Author: Thornthawat Thongnab

Thai Bankers’ Association, CSR Club and Microsoft empower Thai Red Cross Society employees with disabilities nationwide with donation of computers and software licenses

Bangkok, 15 August 2017 – The Thai Bankers’ Association is continuing its work under the Empowerment of Persons with Disabilities initiative through a collaboration with CSR Club and Microsoft (Thailand) Limited to enhance performance of handicapped workers in 76 provincial Red Cross chapters and 240 Red Cross district branches across Thailand. … Read more »

สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ผนึกเครือข่าย เพิ่มศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย สู่การขับเคลื่อนแรงงานอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2560 – สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมผสานเครือข่ายการทำงานร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการที่ปฏิงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 76 แห่ง และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 แห่งทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์ 550 ชุด และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทย นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “ในปี 2560 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยทั้ง 14 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้การขับเคลื่อนของสมาคมธนาคารไทยเพื่อทำการจ้างเหมาบริการการจ้างงานคนพิการ รวม 902 คนให้ทำงานกับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมที่สำคัญของประเทศที่มีเครือข่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยในปีแรกของโครงการนี้ สภากาชาดไทยสามารถรับคนพิการเข้าไปช่วยทำงานในสำนักงานเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอได้รวม 668 อัตรา และพบว่าคนพิการจำนวนมากมีศักยภาพการสูง แต่ขาดแคลนอุปกรณ์การทำงานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ สมาคมธนาคารไทยจึงร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากธนาคารสมาชิกที่มีกำหนดระยะเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริจาคให้กับสภากาชาดไทยสำหรับให้คนพิการได้ใช้ทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารสมาชิก … Read more »

ไมโครซอฟท์จุดประกายเด็กผู้หญิงให้ก้าวสู่สะเต็มศึกษา ดึงผู้หญิงแถวหน้าในแวดวงไอทีร่วมสร้างพลังใน “ไมโครซอฟท์ ดิจิเกิร์ลซ์”

จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้เด็กผู้หญิงได้เล็งเห็นคุณค่าในสะเต็มศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมดิจิเกิร์ลซ์ 2017 (DigiGirlz 2017)  เพื่อให้เด็กผู้หญิงในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตระหนักถึงประโยชน์ของสะเต็มศึกษา – STEM: Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) Mathematics (คณิตศาสตร์) โดยงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วงกิจกรรมอันสนุกสนานและเต็มไปด้วยความรู้ รวมถึงเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับวิชาสะเต็ม เพื่อให้เด็กๆ ได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติจริง  คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว ณ งานเปิดตัวกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ ในประเทศไทย ผู้หญิงที่ทำงานในอุตสาหกรรมไอทีคิดเป็นร้อยละ 40 ของตำแหน่งงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านฝ่ายขายและการตลาด ในขณะที่จำนวนผู้หญิงที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้งและสายงานด้านเทคโนโลยียังคงมีจำนวนน้อยมาก เหตุผลเป็นเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากไม่สนใจที่จะเลือกเรียนสะเต็มศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและดูไม่สวยงามเหมาะกับผู้หญิง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหากว่าเรายังคงไม่เปลี่ยนมุมมองที่ว่าสะเต็มศึกษาเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ชาย เนื่องจากมุมมองที่ผิดเช่นนี้จะส่งผลให้ผู้หญิงเสียเปรียบในตลาดแรงงานในอนาคต … Read more »

เมื่อ AI มาพบกับภัยร้ายในโลกไซเบอร์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI พร้อมแล้วที่จะเข้ามาพลิกโฉมโลกดิจิทัล ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการอัจฉริยะมากมายที่นำทรัพยากรข้อมูลมาปรับใช้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ในขณะเดียวกัน AI ก็อาจกลายเป็นภัยต่อความปลอดภัยในโลกออนไลน์ได้ หากกลุ่มอาชญากรไซเบอร์หันมาใช้งานเทคโนโลยีนี้เพื่อการสร้างและเผยแพร่มัลแวร์รูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าที่เคย แอน จอห์นสัน รองประธานฝ่ายความปลอดภัยของลูกค้าองค์กรและโลกไซเบอร์ของไมโครซอฟท์ เชื่อว่าเหล่าอาชญากรไฮเทคจะต้องมุ่งหน้าพัฒนาเทคนิคการจู่โจมมาในทิศทางนี้แน่นอน แต่ในขณะเดียวกัน องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็กำลังทำงานกันอย่างหนัก เพื่อคิดค้นวิธีที่จะนำ AI มาใช้ปกป้องระบบและเครือข่ายต่างๆ จากการโจมตี เช่นในกรณีของการตรวจจับอาชญากรรมไซเบอร์ให้รวดเร็วขึ้นกว่าในปัจจุบัน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายล่วงหน้าว่าจะเกิดการจู่โจมขึ้นเมื่อใด อ่านมุมมองฉบับเต็มของ แอน จอห์นสัน ในฉบับภาษาอังกฤษได้ที่นี่ … Read more »

Microsoft and AIS engage in Thailand’s first partnership to provide Thai customers with world-class reliability and security on the Microsoft Cloud

Enhanced cloud-based productivity experience for consumers and business customers in Thailand, achieved through best-in-class integration between the AIS network and Microsoft’s world-class cloud platform – plus superior convenience through joint billing Microsoft Corporation and AIS have entered a landmark partnership to provide Thai customers with the most secure and reliable … Read more »

