Nový výzkum společnosti Microsoft ukazuje rizika v online světě a jakou hodnotu mají bezpečnostní nástroje pro zajištění větší bezpečnosti dětí v digitálním prostředí

Na 7. února 2023 připadá mezinárodní Den bezpečnějšího internetu, celosvětová akce, která spojuje lidi s cílem vytvořit bezpečnější internet. Již šest let využívá společnost Microsoft této příležitosti, aby se zasadila o digitální zdvořilost – důstojné a respektující zacházení s těmi, s nimiž se setkáváme online prostoru – a zveřeňuje výzkum, který pomáhá lépe porozumět zkušenostem lidí s online světem. I letos vydáváme nový Globální průzkum online bezpečnosti 2023, tentokrát se zaměřením na téma vnímání bezpečnosti na internetu z pohledu rodičů a dětí, čímž chceme přispět k tomu, aby se internet stal bezpečnějším místem pro práci, zábavu a komunikaci s ostatními.

Z průzkumu vyplývá, že se 69 % dotázaných v posledním roce setkalo s nějakým rizikem na internetu. Nejčastějšími riziky, s nimiž mají dotázaní celosvětově nějakou zkušenost, byly dezinformace a osobní rizika (včetně kyberšikany, nenávistných projevů a hrozeb násilím). Nejméně často se s online rizikem setkali respondenti ve Velké Británii (50 %) a v Německu (56 %), naopak nejvíce na Filipínách (86 %) a v Chile (79 %).

Rodiče podceňují online rizika pro dospívající ve všech kategoriích

Výzkum zjistil, že teenageři se s riziky na internetu setkávají častěji, než se rodiče domnívají. 74 % dospívajících uvedlo, že se setkali s rizikem na internetu, zatímco jen 62 % rodičů se domnívalo, že se jejich dospívající děti s nějakým rizikem na internetu potkaly, což je rozdíl 12 procentních bodů.

Zjistili jsme také, že rodiče nejenže rizika podceňují, ale podceňují je v každé kategorii. Největší rozdíly se týkaly nenávistných projevů, těsně následovaných výhrůžkami násilím, vystavením sebevraždě a sebepoškozování a kyberšikanou a zneužíváním. Například 39 % dospívajících uvedlo, že se setkalo s nenávistnými projevy na internetu, zatímco pouze 29 % rodičů si myslí, že jejich dospívající takovou zkušenost má. S výhrůžkami násilím se setkalo 19 % dospívajících, ale jen 11 % rodičů se domnívá, že se to někdy týkalo i jejich dětí.

Dospívající se také více než rodiče obávají hrozeb násilí v budoucnosti.

60 % těch, co se setkali s nějakým ohrožením na internetu, o tom s někým mluvilo. V 71 % si o tom promluvili s rodiči, ve 32 % s kamarády a 14 % s jiným dospělým než je rodič.

Rodiče používají bezpečnostní nástroje, protože věří, že díky nim jsou jejich děti na internetu v bezpečí.

Většina rodičů uvádí, že podniká kroky k zajištění větší bezpečnosti svých dětí na internetu, včetně kontroly jejich profilů a příspěvků, přijímání zpráv o aktivitách a pravidelných rozhovorů s dětmi o jejich aktivitách na internetu. Letošní průzkum ukázal, že rodiče obecně považují bezpečnostní prvky za účinné nástroje, které pomáhají udržet jejich děti v bezpečí online, a 81 % rodičů uvádí, že alespoň jeden z nich používají. Rodiče mladších dětí ve věku 6-12 let používali bezpečnostní nástroje mnohem častěji než rodiče dospívajících a používali 4,4 nástroje ve srovnání s rodiči dospívajících (3,5). Za nejefektivnější považovali rodiče nástroje, které jim umožňovaly kontrolovat žádosti o přátelství/sledování (71 %) a omezení online plateb (69 %).

Závazek společnosti Microsoft k digitální bezpečnosti

Ve společnosti Microsoft se dlouhodobě věnujeme bezpečnosti dětí na internetu a přistupujeme k ní hned z několika úhlů pohledu.Tento výzkum nám ukazuje, že všichni – technologické společnosti, vlády, občanská společnost i rodiny – musíme pokračovat ve spolupráci na lepším internetu.

