Báo cáo về Đa dạng & Hòa nhập năm 2021 của Microsoft: Tiếp tục có những chuyển biến tích cực và duy trì trách nhiệm với các cam kết

Lindsay-Rae McIntyre – Giám đốc về Đa dạng, Microsoft

Cuối tháng 10 vừa qua, Microsoft đã công bố Báo cáo về Đa dạng và Hòa nhập năm 2021, đây báo cáo thường niên thứ ba về Đa dạng và Hòa nhập của hãng và năm nay là năm thứ tám Microsoft công khai dữ liệu nhân khẩu học của lực lượng lao động toàn cầu Microsoft.

Năm vừa rồi là một năm đầy thử thách đối với nhiều cá nhân, cộng đồng và tổ chức. Các hành động thù hận và bạo lực trên thế giới tiếp tục hướng sự chú ý của xã hội đến vấn nạn phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, đại dịch cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng này trong xã hội. Trước thực tế đó, việc giải quyết các vấn đề như bình đẳng và hòa nhập đã trở thành một nhu cầu cấp bách.

Báo cáo về Đa dạng và Hòa nhập là cơ hội để chúng tôi đo đếm tác động của những nỗ lực của chúng tôi trong năm qua. Đo lường và dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng vì nó không chỉ cho phép chúng tôi nhìn thấy kết quả hữu hình, mà còn giúp chúng tôi xác định các khả năng và cơ hội để làm tốt hơn. Và dù những con số làm rất tốt trong việc cung cấp một bức tranh tổng thể, chúng tôi vẫn đề cao ý kiến và trải nghiệm của hơn 180.000 nhân viên, những người đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Microsoft.

Một điều nữa tiếp thêm động lực cho tôi trong hành trình này là kết quả của Khóa đào tạo về văn hóa ủng hộ mà Microsoft đã cho ra mắt vào năm 2019. Đây là các khóa học giúp nhân viên nhận thức được vai trò của mỗi cá nhân trong việc xây dựng một nền văn hóa hòa nhập. Tính đến tháng 6 năm 2021, ít nhất 96% nhân viên Microsoft đã hoàn thành các khóa học về văn hóa ủng hộ, hỗ trợ, đặc quyền và thiên vị vô thức ở nơi làm việc.

YouTube Video

Dữ liệu thể hiện chuyển biến ổn định
(Dữ liệu sau đây chỉ phản ánh tại Microsoft; không bao gồm các công ty mở rộng của Microsoft như LinkedIn, GitHub và các Studio Games. Để biết thông tin về những đơn vị này, vui lòng tìm đọc tại trang 9-11 của báo cáo.)

Số lượng đại diện của hầu hết các nhóm người trong lực lượng lao động của Microsoft đã tăng lên qua từng năm. Đại diện của một nhóm sẽ được ghi nhận là tăng khi tỷ lệ tăng số lượng nhân viên của nhóm đó bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ tăng số lượng nhân viên toàn công ty. Kể từ năm 2017, số lượng nhân viên của Microsoft đã tăng 41,6% trên toàn cầu và 35,4% tại Mỹ. Trong cùng thời gian đó, tỷ lệ tăng số lượng nhân viên của một số nhóm đã vượt tỉ lệ tăng số lượng nhân viên toàn công ty, và xu hướng này tiếp tục kéo dài trong nhiều năm tiếp theo, cho thấy mức độ đa dạng đang dần được cải thiện:

 • Nữ giới hiện chiếm 29,7% lực lượng lao động toàn cầu của chúng tôi, tăng 1,1 điểm phần trăm kể từ năm 2020.
 • Người da đen và Mỹ gốc Phi hiện hiện chiếm 5,7% lực lượng lao động tại Mỹ, tăng 0,9 điểm phần trăm kể từ năm 2020. Đây là mức tăng hàng năm cao nhất trong 5 kỳ báo cáo gần đây.
 • Người Tây Ban Nha và Latinh chiếm 7,0% lực lượng lao động tại Mỹ, tăng 0,5 điểm phần trăm kể từ năm 2020. Đây là mức tăng hàng năm cao nhất trong 5 kỳ báo cáo gần đây.
 • Người châu Á, gồm hơn chục nhóm dân tộc khác nhau, hiện chiếm 35,4% lực lượng lao động tại Mỹ, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm 2020.
 • Người Mỹ bản địa, người Alaska bản địa, người Hawaii bản địa và người đảo Thái Bình Dương chiếm 0,7% lực lượng lao động tại Mỹ của chúng tôi và tỉ lệ này vẫn giữ nguyên trong 5 kỳ báo cáo vừa qua.
 • Người đa chủng tộc hiện chiếm 2,5% lực lượng lao động tại Mỹ, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm ngoái.
 • Đến tháng 6 năm 2021, 7,1% nhân viên của Microsoft tại Mỹ xác nhận là người khuyết tật. Con số này cao hơn 1 điểm phần trăm so với tháng 6 năm 2020.