ครั้งแรกของไทย ไมโครซอฟท์ผนึกกำลังเอไอเอส พร้อมให้บริการ “โครงข่ายสำหรับประเทศไทย เพื่อบริการคลาวด์ไมโครซอฟท์ที่เสถียรและปลอดภัยระดับโลก” แล้ววันนี้

มอบประสบการณ์การใช้งานบนคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่า สำหรับลูกค้าทั่วไป และธุรกิจองค์กรในประเทศไทย ด้วยการผสานเครือข่ายเอไอเอสเข้ากับระบบคลาวด์ระดับโลกของไมโครซอฟท์ พร้อมมอบความสะดวกสบาย กับการชำระเงินเพียงบิลเดียว ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น และ เอไอเอส ร่วมพัฒนา “โครงข่ายสำหรับประเทศไทย เพื่อบริการคลาวด์ไมโครซอฟท์ที่เสถียรและปลอดภัยระดับโลก” พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้งานคลาวด์บนเครือข่ายของเอไอเอส โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ เอไอเอสจะเป็นพันธมิตรรายแรกของไมโครซอฟท์ในประเทศไทยที่มีความร่วมมือกัน ทั้งในด้านโครงสร้างเทคโนโลยีพื้นฐาน ด้านธุรกิจ และการบริการลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงผู้บริโภคทั่วไป เพื่อมอบประสิทธิภาพการใช้งานบริการคลาวด์ที่เหนือกว่า ด้วยศักยภาพของโครงข่ายสำหรับประเทศไทยดังกล่าว จึงทำให้เอไอเอสและไมโครซอฟท์สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับลูกค้าคลาวด์ของไมโครซอฟท์ในประเทศไทย ด้วยระบบเครือข่ายที่มีการทำงานผสานกันในด้านเทคโนโลยีเชิงลึก มอบความเสถียรภาพสูงสุด พร้อมดูแลความปลอดภัยด้วยระบบป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อปกป้ององค์กรจากภัยทางไซเบอร์ ลดความยุ่งยากเรื่องการจัดการกับค่าใช้จ่ายโดยการรวบรวมค่าบริการคลาวด์เชื่อมต่อไว้ในบิลเดียว และมีบริการหลังการขายระดับมืออาชีพสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมทั้ง ยกระดับการใช้งานบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์ให้กับลูกค้าทุกรายในประเทศไทย ดังนี้ ลูกค้าองค์กรที่ใช้งานบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Azure, Office 365, Dynamic 365, EMS ผ่านเครือข่าย EDS (Enterprise Data service) หรือ Corporate Internet ของ AIS สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ในทันที … Read more »

Announcing the new Surface Pro for Thailand

 Pre-orders for the most versatile laptop on the planet start today at authorized retailers, commercial resellers and on Microsoft Store Microsoft, today, announced that the new Surface Pro and Surface Pro Signature Type Cover are now available for pre-orders in Thailand from the Microsoft Store at www.microsoft.com/th-th/store, local authorized retailers … Read more »

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยเผยโฉม Surface Pro ใหม่

 พร้อมให้สั่งจองเพื่อเป็นเจ้าของแล็ปท็อปที่มากความสามารถที่สุดในโลกได้แล้ววันนี้ สำหรับลูกค้าทั่วไปและภาคธุรกิจ จองได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศและบนไมโครซอฟท์สโตร์ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศวางจำหน่าย Surface Pro ใหม่ และ Surface Pro Signature Type Cover แล้วที่ไมโครซอฟท์สโตร์ ที่ www.microsoft.com/th-th/store และตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ ได้แก่ ไอที ซีตี้ บานาน่า ไอที พาวเวอร์ บาย และลาซาด้า และสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจที่ บริษัท แอดอิน บิซิเนส จำกัด โดยเปิดให้จองแล้วตั้งแต่วันนี้ ในราคาเริ่มต้นที่ 30,900 บาท ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 Surface Pro ใหม่ เปิดตัวสู่ตลาดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้รับการออกแบบใหม่จากภายในสู่ภายนอก เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานกว่า ทุกๆ ส่วนถูกปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและประณีต ตั้งแต่ขอบที่โค้งมน … Read more »

นวัตกรรม AI ในทวีปเอเชีย

ราล์ฟ เฮาป์เตอร์ ประธานไมโครซอฟท์ เอเชีย เชื่อว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จะสามารถสรรสร้างอนาคตที่สดใสให้กับหลายชาติในเอเชียที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน โลกยุคโมบายและคลาวด์ของเราในทุกวันนี้จะพลิกโฉมไปด้วยกระแสเทคโนโลยีคลาวด์และดีไวซ์อัจฉริยะ ที่เปี่ยมด้วยหลากหลายความสามารถ ทั้งการแยกแยะภาพที่มองเห็น เรียนรู้จากบทเรียนต่างๆ หรือแม้แต่สื่อสารและทำความเข้าใจกับมนุษย์ เป็นต้น ผลสำรวจของไมโครซอฟท์เผยว่าเยาวชนทั่วเอเชียเชื่อว่า AI จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในอนาคต ซึ่งจะช่วยปูทางไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตอย่างรถยนต์ไร้คนขับหรือหุ่นยนต์ต่อไป ทั้งยังทำงานผสานกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างได้ทุกอย่าง นับตั้งแต่ความสะดวกสบายในการเข้าสังคมไปจนถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจ อ่านบล็อกฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ) ของราล์ฟ เฮาป์เตอร์ ได้ที่นี่ … Read more »