Aktivitetsbaserade Kontor

Posted

Det fysiska kontoret är ett nav och en mötesplats för medarbetarna. I Det Nya Arbetslivet blir det också ett sätt att visualisera samt stärka arbetsplatsens kultur. Här har man alltid sin plats, möter sina kollegor och är stolt att bjuda in sina kunder och samarbetspartner till.

Genom att se kontoret som medarbetarnas hem och hjärtat i verksamheten kan lokalerna anpassas efter det och främja möten, samarbeten och avskildhet.

De flesta företag som väljer att gå över till ett aktivitetsbaserat kontor minskar också sin lokalyta, vilket leder till vinster i flera steg – sänkta kostnader och mindre elförbrukning. Exempelvis.

_r9b8320-672

_r9b0353-672

Kom på öppen visning och föreläsning!

Fredagarna 23 februari och 20 april kl 09.00-11.00 håller vi öppen visning av våra aktivitetsbaserade lokaler i Stockholm, Akalla. Välkommen på rundvandring samt en föreläsning om Det Nya Arbetslivet. Läs mer och anmälan via länkarna.

Webbseminarium: Det digitala ledarskapet

Vilka krav ställer en digital arbetsplats på dig som ledare? Här tittar vi närmare på vad som förväntas av dig som ledare i företagets digitala transformation samt ger en inblick i vad  Det Nya Arbetslivet (DNA) är. Se detta webbseminarium i efterhand (hölls 28/3)