Microsoft Việt Nam tìm kiếm sáng kiến góp phần xây dựng một xã hội dễ tiếp cận cho người khuyết tật.

 |   Ly My Nhi

aihackathon

Microsoft chính thức phát động cuộc thi AI for Accessibility Hackathon trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những sáng kiến sử dụng công nghệ AI giúp cải thiện các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày, việc làm cũng như giao tiếp cho người khuyết tật.

Cụ thể, những rào cản mà người khuyết tật hiện đang đối mặt sẽ được các tổ chức phi lợi nhuận xác định và chia sẻ cho các đội thi tại sự kiện Hackathon. Các đội thi sẽ chia sẻ ý tưởng của mình về giải pháp AI giúp xóa bỏ những rào cản đó. Ý tưởng tốt nhất sẽ được lựa chọn để tham dự chương trình AI for Accessibility toàn cầu, để có cơ hội nhận được tài trợ chi phí và hỗ trợ công nghệ từ Microsoft để tiếp tục phát triển và đưa giải pháp vào ứng dụng thực tế.

Các đối tượng dự thi là mạng lưới hơn 500 đối tác công nghệ của Microsoft tại Việt Nam. Bên cạnh đó, những nhà phát triển ứng dụng và các nhà khởi nghiệp công nghệ cũng có thể đăng ký tham gia.

AI for Accessibility Hackthon sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại văn phòng Microsoft Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh.

Để đăng ký, vui lòng điền thông tin tại đây.