Chúng tôi cũng đã đạt được một số kết quả đáng tự hào về sự đa dạng ở cấp lãnh đạo, đặc biệt là đại diện là phụ nữ trên toàn cầu và đại diện là người Mỹ gốc Á, da đen và gốc Phi ở Mỹ:

 • Người Mỹ gốc Phi và người da đen chiếm 3,9% đội ngũ quản lý, 3,2% giám đốc và 3,8% cộng sự + giám đốc điều hành tại Microsoft Mỹ. Ở cấp lãnh đạo, tỷ lệ đại diện nhóm này tăng 1,9 điểm phần trăm trong năm qua, đạt 5,6%.
 • Người gốc Tây Ban Nha và Latinh trong lực lượng lao động tại Mỹ của chúng tôi chiếm 6,0% đội ngũ quản lý, 5,2% giám đốc và 5,2% cộng sự + giám đốc điều hành. Ở cấp lãnh đạo, tỷ lệ đại diện của nhóm tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm ngoái, đạt 3,7%.
 • Các nhóm dân tộc châu Á chiếm 31,0% đội ngũ quản lý, 31,3% giám đốc và 26,2% cộng sự + giám đốc điều hành. Ở cấp lãnh đạo, tỷ lệ đại diện châu Á đạt 23,3%, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm ngoái.
 • Nữ giới trong lực lượng lao động toàn cầu của chúng tôi chiếm 27,1% đội ngũ quản lý, 22,0% giám đốc và 21,1% cộng sự + giám đốc điều hành. Mặc dù tỷ lệ lãnh đạo là nữ giới giảm 0,6 điểm phần trăm từ năm 2019 đến năm 2020, nhưng đã tăng 1,0 điểm phần trăm vào năm 2021, lên mức 25,0%.

Là một phần trong Sáng kiến ​​bình đẳng chủng tộc, chúng tôi cam kết tăng gấp đôi số lượng cán bộ quản lý, thành viên độc lập cao cấp và quản lý cấp cao là người da đen, người Mỹ gốc Phi, người gốc Tây Ban Nha và Latinh ở Mỹ vào năm 2025. Những con số trong báo cáo đã cho thấy chúng tôi đang đạt được những kết quả khả quan trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình, khi số lượng đại diện ở cấp lãnh đạo tăng lên hàng năm.

Sẽ là thiếu sót nếu tôi không nhắc đến những thay đổi quan trọng trong nhận thức về vấn đề đa dạng và hòa nhập, đặc biệt là trong bối cảnh những thách thức nghiêm trọng trong hai năm qua. Vấn đề đa dạng và hòa nhập ngày càng trở nên cấp thiết và bao gồm nhiều khía cạnh hơn; ngoài khía cạnh đạo đức và xã hội, nó đã trở thành ưu tiên trong hoạt động kinh doanh. Các ngành và lĩnh vực trên thế giới không còn nghi ngờ về tầm quan trọng của sự đa dạng và hòa nhập, thay vào đó họ đang tìm biện pháp để giải quyết nhiệm vụ quan trọng này. Các tổ chức được yêu cầu thực hiện những cam kết bền vững, thay vì giải pháp tạm thời.

Năm vừa qua, Microsoft đã chủ động đương đầu với thách thức đó, tận dụng sức mạnh của toàn công ty để thúc đẩy tiến độ, đầu tiên là từ nội bộ công ty, sau đó là mở rộng ra cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc. Chúng tôi có một sứ mệnh toàn diện, một cam kết nhất quán và một mục tiêu để hướng tới.