Microsoft oznamuje, že od 1. januára 2023 predstaví “dátovú hranicu” pre zákazníkov z EÚ

earth from space at night

V dnešnej globálnej ekonomike hľadajú zákazníci komerčného a verejného sektoru spôsoby, ako dosiahnuť svoje ciele, chrániť svoje údaje a zvýšiť efektivitu. Na podporu týchto meniacich sa požiadaviek sa spoločnosť Microsoft zaviazala poskytovať dôveryhodné cloudové služby, ktoré sú navrhnuté tak, aby využívali plnú silu verejného cloudu a zároveň rešpektovali európske hodnoty a potreby suverenity.

Od 1. januára 2023 spoločnosť Microsoft začala s postupným zavádzaním riešenia s názvom EU Data Boundary pre verejný sektor a komerčných zákazníkov v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS).

Trvalý záväzok spoločnosti Microsoft voči Európe

Spoločnosť Microsoft je naďalej hlboko oddaná digitálnym potrebám Európy a prijala päť európskych cloudových zásad, ktorými sa riadi naše podnikanie v oblasti cloudu v Európe. Spoločnosť Microsoft ponúka rezidenciu a blízkosť dát vo viac lokalitách než ktorýkoľvek iný poskytovateľ cloudu, čo umožňuje realizovať európsku dátovú hranicu pre celú sadu online služieb Microsoft Cloud, vrátane Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform a Azure.

Služby Microsoft Cloud poskytujeme zákazníkom takmer v každej krajine na svete. Na podporu požiadaviek zákazníkov v EÚ a EHS sme otvorili a budujeme dátové centrá vo viac ako 17 európskych regiónoch. Od roku 2020 sme oznámili plány na vybudovanie deviatich nových regiónov dátových centier a za posledné dva roky sme investovali viac ako 12 miliárd dolárov, vďaka čomu je Microsoft jedným z najväčších zdrojov kapitálových investícií do digitálnej budúcnosti Európy.

Zahájenie postupného zavádzania európskej hranice dát pre Microsoft Cloud

Od 1. januára 2023 bude spoločnosť Microsoft ponúkať zákazníkom možnosť ukladať a spracovávať ich dáta v rámci EU Data Boundary (európska dátová hranica) pre služby Microsoft 365, Azure, Power Platform a Dynamics 365. Týmto oznámením spoločnosť Microsoft rozširuje svoje existujúce záväzky týkajúce sa lokálneho ukladania a spracovania dát, čím výrazne obmedzuje toky dát mimo Európy a stavia na svojich špičkových riešeniach pre rezidenčné dáta.

V ďaľších fázach EU Data Boundary Microsoft rozšíri riešenia EU Data Boundary o ukladanie a spracovanie ďalších kategorií dát, vrátane údajov poskytovaných pri prijímaní technickej podpory.

Cloudové služby spoločnosti Microsoft už teraz spĺňajú alebo prekračujú požiadavky EÚ a EU Data Boundary ďalej umožní zákazníkom z verejnému sektoru a komerčným zákazníkom v EÚ a EHS, aby boli ich dáta spracovávané a ukladané v rámci regiónu. So  zavedením  EU Data Boundary naviac Microsoft zverejnil novú dokumentáciu o dátových tokoch na novej webstránke EU Data Boundary Trust Center, aby poskytol transparentný prehľad o dátach zákazníkov, ktorých služby budú do hranice zahrnuté.

Dátová hranica EU Data Boundary je navrhnutá tak, aby nadväzovala na naše súčasné riešenie rezidentúry dát a ponúkala lepšiu kontrolu nad dátami a väčšiu transparentnosť. Okrem EU Data Boundary bude Microsoft aj naďalej ponúkať široké spektrum riešení, ktoré vychádzajú z našich dlhodobých záväzkov podporovať rozmanité potreby v oblasti suverenity, od súčasných možností rezidencie dát v Azure, Dynamics a Power Platform, cez pripravovaný Microsoft Cloud for Sovereignty až po novo rozšírenú dátovú rezidenciu v Microsoft 365.

So  spoločnosťou Microsoft majú  zákazníci z komerčného i verejného sektoru  možnosť voľby a flexibilitu, ktorú potrebujú, aby mohli využívať najnovšie hyper-škálovateľné produkty a zároveň spĺňať regulačné požiadavky a štandardy jednotlivých odvetví.

Plány do budúcna a nové úrovne transparentnosti dokumentácie

EU Data Boundary je špičkovým riešením v oblasti rezidencie dát. Na základe spätnej väzby a postrehov zákazníkov, ako aj poznatkov získaných v priebehu minulého roku vývoja EU Data Boundary sme upravili časový plán pre uloženie ďalších kategórií osobných údajov a údajov poskytovaných pri prijímaní technickej podpory. Aby sme zaistili, že budeme aj naďalej dodávať prvotriedne riešenia, ktoré spĺňajú celkové očakávania zákazníkov týkajúce sa kvality, stability a zabezpečenia, spoločnosť Microsoft bude priebežne dodávať vylepšenia nepretržite EU Data Boundary. Aby sme zákazníkom pomohli s plánovaním, zverejnili sme podrobný plán nastavenia dátovej hranice, ktorý je k dispozícii v našom Centre dôvery.

V rámci prvej fáze zavádzania EU Data Boundary, ktorá začala 1. januára 2023, zverejní spoločnosť Microsoft podrobnú dokumentáciu o našich záväzkoch v oblasti dátovej hranice. Dokumentácia o transparentnosti bude najprv zverejnená v angličtine, a neskôr k dispozícii aj v ďalších jazykoch.

Dokumentácia bude priebežne aktualizovaná, ako bude spoločnosť Microsoft zavádzať ďalšie fáze EU Data Boundary, a bude obsahovať podrobnosti týkajúce sa služieb, ktoré môžu naďalej vyžadovať obmedzené predávanie údajov zákazníkov mimo EU, aby bola zachovaná bezpečnosť a spoľahlivosť služby.

Tieto obmedzené prenosy dát zabezpečia, že zákazníci z EÚ budú môcť naďalej využívať všetky výhody globálnych hyper-škálovateľných cloudových služieb a zároveň budú mať špičkové možnosti správy dát. Dokumentácia o transparentnosti bude vrátane popisu  dátových tokov k dispozícii v novom centre dôvery EU Data Boundary Trust Center.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so zákazníkmi v Európe a budeme sa naďalej snažiť umožniť im uspieť v dynamickom a meniacom sa hospodárskom, sociálnom a regulačnom prostredí.

Julie Brillová, korporátna viceprezidentka a riaditeľka pre ochranu súkromia a regulačných záležitostí, a Erin Chappleová, korporátna viceprezidentka pre hlavné produkty a dizajn Azure.

 Tags: Clouddátová hranicaEU Data Boundary