Integration i fokus för projektet Legal Help 4 Integration

Legal Help 4 Integration arbetar med att underlätta integrationsprocessen för personer i Sverige som har tvingats fly sina hemländer. Bakom projektet står Microsoft och White & Case Advokatbyrå. Mikaela Rosén, jurist på Microsoft, och Tarig A Adan, grundare av föreningen HAI, berättar om hur projektet förde dem samman.

I maj 2017 lanserades projektet Legal Help 4 Integration. Precis som projektets titel avslöjar är Legal Help 4 Integration ett integrationsprojekt med juridisk anknytning. Microsoft och White & Case Advokatbyrå står bakom projektet i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen i Spånga, som har särskild verksamhet för nyanlända i Sverige. Syftet är att hjälpa personer som fått uppehållstillstånd i Sverige att integreras och komma in på den svenska arbetsmarknaden.

”Företagande är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden och många som kommer till Sverige har drivit företag i sina hemländer. Det känns otroligt värdefullt att kunna bidra med mina kunskaper inom juridik för att kunna hjälpa fler in på arbetsmarknaden”, berättar Mikaela Rosén, jurist på Microsoft Sverige, är en av flera jurister som är involverade i projektet.

Genom projektets hemsida www.legalhelp4integration.se kom Mikaela Rosén under sommaren 2017 i kontakt med Tarig A Adan som ursprungligen kommer från Somalia. Tarig hade genom Arbetsförmedlingen i Spånga hört om hur Legal Help 4 Integration kunde ge henne juridisk rådgivning kring att starta en egen förening. Drömmen var att arbeta med utsatta kvinnor och barn.

”Jag kom först i kontakt med Legal Help 4 Integration genom Arbetsförmedlingen i Spånga. Introduktionen till projektet bjöd på en intressant och öppen första inblick för oss som deltog, alla med olika bakgrund och yrkeserfarenheter”, säger Tarig A Adan.

Legal Help 4 Integration bistår individer som söker sig till projektet med 10 timmars gratis juridisk individuell rådgivning i frågor som rör nystart av företag, anställning eller utbildning. Utöver den individuella rådgivningen hålls utbildningar i grundläggande juridik till större grupper som är intresserade av att starta eller driver företag.

”Genom projektet kan vi hjälpa nyanlända att uppfylla drömmen om att starta eget företag”, säger Mikaela. ”Jag har hjälpt Tarig med juridisk rådgivning för att registerna sig hos Skatteverket och komma igång med hennes ideella förening.”

Mikaela och Tarig träffades för första gången på Microsoft kontor i Akalla. Tarig var då i full gång att starta föreningen Hab Association for immigrants (HAI). HAI är ett nätverk immigranter med inriktning på att stödja utsatta grupper som kvinnor och barn. Föreningen arbetar även för att skapa medvetenhet om frågorna som rör könsbaserat våld och kvinnligt bemyndigande. Målet är att främja jämställdhet, bekämpa kvinnlig könsstympning och gynna vänskaplig integration i samhället.

”Jag har alltid brunnit för att hjälpa kvinnor och utsatta grupper. Förening HAI är väldigt ny och möjligheterna att få juridisk rådgivning har varit till stor hjälp att komma igång”, fortsätter Tarig. ”Jag rekommenderar verkligen andra att ansöka om juridisk rådgivning via Legal Help 4 Integration. I synnerhet om man är ny i det svenska samhället. Detta är ett tillfälle att få rätt vägledning i juridiska frågor.”

Vad framtiden har att erbjuda HAI och de andra företagen och föreningarna som medverkat i projektet återstår att se. Ett som är säkert är att Tarig är tydlig med vad föreningen ska uppnå.

”I framtiden vill jag se fler kvinnor med invandrarbakgrund kämpa för sina rättigheter”.

Läs mer om Legal Help 4 Integration på projektets hemsida: www.legalhelp4integration.se

Om samarbetet

Projektet Legal Help 4 Integration lanserades i maj 2017. Bakom projektet står Microsoft och White & Case Advokatbyrå i samarbete med Arbetsförmedlingen i Spånga. Projektet erbjuder juridisk rådgivning med syftet att hjälpa personer som fått uppehållstillstånd i Sverige att integreras och komma in på den svenska arbetsmarknaden.

På Microsoft i Sverige har alla anställda rätt till tre dagars volontärarbete per år mot full betalning. Microsofts svenska juristavdelning drog igång projektet tillsammans med White & Case för att kunna bidra till en god samhällsutveckling. 

Relaterade inlägg