Från reaktiv till proaktiv vård med AI och Mixed Reality

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Detta i enlighet med regeringens vision för e-hälsa. ”Ska Sverige bli världsbäst på e-hälsa är det dags att börja använda Artificiell Intelligens och Mixed Reality på riktigt”, menar Mathias Ekman på Microsoft.

Historiskt sett har ny teknik tagits emot med skepsis inom hälso- och sjukvården. ”Men läget har förändrats och i dag börjar teknik, som Mixed Reality (MR) och Artificiell Intelligens (AI), användas frekvent i vården.” Det menar Mathias Ekman, Director Industry Solutions Healthcare på Microsoft.

Enligt regeringens vision för e-hälsa ska individen vara i centrum och vården ska få hjälp att bli mer tillgänglig och säker. Digital vård och läkarbesök är ett exempel på hur dagens teknik gör vården mer tillgänglig. Nya digitala lösningar bidrar i sin tur till bättre patientengagemang och utfall, samt till att stärka vårdteamens produktivitet.

Ett exempel, som Mathias Ekman lyfter, av digitaliseringens vikt inom sjukvården är vad han kallar ”hjärtresan”.
– Varje år dör nästan 4 miljoner människor i hjärt- och kärlsjukdomar i Europa. Det är en onödigt hög siffra, särskilt när tillgången på data kan hjälpa oss att förutse och förebygga akuta incidenter och i slutändan rädda liv, säger Mathias.

E-hälsa och ny teknik i vården öppnar upp för förebyggande och uppföljande behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. En person som får problem med exempelvis hjärtat kan behöva vård både innan, under och efter att symptomen eller sjukdomen yttrar sig.
– Vi måste se AI och maskininlärning som ett verktyg att förutse och förebygga fall. Med hjälp av data och algoritmer kan vi agera prickskyttar och identifiera ett problem, istället för att skjuta blint omkring oss i jakt på en lösning, fortsätter Mathias.

Om du vill lära dig mer om Microsofts arbete med e-hälsa och vilka nya möjligheter som finns tillgängliga redan idag, besök Microsoft Health.

Inför Vitalis: AI och maskininlärning i vården

För att illustrera hjärtresan lyfter Mathias fem e-hälsoföretag: Coala Life, Cambio Healthcare Systems, Imaginecare, KenSci och Heartrunner. De står bakom teknik som gör det möjligt för både läkare och patient att vara delaktig i patientresan. Från ett tidigt skede till avslutad behandling och uppföljning.

Det svenska företaget Coala Life digitaliserade hjärtmonitor är en del av hjärtresan, menar Mathias. Produkten, som använder AI och maskininlärning, arbetar med förebyggande vård genom att scanna hjärtats EKG och hjärtljud. Patienten kan övervaka sitt hjärta hemma och upptäcka hjärtsjukdomar i realtid. Data skickas med Bluetooth till användarens smartphone för att analyseras av avancerade algoritmer i molnet. Om något inte stämmer kan användaren direkt ta kontakt med läkare eller vårdcentralen.

För att öka tillgängligheten och ge patienten möjligheten att möta vården som den önskar har Cambio Healthcare Systems utvecklat appen ”Min Hälsa”. Genom en integration med Skype for Business skapas förutsättningar för ett tryggt och säkert videosamtal med din läkare där informationen registreras direkt i journalsystemet så att det är tillgängligt vid nästa besök.

Mathias hänvisar till hur data och algoritmer kan användas för att förutse framtida hälsorisker, men också effektivisera vården. KenScis avancerade algoritmer i molnet, tillsammans med vårdens data, ger möjlighet att förutse vad som kommer hända. Detta i såväl den större bilden som ner till individuella patienter för att proaktivt agera för bättre utfall och bättre användning av de begränsade resurserna inom vården.
– Tekniken gör det möjligt att förutspå längden på en sjukhusvistelse, risken för att en patient komma tillbaka till akuten inom 18 månader eller framtida personalbehov. Utmaningen är att se till att börja använda och agera baserat på den data som finns. Det vinner alla på. Inte bara patienter och sjukvårdspersonal, utan hela sjukvårdssystemet i stort, säger Mathias.

I uppföljande vård ger den digitala hälsotjänsten Imaginecare personligt stöd i behandling av kroniska sjukdomar som till exempel högt blodtryck och hjärtsvikt. De hälsodata som samlas in möjliggör förebyggande åtgärder och med maskinlärning kan stödet ytterligare anpassas för patientens behov.

Det kliniska beslutsstödet utvecklat av Cambio Healthcare Systems hjälper vårdpersonalen att efterleva de senaste kliniska riktlinjerna för att reducera risken för en stroke. Skulle olyckan vara framme så har Heart Runner skapat en lösning som kopplar ihop personer utbildade i hjärt-lungräddning och var närmsta hjärtstartare finns.
– E-hälsa gör det möjligt att flytta vården utanför sjukhusets väggar, från reaktiv vård till proaktiv vård. Jag tror att en säker och hållbar plattform för data och ett fungerande ekosystem av tjänster kan stärka svensk sjukvård och leda oss att uppfylla regeringens e-hälsovision.

Vill du veta mer om hjärtresan och e-hälsa i vården? Träffa oss på Vitalis

Vill du veta hur du kan utnyttja kraften i Microsofts molntjänster, precis som KenSci, Coala Life, Imaginecare, Cambio Healthcare Systems och Heartrunner, läs mer om Microsoft Azure.   

För mer information kontakta:

Mathias Ekman, Director Industry Solutions inom Microsoft Western Europe, mathias.ekman@microsoft.com

Relaterade inlägg