti digitálnych zručností, kybernetická bezpečnosť a inovácií naprieč sektormi.

Microsoft a Accenture spoločne organizujú konferencie Envision v mnohých krajinách po celom svete. Tohtoročné podujatie malo v Prahe slávnostný nádych, pretože okrem diskusií o budúcnosti prinieslo aj pohľad späť na tridsaťročnú prítomnosť Microsoftu v Českej a Slovenskej republike. Od jesene 1992 začal Microsoft prinášať českým a slovenským spoločnostiam, inštitúciám a komunitám nové možnosti rozvoja založené na digitálnych technológiách, ktoré sa dnes zameriavajú predovšetkým na cloud, umelú inteligenciu a moderné spôsoby práce.

Na pódiu zaznelo množstvo inšpiratívnych nápadov, faktov a skúseností z korporátneho, startupového a akademického prostredia, vrátane štátnej správy a zdravotníctva.

Online záznam štvorhodinového programu konferencie je k dispozícii bezplatne TU, pričom je prehľadne rozdelený na jednotlivé príspevky a témy.

Violeta Luca, generálna riaditeľka spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko, vo svojej úvodnej reči zdôraznila tému, ktorou sa v súčasnosti zaoberá väčšina firiem a organizácií – čo robiť, aby bola dosiahnutá vyššia produktivita a konkurencieschopnosť s menším úsilím a nákladmi. Úspešná cesta vedie prepojením troch hlavných pilierov – technologicky zdatných ľudí, ktorí môžu rozvíjať svoje zručnosti v kreatívnej firemnej kultúre podporujúcej inovácie. Každá organizácia potrebuje dobre nastavené procesy, ktoré umožňujú maximálne využitie výhod moderných technológií. Tretím pilierom sú samotné technológie, ktoré ponúkajú celý rad príležitostí v oblasti pokročilých analytických nástrojov, inovácií využívajúcich umelú inteligenciu, digitálnych dvojčiat alebo priemyselného metaverza. IDC Štúdia uskutočnená v októbri 2022 medzi českými a slovenskými organizáciami ukazuje, že pre 73% z nich je ťažké nájsť kvalifikovaných IT odborníkov. Je známe, že na českom trhu chýba viac ako 30 000 IT profesionálov, na Slovensku je to približne polovica. Táto medzera má priamy vplyv na na produktivitu, rýchlosť pri uvedení firiem na trh a celkové inovácie, pričom komplikuje aj získavanie nových talentov.

Violeta Luca oznámila, že Microsoft plánuje výrazne rozšíriť svoje aktivity v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy IT  zručností, a to tak v oblasti dlhodobej spolupráce s univerzitami, ako aj v rozvoji IT znalostí na celom trhu práce.

“V spolupráci s partnermi GoodCall, Digiskills, Unicorn University, Gopas, Czechitas a Aj Ty v IT ponúkneme široko dostupné hybridné vzdelávacie a certifikačné programy viac ako 500 000 ľuďom z verejnosti a organizácií, 100 000 študentom a pedagógom a viac ako 20 000 IT profesionálom, cloudovým špecialistom.”

Online záznam štvorhodinového programu konferencie je k dispozícii bezplatne TU, pričom je prehľadne rozdelený na jednotlivé príspevky a témy.

Lenka Madliaková, generálna riaditeľka Accenture Česká republika, poukázala na to, že podľa prieskumu Accenture len 13 % firiem využíva plný potenciál cloudu. Prechod do cloudu   nie je cieľom, ale nástrojom, ako čo najlepšie  využiť  cloudové technológie, trendy a stimulovať rast podnikania. Rýchlosť technologických zmien je exponenciálna a pre úspech je rozhodujúce, ako rýchlo a efektívne môžu spoločnosti a organizácie  na tieto zmeny reagovať. Je dôležité, aby manažment vnímal IT ako  efektívny nástroj na zlepšenie obchodných výsledkov a rastu, pretože spoločnosti potrebujú  rýchlejšie inovovať, vytvárať  nové toky príjmov, získavať viac prehľadov z údajov a využívať technológie na lepšiu komunikáciu so zákazníkmi, partnermi a zamestnancami.

