Randstad Award: Microsoft obhájil i letos svou pozici nejatraktivnějšího zaměstnavatele v Česku

Společnost Microsoft byla v letošním roce opět oceněna jako nejatraktivnější zaměstnavatel na českém trhu v rámci prestižního ocenění Randstad Award, které tak získala již potřetí. V tomto nezávislém průzkumu hlasuje o výsledcích široká veřejnost. Firma si svou pozici udržela ve velké konkurenci předních zaměstnavatelů v zemi.

Poslední roky přinesly řadu výzev jak zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům. „Osobní spokojenost zaměstnanců se v souvislosti s událostmi posledních dvou let dostala do popředí zájmu. My jsme vsadili na flexibilitu, kdy se zaměstnanci sami rozhodují odkud a kdy budou pracovat, rozvoj talentů a silnou firemní kulturu. Stát se potřetí nejatraktivnějším zaměstnavatelem je obrovským zadostiučiněním a důkazem, že to je cesta správným směrem,“ říká Klára Žižková, ředitelka lidských zdrojů ve společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Slova Kláry Žižkové potvrzují i výsledky pravidelného Microsoft Work Trend Indexu, který odhalil, že zaměstnancům se v posledních letech zásadně změnilo vnímání toho, „co jim za to stojí“. Oproti období před pandemií upřednostňuje 42 % českých zaměstnanců zdraví a „well-being“ před prací, ve světě je to dokonce 53 %. Právě spokojenost zaměstnanců je nejen klíčová pro jejich nábor, rozvoj a udržení, ale i pro jejich dobré pracovní výsledky na vysoce konkurenčním pracovním trhu.

„V době plné překotných změn je pro nás ocenění Randstad Award důkazem toho, že naše vize a firemní kultura je nadčasová a stojí na pevných základech dynamického, inkluzivního a růstově orientovaného pracovního prostředí, ve kterém má každý z našich zaměstnanců potřebný prostor a podporu pro získávání nových znalostí a schopností,“ vysvětluje Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Celosvětově patří Microsoft k inovativním zaměstnavatelům, kteří kladou důraz nejen na výkon, ale i na spokojenost a motivaci všech svých zaměstnanců a dokáže velmi agilně reagovat na jejich měnící se potřeby. Vytváří proto takové flexibilní pracovní podmínky, které umožňují lépe sladit osobní a pracovní život a zajišťují rovné podmínky skutečně všem. Plně v souladu se svými klíčovými hodnotami, kterými jsou diverzita a inkluze, proto Microsoft v rámci programu Prostor pro rodinu myslí i na adoptivní rodiče a pěstouny či na rodiče stejného pohlaví. Samozřejmostí je také podpora zaměstnanců v nemoci či v takových situacích, kdy se potřebují postarat o těžce nemocné členy své rodiny.

O průzkumu Randstad Employer Brand Research: 

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum posuzuje úroveň atraktivnosti zaměstnavatele u 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. V České republice se průzkum uskutečnil popáté.

V průzkumu respondenti hodnotí jednak to, zda by pro danou společnost chtěli pracovat, a konkrétněji pak řadu dalších atributů. Jde například o atraktivitu firmy, její pověst zaměstnavatele, možnosti kariérního posunu, atraktivitu mzdy a firemních benefitů, atmosféru na pracovišti a v neposlední řadě také zajímavost náplně práce.

Related Posts