ไมโครซอฟท์ชูความสำเร็จพันธมิตรทางธุรกิจ มอบ Microsoft Partner Awards 2016 รางวัลการันตีศักยภาพ

 |   Thornthawat Thongnab

มั่นใจฐานความต้องการเทคโนโลยีในไทยเติบโต สร้างงานให้พันธมิตรแบบก้าวกระโดด

ms-partner-awards-fy17

กรุงเทพฯ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมฉลองความสำเร็จของพันธมิตรทางธุรกิจ ในงาน Microsoft Business Partners FY17 & Awards Presentation ภายใต้ธีม “Transformation in Action” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ พร้อมมอบรางวัล Microsoft Partner Awards 2016 จำนวน 6 สาขา ให้แก่คู่ค้าที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างโดดเด่นในยุคโมบายและคลาวด์

ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโมบายและคลาวด์อย่างแท้จริง ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการปฎิรูปกระบวนการทางธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรบรรลุผลสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นและทำงานได้อย่างมีศักยภาพที่ดียิ่งกว่า ผ่าน 3 แนวทางหลัก คือ การปฏิรูปการทำงานและกระบวนการสร้างประสิทธิภาพทางธุรกิจ (reinventing productivity and business processes) การพัฒนาคลาวด์อัจฉริยะ (building the intelligent cloud) และการสร้างเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละบุคคล (more personal computing)” ที่จะนำมาซึ่งการปฏิรูปผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ นายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “เทคโนโลยีและโซลูชั่นของไมโครซอฟท์กว่า 90% ถูกส่งต่อไปถึงมือลูกค้าผ่านบริษัทพันธมิตรของเรา ซึ่งในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้เกิดโอกาสในการที่เราและพาร์ทเนอร์จะได้เข้ามาช่วยเสริมกำลังให้กับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลาย เชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์จะสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวมากกว่าที่ผ่านมา ผมมีโอกาสเข้าพบกับลูกค้ามากมาย ทำให้ทราบว่าลูกค้ามีความต้องการและมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาและช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้ ซึ่งเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์นั้นสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้เราต้องการความช่วยเหลือและการผลักดันจากพันธมิตรของเราทั้งสิ้น ดังนั้นหากเราสามารถช่วยลูกค้าได้ ผมเชื่อว่าธุรกิจของพันธมิตรจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะไมโครซอฟท์ทำงานผ่านพันธมิตรและเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันแบบอีโคซิสเต็มส์ จะนำมาซึ่งความสำเร็จ และด้วยศักยภาพของทุกคน ผมเชื่อว่าเราจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอน

สำหรับในปี 2559 นี้ ไมโครซอฟท์มอบรางวัลใน 6 สาขา แก่คู่ค้าจำนวน 5 องค์กร โดยใช้เกณฑ์หลายด้านประกอบกันในการตัดสิน อาทิ ยอดจำหน่ายสินค้า ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของไมโครซอฟท์ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชั่นไปสู่คลาวด์ การผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด์ในการให้บริการลูกค้า การให้บริการคลาวด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีความต่อเนื่อง และจากความคิดเห็นของพนักงานของไมโครซอฟท์