“Verím, že riešenie zložitých problémov spočíva v partnerstve, zdieľaní, učení sa jeden od druhého, rýchlej adaptácii a inováciách. “

Lenka Madliaková sa zamerala aj na bezpečnosť. Toto je mimoriadne dôležitá téma vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu v kombinácii s rastúcim počtom zariadení internetu vecí (IoT) a rastúcim zapojením technológií do zásadných obchodných funkcií. Na základe údajov Czech Point boli české firmy v  roku 2022 vystavené najvyššiemu počtu kybernetických útokov v histórii, takže kybernetická bezpečnosť je horúcou témou pre spoločnosti všetkých veľkostí. Accenture má 16 000  bezpečnostných profesionálov po celom svete a jedno z globálnych Cyber Fusion Center so 180 bezpečnostnými profesionálmi sa nachádza v Prahe.

Výsledky štúdie IDC ukazujú, že 48% českých organizácií a 40% slovenských organizácií považuje za najväčšie bezpečnostné riziko vonkajšie hrozby: malware, hackerské útoky, odmietnutie služby.  Interné hrozby, či  už úmyselné alebo neúmyselné, považuje za najväčšie riziko 44 % českých a 63 % slovenských organizácií. Zastaranú infraštruktúru považuje za najväčšie bezpečnostné riziko 33 % českých a 37 % slovenských organizácií.

Online záznam štvorhodinového programu konferencie je k dispozícii bezplatne TU, pričom je prehľadne rozdelený na jednotlivé príspevky a témy.

Ralph Haupter, prezident spoločnosti Microsoft pre Európu, Stredný východ a Afriku, a Richard H. Holsman, senior managing director, Accenture Microsoft Business Group Europe Lead & Business Applications Global Lead, vo svojej spoločnej prezentácii zdôraznili, že cloud a dáta nie sú len základom digitálnych inovácií, ale aj hnacou silou udržateľnosti a optimalizácie obchodných výsledkov, čo podnikom umožňuje Dosiahnite lepšie výsledky za menej. Ralph tiež poukázal na globálny vplyv, ktorý  má vývojové centrum Microsoftu v Prahe.

S nárastom počtu zamestnancov  o  viac ako 250%  v oblasti inžinierstva, produktového manažmentu, dizajnu a dátovej vedy  za posledné dva roky je vývojové centrum Microsoftu v Prahe  najrýchlejšie rastúcou IT spoločnosťou na českom trhu.

S viac ako 1 000 zamestnancami je najväčším vývojovým centrom spoločnosti Microsoft v strednej a východnej Európe. Tímy v  Prahe sa intenzívne podieľajú na vývoji globálnych produktov, ako sú Microsoft Teams a Industry Cloud, a funkcií produktov, ako je Emission Impact Dashboard pre M365.

Online záznam štvorhodinového programu konferencie je k dispozícii bezplatne TU, pričom je prehľadne rozdelený na jednotlivé príspevky a témy.

Skilling: Z diskusie vyplynulo, že zlepšovanie digitálnych zručností už nie je možnosťou, ale predpokladom konkurencieschopnosti na trhu práce.

Výsledky septembrovej štúdie IDC medzi českými a slovenskými organizáciami poukázali na to, že vedenie  spoločností vníma potrebu rozvoja IT zručností ako kľúčový faktor budúcej konkurencieschopnosti.

IDC štúdia medzi českými a slovenskými organizáciami: 66% firiem uviedlo, že nedostatok IT zručností povedie k zvýšeniu podnikateľského rizika a 65% zdôraznilo, že nedostatok znalostí v oblasti technológií bráni ich spoločnosti v rozvoji inovácií.

