Microsoft phát động chương trình A PC to the Future

Microsoft chính thức phát động chương trình “A PC to the Future”, phối hợp tổ chức cùng Dariu Foundation tại Việt Nam. Đây là chương trình nhằm xây dựng một quỹ máy tính, hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên con đường đến với tri thức, nhất là khi công nghệ ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong giáo dục.

Cụ thể, mỗi thiết bị máy tính do khách hàng, đối tác của Microsoft đóng góp sẽ được trang bị hệ điều hành cũng như phần mềm Office có bản quyền. Các thiết bị này sẽ được gửi đến các đối tượng học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, theo hình thức trao tặng hoặc cho mượn, dựa trên hệ thống phân tích và đánh giá của Dariu Foundation. Dariu Foundation cũng sẽ là đối tác chính thức chịu trách nhiệm bảo dưỡng và phân phối thiết bị đến các em học sinh, sinh viên phù hợp với tiêu chí của chương trình trên toàn quốc.

Bước đầu, chương trình đã tiếp nhận 50 máy tính xách tay từ đối tác lâu năm KPMG và Saigonchildren. Sau khi được cài đặt hệ điều hành cùng các phần mềm cần thiết, các thiết bị này sẽ được trao tặng cho các em học sinh, sinh viên phù hợp với tiêu chí đã đăng ký nhận máy thông qua Saigonchildren và Dariu Foundation.

Trong thời gian sắp tới, KPMG cũng có những cam kết cùng đồng hành với Microsoft bằng việc tiếp tục phát động và lan tỏa chương trình đến các khách hàng và đối tác của chính mình.

 

Microsoft officially launched “A PC to the Future” program, in partnership with the Dariu Foundation in Vietnam. This program aims to build a bank of laptops to students with financial difficulties, paving a smoother path to future, especially as technology has become an important part of education.

In details, each devices donated by Microsoft’s customers and partners will be equipped with genuine operating system and Office. These devices will then be delivered to students who are at remote areas by either lending or giving method, based on the evaluation system managed by Dariu Foundation. Dariu Foundation is also the main partner responsible for the device maintenance and distribution to the eligible students across the country.

As its first step, the program has received 50 laptops from Microsoft’s long term partner: KPMG and its NGO – Saigonchildren. After the software installation, these devices will be given away to students who is eligible through the registration process with Saigonchildren and Dariu Foundation.

KPMG also commits to  the partnership with Microsoft in raising awareness and promoting this program to its customers and partners.