Copilot pro Microsoft 365 mluví česky

Společnost Microsoft oznamuje podporu nových jazyků v Copilotu pro Microsoft 365. Mezi dalších 16 přidaných jazyků patří i čeština.

Microsoft Copilot je „váš každodenní AI pomocník“. Jedná se o nástroj s umělou inteligencí, který je navržen tak, aby pomáhal s úkoly, vyhledáváním informací, generováním kreativních textových formátů a kódováním. Copilot pro Microsoft 365 kombinuje sílu velkých jazykových modelů (LLM) s business daty a aplikacemi Microsoft 365, aby podpořil kreativitu, zlepšil produktivitu a úroveň dovedností uživatelů.

Copilot je integrován do Microsoft 365 dvěma způsoby: v rámci jednotlivých aplikací, které pomáhají snadno vytvářet ve Wordu, PowerPointu, Outlooku, Teams, Excelu a dalších nástrojů. Také umožňuje práci se všemi daty, nástroji společnosti Microsoft a obsahem uživatele – dokumenty, kalendářem, chaty, schůzkami a kontakty. Umožňuje tak uživatelům zadat úkoly, které chtějí provést, a Copilot za ně tyto kroky zorganizuje a automatizuje.

Copilot například zjednodušuje proces vytváření komplexních poznámek ze schůzek tím, že automaticky shrnuje diskuse, dílčí kroky a klíčové body. S pomocí nástroje mohou uživatelé bezproblémově převádět písemný obsah z dokumentů Word do vizuálně atraktivních prezentací PowerPoint, vytvářet nabídky pro klienty prostřednictvím získávání relevantních informací uložených v dokumentech SharePoint a navrhovat obsah na míru na základě podnětů uživatele. Copilot v aplikaci Outlook.com pomáhá se psaním e-mailů a odpověďmi na ně.

„S potěšením oznamuji, že v aplikaci Copilot pro Microsoft 365 je nyní podporována čeština. Jedná se o významný krok ve zpřístupňování nejnovějších technologických inovací česky mluvícím uživatelům. Zavedením pokročilých nástrojů v češtině Microsoft nejen uznává jedinečnou kulturu a potřeby České republiky, ale také zajišťuje naši účast na technologickém pokroku, který utváří náš svět, a těží z něj. Budoucnost vypadá slibně a mluví naším jazykem,” uvedl Vladimír Hruban, konzultant pro umělou inteligenci ve společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Aplikace Microsoft 365 jsou lokalizovány do příslušného jazyka uživatele na základě jeho nastavení. Aby uživatelé mohli používat češtinu, mohou si v různých aplikacích (Microsoft Teams, Word, PowerPoint, Excel, Microsoft365.com nebo Bing.com) nastavit preferovaný jazyk.

Společnost Microsoft se neustále zlepšuje. V současné době Copilot pro Microsoft 365 ještě nemusí rozumět všem hovorovým výrazům nebo jazykovým konvencím v daném jazyce, protože velké jazykové modely jsou specifické pro jednotlivé jazyky a varianty. Zadání i výsledné řešení vyžadují trénink na sadě slov.

Společnost spustila službu Copilot pro Microsoft 365 před více než rokem a již nyní přináší zákazníkům obrovskou hodnotu. Z hloubkových studií vyplývá, že 70 % lidí, kteří Copilot používají, uvedlo, že jsou produktivnější; 77 % lidí, kteří Copilot používají, uvedlo, že jakmile ho jednou použili, nechtěli se ho vzdát. Jiný nedávný výzkum odhalil, že uživatelé Copilotu pro Microsoft 365 uvedli, že ušetřili 11 minut času denně, zvýšili svou produktivitu, spokojenost s prací, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, a dokonce snížili počet schůzek, kterých se musí účastnit. Za 11 týdnů se těchto 11 minut denně sečte na 10 ušetřených hodin – nebo jeden celý pracovní týden ročně! Také údaje ilustrují postupné přínosy, které uživatelé Copilotu pociťovali v průběhu 10 týdnů: 57 % respondentů uvedlo, že se zvýšila jejich pracovní spokojenost; 34 % respondentů zaznamenalo zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Efektivitu technologií umělé inteligence potvrzují nejen výzkumná data, ale i reálné příklady firem z různých odvětví po celém světě.

Na lokální úrovni můžeme zmínit využití zaměstnanci společnostmi jako je Česká spořitelna, O2, Asahi nebo PPF. Copilot mění způsob práce, aby co nejlépe odpovídal potřebám svých klientů. Širší využití Copilotu bylo nasazeno kupříkladu poskytovatelem cestovních technologií Amadeus, který nasadil Copilot pro Microsoft 365 u části zaměstnanců. Více než 90 % těchto zaměstnanců pravidelně používá Copilot k úspoře času při přípravě e-mailů, shrnutí schůzek a efektivnějšímu vyhledávání informací na webu a v interních zdrojích. Nyní společnost zavádí toto řešení pro širší okruh svých zaměstnanců. Globální lídr v oblasti věd o živé přírodě, společnost Bayer, využívá Copilot pro Microsoft 365 k zajištění produktivity a výhod pro spolupráci ve svých divizích Crop Science, Pharmaceutical a Consumer Health. S více než 700 identifikovanými případy použití již zaznamenává velký přínos jeho implementace. Copilot pomáhá shrnout komunikaci a urychlit vyhledávání informací, čímž šetří zaměstnancům stovky hodin práce.

“Z uvolnění češtiny do Copilotu jsme v Digiskills nadšení, protože to byla poslední věc, která českým firmám bránila v efektivním použití. S našimi klienty už aktivně spolupracujeme na adopci, která bude naprosto klíčová,” říká Jan Dolejš, CEO společnosti Digiskills, která se zabývá uživatelskou adopcí moderních technologií a uměle inteligence.

Společnost Bayer také vyvinula Model Store – plugin doplněk pro Copilot využívající platformu Microsoft Teams – pro vyhledávání informací pomocí přirozeného jazyka, který má odstranit komunikační mezery mezi datovými vědci a laboratorními výzkumníky, rychleji lokalizovat zdroj dat, snížit překážky při vyhledávání informací a pomoci spolupracovat s odbornými zdroji. Copilot například pomohl americkému výzkumnému pracovníkovi identifikovat prediktivní model, který již vyvinul výzkumný pracovník v Německu, čímž zabránil vytvoření duplicitního modelu a ušetřil tak dva až tři měsíce práce.

Copilot pro Microsoft 365 je k dispozici pro korporátní zákazníky Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium, Office 365 E3 a E5. Microsoft plánuje zpřístupnit Copilot pro Microsoft 365 firmám všech typů a velikostí. Zákazníci, kteří mají Microsoft 365 F3 a F1 (pro pracovníky v první linii), Office 365 E1, Business Basic a další, si budou moci Copilot pro Microsoft 365 zakoupit v následujících týdnech.

Tags: , , ,

Related Posts