Skip to Main Content

BLOG: Chcete rozvinout své dovednosti v oblasti umělé inteligence? Aktivity jako Microsoft Ignite The Tour vás dostanou na špici AI znalostí

Mnoha firmám ve střední a východní Evropě přináší digitální transformace již dnes celou paletu příležitostí a změn. Příchod umělé inteligence (AI) je ještě urychlí. Rychlé tempo digitální změny ale představuje pro Evropu velkou výzvu: připravit se na nový svět práce založený na využití umělé inteligence. Výzkum LinkedIn z listopadu loňského roku totiž upozornil na rostoucí mezeru v digitálních dovednostech mezi Evropou a Spojenými státy. Zatímco USA zaměstnávají dvakrát tolik AI profesionálů než Evropská unie, co do počtu mají pouze poloviční pracovní sílu.

Dobrou zprávou je, že tento rozdíl lze vyrovnat. Například Polsko a Řecko jsou na dobré cestě: mají nejvyšší podíl na celkovém počtu AI talentů v Evropské unii ze zemí střední a východní Evropy; 3 procenta odpovídají západoevropským zemím, jako je Irsko a Finsko. Všechny země, včetně České republiky, ale mají ještě co dohánět, pokud se chtějí vyrovnat třem hlavním trhům umělé inteligence v EU – Velké Británii, Francii a Německu. Tam se počet odborníků na AI pohybuje mezi 12 a 23 procenty. Co se týče Česka, patrně tou největší výzvou bude zejména nejnižší počet žen se znalostí AI technologií v celé EU. Přitom právě rozmanitost, nejen ta názorová, je klíčem k tomu, aby nově vznikající řešení na bázi umělé inteligence dokázala správně a efektivně sloužit všem. I u nás se ale situace postupně mění. Například co se týče dosaženého vzdělání, naši experti na AI (včetně žen) se mohou pochlubit jednou z nejvyšších úrovní – včetně studia doktorandského, a to v rámci celé Evropy.

Jedním z řešení je vzdělávání a zvyšování digitální kvalifikace zaměstnanců, kteří nepracují přímo v IT. To by mohlo až zdvojnásobit velikost současné pracovní síly se znalostí umělé inteligence v EU. K tomu ale může dojít pouze tehdy, když bude AI přístupná všem napříč všemi obory.

Právě co největší rozšíření technologického know-how je nutnou podmínkou pro úspěšnou digitální transformaci. Je ale klíčové, aby technici a vývojáři šli ostatním příkladem a stali se hybateli změn ve svých organizacích.

Události jako Microsoft Ignite The Tour, která se letos v únoru zcela mimořádně koná v Praze, poskytují IT odborníkům ve střední a východní Evropě i mimo tento region jedinečnou příležitost inspirovat se nejnovějšími inovacemi v cloudových technologiích a AI. Účastníci získají zdarma přístup k hlubokým technickým znalostem včetně umělé inteligence, strojového učení, bezpečnosti, souladu s předpisy, velkých dat, analytiky, internetu věcí či smíšené reality. Zapojit se mohou také do celé řady diskusí na téma humánní a sociální stránky digitálních technologií a jejich využití pro dobro společnosti. Ignite The Tour není ale jedinou příležitostí, kterou Microsoft v oblasti zvyšování kvalifikace a digitálních dovedností nabízí. Celoročně probíhá také Microsoft Akademie, která zájemcům nejen z oboru IT pomáhá rozšiřovat jejich digitální znalosti a dovednosti a umožňuje jim tak lépe se připravit na pracovní trh budoucnosti.

Ať už jsou tedy technologie naší vášní, nebo jsou součástí naší pracovní role, v každém případě události jako Ignite The Tour či dlouhodobá Microsoft Akademie jsou jedinečnou příležitostí, jak si upevnit a rozšířit znalosti nových digitálních technologií. Znalosti pak jistě dobře uplatníme po řadu následujících let.