Press Releases

Microsoft Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng Giám Đốc

Microsoft chính thức bổ nhiệm ông Phạm Thế Trường vào vị trí Tổng Giám Đốc Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm và từng tham gia công tác điều hành tại nhiều công ty công nghệ hàng đầu, Microsoft tin rằng sứ … Read more »