Microsoft presenterar investeringar för att driva på digitaliseringen i Sverige och öppnandet av den svenska datacenterregionen 2021

Microsofts svenska datacenter kommer vara bland de mest hållbara i världen och kommer drivas med 100 procent förnybar energi, den nya datacenterregionen kommer öppna 2021. Idag presenterar Microsoft också lokala investeringar och nya samarbeten i företagets satsning för att hjälpa 150 000 svenskar att utveckla sin tekniska kompetens.

STOCKHOLM – 24 november 2020 – På tisdagen meddelade Microsoft Corporation en ny viktig milstolpe i företagets satsningar i Sverige med fokus på investeringar och hållbar transformation. Förra året kommunicerade Microsoft planen att etablera hållbara datacenter i Sverige, idag kan företaget meddela att den nya datacenterregionen, som omfattar Gävle, Sandviken och Staffanstorp, kommer öppna under 2021. Att flytta data till molnet innebär nya innovationsmöjligheter för svenska organisationer, samtidigt som det innebär ett minskat koldioxidavtryck. Analysföretaget The Footprint Firm uppskattar de totala utsläppen från lokala serverlösningar (så kallade ”on-prem”) i Sverige till ungefär 395 000 ton koldioxid per år. En rapport från WSP visar att Microsofts molntjänster är upp till 98 procent mer koldioxideffektiva än traditionella serverlösningar.

Microsoft har en 35-årig historia i Sverige med bland annat starka partnerskap inom energi-, tillverknings- och detaljhandelssektorn, vi ser nu fram emot att bygga vidare på den historien genom att börja leverera Microsofts molntjänster från den nya datacenterregionen under 2021. Vi är övertygade om att digitalisering behöver ske på ett sätt som är både inkluderande och hållbart. Därför arbetar vi för att erbjuda 150 000 svenskar stöd att utveckla sin tekniska kompetens och på så sätt ge fler chansen att ta vara på möjligheterna som den här investeringen innebär för Sverige. Vi är också stolta över att den nya datacenterregionen kommer drivas på hundra procent förnybar energi tack vare vårt samarbete med Vattenfall och den hållbara designen av våra datacenter.”, säger Jean-Phillippe Courtois, Executive Vice President and President, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations.

Inom många områden har Sverige länge varit en ledande aktör på den internationella scenen, bland annat inom hållbarhet, innovation och jämställdhet. Det är en av platserna i världen där IT och teknik har störst potential att skapa nya möjligheter för individen, organisationen och samhället. I en tid av förändring investerar vi i den digitala infrastrukturen och i vårt ekosystem för att driva på en digital omvandling som kommer ge offentliga och privata organisationer nya möjligheter till innovation, vilket ger en stark digital grund för landets framtida tillväxt.”, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Datacenter med hållbar design i fokus

Sveriges starka åtaganden inom hållbarhet och innovation är en viktig anledning till att Microsoft väljer att bygga några av företagets mest avancerade och hållbart designade datacenter i landet. Den nya datacenterregionen blir den första i världen som använder Vattenfalls 24/7 Matching-lösning, som erbjuder detaljerad insyn i vilken typ av energimix som datacentret konsumerar. Med lösningen kan Microsoft se och säkerställa att åtagande om 100 procent förnybar energi gäller varje timmes konsumtion och på så sätt översätta köp av förnybar energi till positiv klimatpåverkan. Vattenfalls 24/7 Matching-lösning, utvecklad tillsammans med Microsoft, lanseras idag och blir tillgänglig för kunder i hela Sverige.

Microsofts datacenter i Sverige ska certifieras för att vara nollavfallsanläggningar, det kommer också finnas ett Microsoft Circular Center i Sverige som förlänger servrars livslängd genom återanvändning och säkerställer att Microsofts moln stödjer en cirkulär ekonomi.

Microsoft har ambitiösa internationella mål att alla deras datacenter, byggnader och campus ska drivas av 100 procent förnybar energi till 2025. Vattenfall har som mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, och vi är stolta att driva den utvecklingen framåt genom att samarbeta med Microsoft som blir den första megadatacenterleverantören som använder Vattenfall 24/7 Matching för att mäta sin förbrukning av förnybar energi på timbasis. Genom att matcha elens ursprung på timbasis istället för på månads- eller årsbasis kan Microsoft bidra till positiv klimatpåverkan genom en högre nivå av ansvar och transparens.”, säger Andreas Regnell, Strategichef på Vattenfall.

