Skip to Main Content

Představitelé společnosti

Tomáš Mirošník

ředitel pro sektor veřejné správy

Tomáš Mirošník vystudoval Jihočeskou univerzitu. V Microsoftu působí s přestávkami od roku 2007. Před svým jmenováním zastával ve firmě technické i obchodní pozice, v nichž získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti digitalizace státní správy, kybernetické bezpečnosti a technologických inovací, jako je internet věcí a umělá inteligence. Specializuje se na cloudové technologie, zejména na platformu Azure, a automatizaci procesů. Je také držitelem desítek technologických certifikací.

Na pozici ředitele pro sektor veřejné správy vystřídá Tomáš Mirošník Lenku Axlerovou. Ta oblast veřejné správy vedla tři a půl roku a nyní přijala pozici Education Lead pro region střední Evropy.

Za důležité považuje Tomáš Mirošník „uvědomění si síly neustálého sebezdokonalování, schopnost přijímání změn a posilování prorůstového myšlení pro dosažení dlouhodobého úspěchu“. Ve chvílích volna čerpá energii z pobytu v posilovně, horské cyklistiky a času se svou rodinou.

Photos

Download photos of Tomáš Mirošník.