Milan Novák z GoodCall v  diskusii  poukázal na to, že v Českej republike je potrebné  v najbližších rokoch vyškoliť viac ako dva milióny ľudí v oblasti digitálnych zručností. GoodCall a Microsoft spolupracujú na projektoch ITjede.cz a ITide.sk, ktoré spájajú vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností s pracovnými ponukami. Ukazuje sa, že drvivá väčšina pracovných ponúk na trhu už obsahuje požiadavky na znalosť práce s technológiou, a to aj na pozície ako skladník.

Scott Marlowe z Českej spořitelny a Alexandr Eisl zo spoločnosti ŠKODA Auto zdôraznili, že digitálne technológie sú kľúčovou kompetenciou pre oba sektory. Keďže banka robí svoje produkty intuitívnymi a samoobslužnými a rozvíja služby finančného poradenstva, všetci bankári sa stávajú digitálnymi poradcami pre svojich zákazníkov.  Digitalizácia nie je pre banku len IT témou, je to biznisová téma.

Alexander Eisl zdôraznil, že automobilový priemysel je  v desaťročí zmien a transformácie vďaka  elektromobilite a  digitalizácii. Autá majú čoraz sofistikovanejšie technológie, spoločnosť investuje do hardvéru a softvéru a potrebuje ľudí, ktorí s nimi  vedia pracovať. IT je neoddeliteľnou súčasťou podnikania automobilky, spoločnosť spolupracuje so školami a univerzitami a školí mladé talenty v IT.

Milena Králíčková, rektorka Karlovej univerzity, hovorila o tom, ako sa úloha  univerzity rozširuje  na poskytovanie celoživotného vzdelávania a  zdôraznila potrebu väčšej interakcie medzi univerzitou a súkromným sektorom. Podľa Mileny Králíčkovej môžu firmy podporovať všetky tri úlohy univerzity: výučbu, výskum a propagáciu dôležitých spoločenských hodnôt.

Vedomosti, ktoré dnes študenti získavajú, nie sú ani zďaleka dostatočné na celú pracovnú kariéru. Celoživotné vzdelávanie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou kariéry.

Online záznam štvorhodinového programu konferencie je k dispozícii bezplatne TU, pričom je prehľadne rozdelený na jednotlivé príspevky a témy.

Panel kybernetickej bezpečnosti obsahoval inšpiratívne príspevky Magdaleny  Popescu z  Digital Crime Unit Microsoft, Juliena Gremillota z Accenture, Tomáša Kopečného z  ministerstva obrany a Vladimíra Rohela z  NAKIT.

Kybernetická kriminalita už nevyžaduje sofistikované zručnosti, je čoraz viac automatizovaná, dá sa kúpiť ako služba.  V dôsledku toho  je zastaraná infraštruktúra  tretím najväčším bezpečnostným rizikom pre organizácie v Českej republike a na Slovensku.

Je veľmi dôležité pochopiť konkrétne riziká, aby sme mohli prijať správne opatrenia. Reagovať nestačí. Proaktívne monitorovanie hrozieb založené na cloude  je rozhodujúce pre udržanie ochrany.

“Čokoľvek menej ako komplexný prístup k bezpečnosti nie je žiadna bezpečnosť.”

Účastníci panelu tiež zdôraznili potrebu neustáleho vzdelávania manažmentu, používateľov a administrátorov IT systémov. Štúdia IDC medzi českými a slovenskými organizáciami potvrdzuje  , že 61% organizácií považuje  kyberneticko-bezpečnostné znalosti za nevyhnutné.

Panelová diskusia o skúsenostiach z digitalizácie v zdravotníctve

Matěj Misař z Carebotu moderoval inšpiratívny panel o digitalizácii zdravotníctva, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia spoločností Svet Zdravia, Nemocnice Jihlava, Fakultní nemocnice Olomouc, IKEM a ANUME. Marián Daníšek, Information Technology Infrastructure Manager spoločnosti Svet Zdravia, stál aj pri realizácii cloudového riešenia, ktoré bolo dodávané spoločnosťou SOFTIP, a za ktoré bola udelená cena Microsoft Awards.

