Microsoft Sverige och My Dream Now startar lärarhjälp

Programmet My Dream Now och Microsoft AB går samman för att stötta lärare och pedagoger runt om i Sverige med tekniken kring distansundervisning. My Dream Now samarbetar med 17 skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö i syfte att skapa viktig samverkan mellan skola och näringsliv och hjälpa skolungdomar att hitta egna vägar till jobb. Nu inleder Microsoft ett samarbete med My Dream Now där man kopplar ihop lärare som ingår i My Dream Nows skolnätverk, och som behöver hjälp att gå över till distansundervisning, med medarbetare från Microsoft.

– Vi är glada över Microsofts initiativ som ger oss möjlighet att stötta skolorna när de nu ställs inför nya utmaningar på grund av coronaviruset. Det känns värdefullt att bidra till att de skolor som måste hålla stängt ändå kan ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt till undervisning och inspiration, säger Jennifer Ericsson, Regionansvarig på My Dream Now i Stockholm.

– Vi är stolta över det fördjupade samarbetet med My Dream Nows samarbetsskolor där många lärare nu kan behöva stöttning i tekniken i samband med distansundervisning. Tillsammans försöker vi hantera utmaningarna och hitta nya möjligheter för lärarna att ägna mer tid åt undervisning och pedagogik, säger Joke Palmkvist, ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft AB.

Gå med i Teams-grupp Microsoft Sveriges lärarhjälp

I samarbete med My Dream Now hjälper medarbetare från Microsoft lärare som behöver hjälp med Microsoft Teams, Office 365 eller någon annan Microsoft-produkt i undervisningen.

Genom att gå med i Microsofts forum för lärarhjälp i Microsoft Teams kan du ställa frågor, diskutera och ta emot tips om hur du som lärare driver undervisning på distans med hjälp av digitala verktyg så som Microsoft Teams och Office 365.

  • Skicka ett mejl till [email protected] för att anmäla ditt intresse att ingå i Teams-forumet.
  • I forumet ingår anställda på Microsoft och lärare.
  • Genom att skicka ett mail och gå med i forumet godkänner du att andra medlemmar i forumet kommer kunna se ditt namn och din mailadress.

Läs mer om hur Microsofts svenska skolteam stöttar lärare att komma igång med distansundervisning

Om My Dream Now

My Dream Now drivs av det sociala företaget Creador AB. Creador AB är ett idéburet socialt företag med ett tydligt och primärt syfte att skapa största möjliga samhällsnytta i linje med företagets vision. My Dream Nows vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Relaterade inlägg