Nový výskum spoločnosti Microsoft ukazuje riziká v online svete a akú hodnotu majú bezpečnostné nástroje pre zaistenie väčšej bezpečnosti detí v digitálnom prostredí

 |   Courtney Gregoire

kid studying on laptop

Na 7. februára 2023 pripadá Deň bezpečného internetu, celosvetová akcia, ktorá spája ľudí s cieľom vytvoriť bezpečnejší internet. Už šesť rokov využíva spoločnosť Microsfot túto príležitosť na to, aby presadila digitálnu zdvorilosť – dôstojné a rešpektujúce zaobchádzanie s tými, s ktorými sa stretávame v online priestore. Zverejnili sme preto výskum, ktorý pomáha lepšie porozumieť skúsenostiam ľudí s online svetom. Tento rok vydávame Globálny prieskum online bezpečnosti 2023 so zameraním na témy vnímania bezpečnosti na internete z pohľadu rodičov a detí, čím chceme prispieť k tomu, aby sa internet stal bezpečnejším miestom na prácu, zábavu a komunikáciu.

Z prieskumu vyplýva, že v uplynulom roku sa 69 % opýtaných stretlo s nejakým rizikom na internete. Medzi rizikami, s ktorými majú ľudia celosvetovo najčastejšiu skúsenosť, boli dezinformácie a osobné hrozby (vrátane kyberšikany, nenávistných prejavov a hrozieb násilím). Najmenej často sa s online rizikom stretli respondenti vo Veľkej Británii (50 %) a v Nemecku (56 %), naopak najviac na Filipínach (86 %) a v Čile (79 %).

Rodičia podceňujú online riziká pre dospievajúcich  vo všetkých kategóriách

Výskum zistil, že sa tínedžeri  s rizikami na internete stretávajú častejšie, než sa rodičia domnievajú. Až 74 % dospievajúcich uviedlo, že sa stretli s hrozbou na internete, zatiaľ čo len 62 % rodičov sa domnievalo, že sa ich dospievajúce deti s nejakým rizikom na internete stretli, čo je rozdiel 12 percent. Rovnako sme zistili, že rodičia nielenže riziká podceňujú, ale podceňujú ich v každej kategórii. Najväčšie rozdiely sa týkali nenávistných prejavov, tesne nasledovali vyhrážky násilím, vystavenie samovražde a sebapoškodzovaniu a kyberšikane a zneužívaniu. Napríklad, 39 % dospievajúcich uviedlo, že sa stretlo s nenávistnými prejavmi na internete, zatiaľ čo iba 29 % rodičov si myslí, že ich dospievajúci takú skúsenosť má. S vyhrážkami násilím sa stretlo 19 % dospievajúcich, ale len 11 % rodičov sa domnieva, že sa to niekedy týkalo aj ich detí. Dospievajúci sa tiež viac ako rodičia obávajú hrozieb násilia v budúcnosti. Až 60 % tých, čo sa stretli s nejakým ohrozením na internete, o tom s niekým hovorilo. V 71 % sa o tom porozprávali s rodičmi, v 32 % s kamarátmi a 14 % s iným dospelým ako rodič.

 

 

Rodičia používajú bezpečnostné nástroje, pretože veria, že vďaka nim sú ich deti na internete v bezpečí

Väčšina rodičov uvádza, že podniká kroky na zaistenie väčšej bezpečnosti svojich detí na internete, vrátane kontroly ich profilov a príspevkov, prijímania správ o aktivitách a pravidelných rozhovorov  s deťmi o ich aktivitách na internete. Tohtoročný prieskum ukázal, že rodičia vo všeobecnosti považujú bezpečnostné prvky za účinné nástroje, ktoré pomáhajú udržať ich deti v online svete v bezpečí. Až 81 % rodičov uvádza, že využíva aspoň jeden takýto nástroj. Rodičia mladších detí vo veku 6-12 rokov pritom používali bezpečnostné nástroje oveľa častejšie ako rodičia dospievajúcich a v priemere siahali po 4,4 nástrojoch v porovnaní s rodičmi dospievajúcich (3,5). Za najefektívnejšie považovali rodičia nástroje, ktoré im umožňovali kontrolovať žiadosti o priateľstvo/sledovanie (71 %) a obmedzenie online platieb (69 %).