Ich skúsenosti ukázali, ako covid posunul digitalizáciu vpred míľovými krokmi. Zdôraznili potrebu vytvoriť novú IT stratégiu, ktorá vytvorí správny rámec pre digitalizáciu predtým manuálnych procesov a prepojenie izolovaných systémov. Technológie sa premietli ako do interného cloudu, aj do komunikácie s pacientmi a pomáhajú šetriť peniaze a čas. Hovorilo sa taktiež o rozvoji telemedicíny a skúsenostiach zo zahraničia, kde majú ľudia prístup k overeným dátam o výkonoch nemocníc.

 “Moderná medicína je založená na dôkazoch a dátach. Nestačí, ak si lekár niečo myslí.”

Online záznam štvorhodinového programu konferencie je k dispozícii bezplatne TU, pričom je prehľadne rozdelený na jednotlivé príspevky a témy.

Panelová diskusia o inováciách v komerčnom sektore

Pokiaľ ide o inovácie, môžeme len súhlasiť s príspevkom Alessandra Pasquale z Mattoni, že udržateľnosť a konkurencieschopnosť sa nezískavajú len zvyšovaním efektívnosti pri tom, čo už robíme.  Musíme prísť s novými spôsobmi podnikania a spolupracovať, aby sme uspeli. Bhuwan Panwar z Asahi ukázal  príklad  medzinárodného projektu Pro Chmel, ktorého cieľom je využiť údaje a umelú inteligenciu na pomoc pestovateľom chmeľu optimalizovať pestovanie kvalitného chmeľu napriek  rastúcim problémom spojeným so zmenou klímy. Piotr Szarwas sa podelil o to, ako Dr.Max inovoval princípy spolupráce v rámci siete lekární, aby  uľahčil prácu farmaceutov a podporil výmenu skúseností.

Online záznam z panelovej diskusie je k dispozícii TU.

Kritickej potrebe inovácií sa vo svojej prednáške venoval Lars Sudmann, vyhľadávaný autor a konzultant v oblasti inovácií. Lars hovoril o takzvanom princípe špagiet. Pri súčasnom tempe zmien musia spoločnosti vytvárať neustály prúd nápadov a hádzať ich na rýchle testovanie ako “špagety na stenu”. „Hneď ako sa chytia, tímy ich budú ďalej rozvíjať“.  Lars poukázal na to, aké dôležité je, aby vedúci predstavitelia podnikov budovali  kultúru, ktorá si cení úspech a neustále sa učí  z neúspechu. Spomenul príklad nápojovej spoločnosti, ktorá zámerne udržiava linku číslo 12 v plniacom sklade, aby otestovala rôzne nápady a vylepšenia. Ukázal tiež príklad špičkovej japonskej reštaurácie, ktorá sa už roky riadi rituálom jednej otázky: “Čo urobíme zajtra inak alebo vôbec, aby sme urobili ešte lepšie sushi?”

Online záznam Larsovej prednášky je k dispozícii TU.

Na konci konferencie predstavili svoje inovácie tri startupy: Persoo, personalizačný nástroj pre elektronický obchod, Trifft, maloobchodná vernostná a CRM platforma a Carebot, diagnostické riešenie zdravotnej starostlivosti založené na umelej inteligencii.

Konferencia Microsoft Envision Česká republika a Slovensko 2022 spojila startupy a etablované podniky v zaujímavých diskusiách. Na jeho úspešnej implementácii sa podieľalo množstvo partnerov, najmä ACTUM Digital,  Adastra Digital, Aireen, Ataccama, EY,  SAS  , UiPath. Ďakujeme.

Momentky z konferencie Microsoft Envision:

Tags: , , ,