DNA

Det Nya Arbetslivet

Posted

Kom på våra öppna visningar!

Besök Microsoft Sverige i Akalla (Stockholm) och hör om våra erfarenheter kring Det Nya Arbetslivet (DNA), och få en rundvandring i våra aktivitetsbaserade lokaler. Nästa tillfälle är fredag 9 juni med start kl 09.00. Läs mer och anmälan

Webbseminarium: Det digitala ledarskapet

Vilka krav ställer en digital arbetsplats på dig som ledare? Här tittar vi närmare på vad som förväntas av dig som ledare i företagets digitala transformation samt ger en inblick i vad  Det Nya Arbetslivet (DNA) är. Se detta webbseminarium i efterhand (hölls 28/3)


VAD ÄR DET NYA ARBETSLIVET (DNA)?

Det Nya Arbetslivet (DNA) handlar om att se arbete som något du gör, inte en plats du går till.
Att anamma ett modernt arbetssätt med hjälp av modern teknik.

Initiativet grundar sig i ett white paper som skrevs av Microsofts grundare Bill Gates redan år 2005. Sedan dess har många företag inspirerats att förändra sitt sätt att jobba och våga satsa på teknik för att genomföra förändringen och nå nya möjligheter.

Att hålla möten via Skype, dela information via molnet och ha samarbetsytor som inte styrs av platsen vi befinner oss är en stor del av Det Nya Arbetslivet. Att ge varje individ möjlighet att planera sin arbetsdag för att undvika stress och främja kreativitet likaså.

Innovation sker inte på en bestämd plats. Det är i samarbetet med kollegorna som innovation uppstår. Det är där idéer skapas. Det är där vi skapar vår företagskultur och inspireras av varandra. Och den platsen är inte längre en bestämd plats – den är där du är.


Jobba hemifrån

Sättet vi jobbar på förändras. Vår syn på jobb som en del av livet också. I dag är flexibilitet och möjligheten att själv till stor del styra sin arbetsvardag något många ser som mer värt än exempelvis högre lön. Tekniken som gör det möjligt att jobba nära trots stora avstånd är etablerad nu.

Läs mer här

Aktivitetsbaserade kontor/arbetsplats

Det fysiska kontoret är ett nav och en mötesplats för medarbetarna. I Det Nya Arbetslivet blir det också ett sätt att visualisera samt stärka företagets kultur. Här har man alltid sin plats, möter sina kollegor och är stolt att bjuda in sina kunder och samarbetspartner till.

Läs mer här

Effektiva möten

Tekniken utvidgar våra möjligheter att mötas och dela information. Vi behöver inte alltid sitta i samma rum och vi samarbetar lika bra med kollegor femtio mil bort, som med dem vi sitter intill på kontoret. Med Skype for Business har enkelheten vi är vana vid privat flyttat in i arbetslivet, med funktionalitet anpassad för företag.

Läs mer här