 

Záväzok spoločnosti Microsoft k digitálnej bezpečnosti  

V spoločnosti Microsoft sa dlhodobo venujeme bezpečnosti detí na internete a pristupujeme k nej hneď z niekoľkých uhlov pohľadu. Tento výskum nám ukazuje, že všetci – technologické spoločnosti, vlády, občianska spoločnosť aj rodiny – musíme pokračovať v spolupráci na lepšom internete.  Aj naďalej sme odhodlaní podporovať digitálnu bezpečnosť v štyroch pilieroch: architektúra platformy, moderovanie obsahu, kultúra a spolupráca. Vieme, že kľúčom k architektúre platforiem je bezpečnosť už od návrhu a tiež zabudovanie bezpečnostných prvkov pre rodiny. A jasné bezpečnostné zásady spolu s dôslednými a primeranými opatreniami na ich presadzovanie sú pre ochranu užívateľov najdôležitejšie. Respondenti prieskumu s tým v drvivej väčšine súhlasia, 85 % z nich očakáva moderovanie obsahu v prípade nelegálneho obsahu (28 %) a nelegálneho a škodlivého obsahu (57 %).

Ak budeme užívateľov podporovať v tom, aby sa sami podieľali na vytváraní bezpečnej a inkluzívnej online komunity, umožníme všetkým plnohodnotnejšie sa zapojiť do digitálneho prostredia. Znamená to pomôcť ľuďom pochopiť riziká, ktorým môžu byť na internete vystavení a spôsoby, ako môžu chrániť seba a svoje rodiny. V neposlednom rade, na riešení prieniku reálnych a digitálnych škôd je zásadná spolupráca viacerých zúčastnených strán. Preto sme sa s hrdosťou pripojili k prezidentovi Macronovi a Childhood Online Protection Laboratory, ktorá bola spustená na Parížskom mierovom fóre v novembri 2022.  Budeme aj naďalej spolupracovať s politikmi, tvorcami stratégie a ďalšími ľuďmi po celom svete na utváraní účinných a primeraných reakcií, ktoré pomôžu vytvoriť z internetu bezpečný priestor pre všetkých.

Chápeme, že mnoho rodičov hľadá zdroje na vzdelávanie a návody, ktoré by im pomohli bezpečnejšie fungovať na internete, preto sme radi, že môžeme ponúknuť nasledujúce:

  • Resources|Microsoft Online Safety: Výsledky celosvetového prieskumu a tipy pre dospievajúcich a rodičov
  • Xbox Family Hub: Zdroj pre rodiny s deťmi pre nastavenie detského účtu na Xboxe a informácie pre rodiny o ochrane súkromia a bezpečnosti.
  • Microsoft Family Safety: Umožňuje rodinám vytvárať zdravé návyky a chrániť ich pomocou pokynov a nástrojov pre digitálnu a fyzickú bezpečnosť
  • Xbox Safety Guidance: Spoločnosť Xbox rozvíja svoj prístup k bezpečnosti a ponúka nový Privacy Prodigy z Minecraft Education a tipy a nástroje, ktoré môžu rodičia využiť pri hraní na Xboxe so svojou rodinou Vieme tiež, že hry môžu byť neoceniteľným nástrojom na učenie, a preto v tento Deň bezpečnejšieho internetu vydáva Minecraft: Education Edition pútavé herné výukové dobrodružstvo Privacy Prodigy pre deti vo veku -18 rokov. Hráči sa budú musieť vysporiadať s úlohou chrániť svoje dáta, keď sa vydajú ďalej od domova. Budú čeliť scenárom, ktoré im pomôžu dozvedieť sa, aké osobné údaje je možné zdieľať a aké by mali zostať súkromné. Privacy Prodigy je pokračovaním série CyberSafe, ktorá bola predstavená v minulom roku hrou Home Sweet Hmm, a bude k dispozícii zadarmo pre Minecraft Education aj na Marketplace. Metodika výskumuTento výskum bol vykonaný pomocou internetového prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 16 000 rodičov, dospievajúcich a ďalších dospelých v 16 krajinách . Rodičia boli požiadaní, aby odpovedali na otázky týkajúce sa skúseností ich detí. Všetkým účastníkom boli položené otázky týkajúce sa ich vnímania života na internete a skúseností s 10 rôznymi rizikami v piatich širokých kategóriách rizík. Nižšie sú uvedené niektoré kľúčové trendy z tohtoročného výskumu – zhrnutie spolu s údajmi pre jednotlivé krajiny nájdete tu.

 

1.  Kanada, Spojené štáty, Mexiko, Kolumbia, Peru, Brazília, Čile, Argentína, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, India, Filipíny, Singapur, Austrália. V každej krajine bolo vykonaných najmenej 1 000 rozhovorov, z toho po 500 medzi dospievajúcimi a dospelými.