I nadále jsme odhodláni podporovat digitální bezpečnost ve čtyřech pilířích: architektura platformy, moderování obsahu, kultura a spolupráce. Víme, že klíčem k architektuře platforem je bezpečnost již od návrhu a také zabudování bezpečnostních prvků pro rodiny. A jasné bezpečnostní zásady spolu s důslednými a přiměřenými opatřeními k jejich prosazování jsou pro ochranu uživatelů nejdůležitější. Respondenti průzkumu s tím v drtivé většině souhlasí, 85 % z nich očekává moderování obsahu v případě nelegálního obsahu (28 %) a nelegálního a škodlivého obsahu (57 %).

Budeme-li uživatele podporovat v tom, aby se sami podíleli na vytváření bezpečné a inkluzivní online komunity, umožňíme se všem plnohodnotněji zapojit do digitálního prostředí.  Znamená to pomoci lidem pochopit rizika, kterým mohou být na internetu vystaveni, a způsoby, jak mohou chránit sebe a své rodiny.

V neposlední řadě je zásadní spolupráce více zúčastněných stran na řešení průniku reálných a digitálních škod. Proto jsme se s hrdostí připojili k prezidentu Macronovi a Childhood Online Protection Laboratory, která byla spuštěna na Pařížském mírovém fóru v listopadu 2022, a proto budeme i nadále spolupracovat s politiky, tvůrci strategie a dalšími lidmi po celém světě na utváření účinných a přiměřených reakcí, které pomohou vytvořit z internetu bezpečný prostor pro všechny.

Chápeme, že mnoho rodičů hledá zdroje pro vzdělání a návody, které by pomohly zajistit pro jejich bezpečnější fungování na internetu, a jsme rádi, že můžeme nabídnout následující:

Resources|Microsoft Online Safety

  • Výsledky celosvětového průzkumu a tipy pro dospívající a rodiče

Xbox Family Hub

  • Zdroj pro rodiny s dětmi pro nastavení dětského účtu na Xboxu a informace pro rodiny o ochraně soukromí a bezpečnosti.

Microsoft Family Safety

  • Umožňuje rodinám vytvářet zdravé návyky a chránit je pomocí pokynů a nástrojů pro digitální a fyzickou bezpečnost

Xbox Family Settings App

  • Správa herních aktivit dětí na herní konzoli.

Xbox Safety Guidance

  • Společnost Xbox rozvíjí svůj přístup k bezpečnosti a nabízí nový Privacy Prodigy z Minecraft Education a tipy a nástroje, které mohou rodiče využít při hraní na Xboxu se svou rodinou

Víme také, že hry mohou být neocenitelným nástrojem pro učení, a proto v tento Den bezpečnějšího internetu vydává Minecraft: Education Edition poutavé herní výukové dobrodružství Privacy Prodigy pro děti ve věku -18 let. Hráči se budou muset vypořádat s úkolem chránit svá data, když se vydají dál od domova. Budou čelit scénářům, které jim pomohou dozvědět se, jaké osobní údaje lze sdílet a jaké by měly zůstat soukromé. Privacy Prodigy je pokračováním série CyberSafe, která byla představena v loňském roce hrou Home Sweet Hmm, a bude k dispozici zdarma pro Minecraft Education i na Marketplace.

Courtney Gregoire, ředitelka pro digitální bezpečnost, Microsoft

 

Metodika výzkumu

Tento výzkum byl proveden pomocí internetového průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 16 000 rodičů, dospívajících a dalších dospělých v 16 zemích[1]. Rodiče byli požádáni, aby odpověděli na otázky týkající se zkušeností jejich dětí. Všem účastníkům byly položeny otázky týkající se jejich vnímání života na internetu a zkušeností s 10 různými riziky v pěti širokých kategoriích rizik. Níže jsou uvedeny některé klíčové trendy z letošního výzkumu – shrnutí spolu s údaji pro jednotlivé země najdete zde.

[1] Kanada, Spojené státy, Mexiko, Kolumbie, Peru, Brazílie, Chile, Argentina, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Indie, Filipíny, Singapur, Austrálie. V každé zemi bylo provedeno nejméně 1 000 rozhovorů, z toho po 500 mezi dospívajícími a dospělými.

Tags: , ,

Related Posts