Microsoft i samarbete med svensk innovation som kan rädda liv

Det svenska Life Science-företaget Coala Life har påbörjat ett samarbete med Microsoft.
Coala Life har skapat en digitaliserad hjärtmonitor för att dagligen följa sitt hjärta och tidigt hitta tecken på hjärtsjukdomar. Genom en liten unik device och din smartphone kan du hålla koll på hjärtljud och EKG. Tekniken är resultatet av över 10 års svensk forskning som parats ihop med molnlösningar från Microsoft.

Lösningen som går under namnet Coala beräknas släppas efter sommaren och kan förändra vardagen för de 1,5 miljoner svenskar som lever med en konstaterad hjärtsjukdom, men även alla som är oroliga eller bara vill följa sitt hjärta.

Samarbete med Microsoft

För en liten startup som Coala Life är samarbetspartners viktiga för att gå från vision till verklighet. Hos Microsoft möttes Coala Life av ett ömsesidigt intresse för att samarbeta.

Philip Siberg, vd Coala Life
Philip Siberg, vd Coala Life

”Microsoft har förstått oss och vågade satsa.”

– Vi är en liten aktör med stora visioner, vilket gör att det kan vara svårt att hitta en samarbetspartner som delar vår vision för framtiden. Men Microsoft har förstått oss och vågade satsa, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Från Microsofts sida ser man utvecklingen inom eHälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården som ett intressant område där innovativa lösningar kan skapas genom att föra ihop teknik och forskning för att skapa värde för människor.

– Samarbetet mellan Microsoft och Coala Life innebär att 10 år av svensk forskning kan utvecklas tekniskt ihop med våra lösningar och vår plattform. För oss är det oerhört intressant att vara involverade i något med så här stor potential att förändra människors vardag, säger Mathias Ekman, affärsutvecklare inom hälso- och sjukvård på Microsoft.

Kopplar ihop hjärtat med telefonen

Lösningen kallas för Coala och är en digitaliserad hjärtmonitor inriktad mot konsumentmarknaden. Genom att hålla Coalan mot hjärtat i 30 sekunder screenas hjärtats EKG och hjärtljud. Data skickas med Bluetooth till användarens smartphone för att analyseras av avancerade algoritmer i molnet, som Microsoft tillhandahåller. Analysen sker i realtid och baseras på etablerade kliniska riktlinjer. Användaren får direkt ett resultat i sin smartphone som visar hjärtats status; om allt verkar okej eller om något inte stämmer.

Coala Life iPhone monitor

”Krav på prestanda och realtidsanalys var något som tidigt pekade mot Microsoft som lämplig partner.”

– Coala är en unik lösning för att enkelt följa hjärtats elektriska och mekaniska egenskaper, där Microsofts molnlösning är en viktig del för att göra det snabbt, användarvänligt och säkert för användaren. Krav på prestanda och realtidsanalys var något som tidigt pekade mot Microsoft som lämplig partner för oss, säger Philip Siberg.

Kan rädda liv

I världen dör varje år fler till följd av hjärt- och kärlsjukdomar än av cancer och HIV tillsammans. I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken och står för närmare 50 procent av dödsfallen. Många drabbas för att hjärtsjukdomar är svåra att upptäcka eller upptäcks alltför sent. Får man inte rätt behandling löper man dubbelt så stor risk att dö i förtid.

– Det finns många olika grupper som har särskild nytta av vår hjärtmonitor. Bara i Sverige finns hundratusentals personer som bär på farliga hjärtsjukdomar utan att veta om det. Många är oroliga för sitt hjärta och många belastar vården helt i onödan. Vi har utvecklat en mobil e-hälsolösning som effektivt möjliggör screening, mildrad oro och ett stöd till för att avlasta vården, säger Philip Siberg.

Målet att koppla upp världens hjärtan

Coala Life inleder med att lansera hjärtmonitorn endast i Sverige, men till år 2020 är företagets mål att ha över 5 miljoner unika inspelningar av hjärtljud i en anonymiserad databas, som i sådant fall kan användas för forskning i kampen mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Mathias Ekman, Affärsutvecklare hälso- och sjukvård, Microsoft
Mathias Ekman, Affärsutvecklare hälso- och sjukvård, Microsoft

”Genom att utnyttja molnets datakraft och avancerade analysförmåga kan vi snabbare komma till insikt om något inte står rätt till med hjärtat.”

– Det här är en innovativ lösning som belyser vad vi på Microsoft menar med det ”intelligenta molnet” och de värden som molnet kan erbjuda hälso- och sjukvården. Genom att utnyttja molnets datakraft och avancerade analysförmåga kan vi snabbare komma till insikt om något inte står rätt till med hjärtat, säger Mathias Ekman.


 

För mer information kontakta:

Titti Lundgren
CMO på Coala Life AB
E-post: [email protected]
Mob: +46 708 35 33 28
www.coalalife.com

Mathias Ekman
Affärsutvecklare inom hälso- och sjukvård, Microsoft
E-post: [email protected]
Mob: +46 734083101
www.microsoft.com

 

Relaterade inlägg