Skip to Main Content

Asistent na ruce: náramky pro lepší život nemocných

Takzvaná chytrá zařízení nalézají stále víc využití. Jako velmi užitečná se ukazují při poskytování zdravotní péče. Jedním z příkladů jsou asistenční náramky pro lidi, kteří trpí epilepsií nebo Alzheimerovou chorobou. Náramky jim umožňují být samostatnější a přinášejí klid jejich blízkým. Lékařům zase pomáhají získat přesné informace o stavu nemocných. Desítky náramků nyní testují nemocní na jihu Moravy.

Asistenční systém vyvíjí česká společnost Soitron pro nadační fond NEUROSMART. Fond zakládali lékaři z brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny a Fakultní nemocnice Brno, kteří pečují o pacienty s neurodegenerativními onemocněními. Chytrá zařízení plní různé funkce podle typu nemoci a stavu konkrétního pacienta. Měří a zaznamenávají životní funkce, jako jsou tep, teplota, tlak, a dále fyzickou aktivitu uživatelů nebo kvalitu jejich spánku. Řešení umí také rozpoznat netypické pohyby, jako je pád člověka na zem, a v takovém případě přivolat pomoc.

Přivolání pomoci i přesná evidence

To je zásadní pro pacienty trpící epilepsií. Když je postihne velký záchvat, dostávají křeče nebo ztrácejí vědomí a při pádu se mohou zranit. Výjimkou nejsou zlomeniny ani otřesy mozku. Náramek v takovém případě přivolá člena rodiny a v některých případech už dokáže na záchvat upozornit i na úplném začátku, kdy je ještě možné zraněním předejít. Záznamy o záchvatech jsou pak užitečné pro lékaře, kteří mohou podle nich například upravit medikaci. Vědí přesně, kolik mají pacienti záchvatů, jak dlouho trvaly a jak byly silné. Sami nemocní, ani jejich blízcí to objektivně nezapíší, ať už kvůli bezvědomí pacienta, nebo proto, že záchvat přišel ve spánku.

Další velkou skupinu pacientů, kterým náramky pomáhají, jsou lidé s Alzheimerovou chorobou. I jim dokážou přivolat pomoc, pokud doma upadnou nebo když cestou na nákup zabloudí. Díky tomu mohou pacienti v časnějších fázích nemoci žít doma. Asistenční systém navíc pomáhá s dodržováním léčebného režimu. Připomíná pacientům, že je čas vzít si léky nebo se napít. Působí to jako drobnost, ale lidé se mnohdy dostávají do nemocnice jen proto, že jsou dehydrovaní nebo berou léky nepravidelně. Systém tedy zabraňuje zbytečným hospitalizacím a snižuje náklady na zdravotní péči.

Cílem do budoucnosti je vyvinout funkční a užitečný systém, který zvýší kvalitu života pacientů i jejich pečovatelů a zároveň přispěje k léčbě. Pak by na používání náramků mohly přispívat zdravotní pojišťovny a zpřístupnily by se mnohem většímu počtu lidí.

Víc než chytré hodinky

Projekt nadačního fondu NEUROSMART běží v pilotním provozu druhým rokem. Za tu dobu vyzkoušelo náramky přes sto pacientů a jejich rodin. Na vývoj systému, jeho provoz i samotné náramky finančně přispělo město Brno a Jihomoravský kraj. Nyní se jedná o dalším financování, aby bylo možné vytipovat, pro které pacienty se asistenční systém nejvíc hodí, a ještě zpřesnit a vylepšit jeho funkce.

Každý cyklus testování má svůj význam. Jen najít ty správné náramky je věda. Zdaleka totiž nejsou srovnatelné s běžnými chytrými hodinkami nebo fitness náramky. „Pro některé diagnózy musí splňovat parametry medicínského zařízení, aby měřily skutečně validní data,“ objasňuje Radim Klabal ze společnosti Soitron a vyjmenovává další požadavky: „Náramek nesmí na ruce nijak překážet a měl by být zabezpečený proti nechtěnému vypnutí nebo změnám funkcí. Naprosto klíčová je výdrž baterie, aby mohli nemocní používat náramek přes noc, a také, aby s ním neměli starosti i ti, pro které je obsluha příliš složitá, jako právě lidé trpící Alzheimerovou chorobou.“ Jim by měl náramek vydržet nabitý ideálně týden, protože alespoň jednou za týden je obvykle navštěvuje někdo, kdo jim může s obsluhou náramku pomoci.

Cloud pro větší bezpečí

Kromě samotného náramku se také vybírá nejvhodnější technologie přenosu dat. Běžná GSM síť pro mobilní telefony se neukázala jako vhodná právě kvůli vysokým požadavkům na baterii zařízení. Nyní se tedy testují méně energeticky náročné varianty jako sítě pro internet věcí (IoT). Vývojáři musí dále zajistit spolehlivý přenos dat do nemocničních systémů, přehledné zobrazení údajů pro lékaře a samozřejmě zaručit ochranu a bezpečnost nasbíraných informací o pacientech. Podmínkou je také dostatečně flexibilní úložiště, aby bylo možné v různých obdobích připojovat různý počet i typy náramků. Proto tvůrci systém provozují v cloudovém prostředí Microsoft Azure a k vizualizaci dat u lékařů pak aplikaci Power BI. Celý systém běží nezávisle na nemocničních serverech, a to je, kromě flexibility, i záruka funkčnosti a ochrany dat při takových událostech, jako je kybernetický útok.

Zkoušení vhodných technologií a vyladění celého systému má před sebou ještě další období. Vyžaduje si zapojení řady odborníků od programátorů, lékařů až po samotné pacienty. Náramky nedávno dostaly k testování také děti trpící epilepsií. I pro ně je náramek šancí, jak být méně závislí na svých rodičích a žít podobně jako jejich zdraví vrstevníci. Další, kdo asistenční systém otestuje, jsou pacienti s Parkinsonovou chorobou a lidé, kterým hrozí anafylaktický šok.

Cílem do budoucnosti je vyvinout funkční a užitečný systém, který zvýší kvalitu života pacientů i jejich pečovatelů a zároveň přispěje k léčbě. Pak by na používání náramků mohly přispívat zdravotní pojišťovny a zpřístupnily by se mnohem většímu počtu lidí.

Náramek od fondu NEUROSMART testoval například sedmadvacetiletý student Václav Komárek. Mladého epileptika z Kravař postihne velký záchvat zhruba osmkrát za rok. Asistenční systém nástup záchvatu zaznamená a informuje Václavovu maminku. Ta pak může přispěchat na pomoc a v případě úrazu může například rychle přivolat záchranku.