Satsningar för att stödja digitalisering och kompetensutveckling i Sverige

Microsofts moln skapar nya möjligheter till innovation genom den senaste tekniken inom samarbets-, produktivitets- och utvecklingsverktyg och lösningar för en rad kompetensområden – allt med avancerad säkerhet och dataskydd i fokus. Microsofts molnregion i Sverige blir en del av världens största molninfrastruktur, och kommer innefatta följande molntjänster:

  • Microsoft Azure: en ständigt växande uppsättning av molntjänster som bland annat omfattar tjänster inom databearbetning, nätverk, databaser, analyser, AI och Internet of Things.
  • Microsoft 365: hela världens produktivitetsmoln som erbjuder de bästa produktivitetsapplikationerna, integrerade via molntjänster, och levererade som en del av en öppen plattform för affärsprocesser.
  • Dynamics 365 och Power Platform: är en uppsättning av intelligenta affärsapplikationer som hjälper organisationer att växa och utvecklas för att möta kundernas behov genom prediktiva, AI-underbyggda insikter.

Öppnandet av Microsofts datacenterregion i Sverige innebär att kunder kommer kunna behålla sin data i Sverige, och hjälper kunder efterleva olika typer av regleringar, inklusive GDPR. För att stödja kundernas behov av hög tillgänglighet och driftsäkra molntjänster kommer den svenska datacenterregionen erbjuda tillgänglighetszoner (Availability Zones), vilket är datacenter på olika geografiska platser med oberoende elförsörjning, nätverk och kylning för ytterligare säkerhet mot datacenterfel.

Den nya datacenterregionen kommer möte upp den växande efterfrågan som finns från svenska organisationer på tillgång till molntjänster för att driva innovation och samarbeta med högre hastighet och tillförlitlighet. Ledande svenska kunder och partners använder redan Microsofts molntjänster i sin affärstransformation, bland annat H&M Group, Sandvik Coromant och Accenture Sverige som alla har för avsikt att använda Microsofts molntjänster från den nya datacenterregionen i Sverige när den blir tillgänglig.

Som en del av Sandvik Coromants samarbete med Microsoft kring innovation använder vi oss av Microsofts molntjänster för att driva på utvecklingen och digitaliseringen av tillverkningsindustrin. Att Microsoft etablerar datacenter i Sverige gör det möjligt för oss att utveckla framtidens tillverkningsindustri samtidigt som vi kan uppnå våra ambitiösa klimatmål.”, säger Magnus Ekbäck, Vice President, Strategy and Business Development, Sandvik Coromant.

Kunderna vänder sig till molnet för den flexibilitet och skalbarhet som erbjuds, och i allt högre grad som ett sätt att sänka koldioxidutsläppen och uppfylla klimatmålsättningar.”, säger Mattias Lewrén, VD för Accenture i Sverige. ”Microsofts etablering av lokala datacenter gör det möjligt för Accentures och Avanades kunder att välja molnet för att uppnå sina ambitiösa mål och förnya sig på sin resa mot en hållbar digital transformation. Den nya datacenterregionen kommer vara direkt avgörande för många organisationer i Sverige, som till exempel de inom finansiella tjänster och offentlig sektor, som behöver lokala datacenter. Vi är övertygade om att den här satsningen kommer få en betydande inverkan, inte bara för Sverige och Gävle, Sandviken och Staffanstorp, utan också för Europa genom att förbättra hela regionens förmåga att konkurrera, upprätthålla dataintegritet och erbjuda hållbara molntjänster.”

För att stödja det lokala ekosystemet har Microsoft hittills investerat över 1,25 miljoner dollar, inklusive bidrag och donerad hårdvara, i samarbeten med 13 olika organisationer för att driva STEM-program (Science , Technology, Engineering, Mathematics) med fokus på ungdomar, kompetensutveckling och kultur, i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Microsoft fortsätter också arbetet med #SkillUpSweden-initiativet och tillkännagav idag ett nytt samarbete med Sigma Young Talent för att hjälpa unga yrkesverksamma utveckla kompetens inom AI och it-säkerhet. #SkillUpSweden syftar till att ge digitala kompetensmöjligheter till 150 000 svenskar under det kommande året genom att erbjuda tekniska kompetensutvecklingsmöjligheter. Initiativet är en del av Microsofts arbete för att hjälpa 25 miljoner människor i världen att förvärva nya digitala färdigheter.

 

För mer information

Andreas Wingren, PR- och Kommunikationschef på Microsoft Sverige

[email protected]

Relaterade inlägg