Skip to Main Content

BLOG: Náš závazek vůči zákazníkům během COVID-19

Vzhledem k tomu, že šíření COVID-19 nadále ovlivňuje lidi a země po celém světě, většina pracovních týmů se uchyluje k práci z domova. Začátkem tohoto týdne jsem zveřejnil dopis od naší kolegyně Lily Zheng z Šanghaje, kde podrobně popisuje zkušenosti jejího týmu s používáním Microsoft Teams během propuknutí nemoci. Tým Lily je jedním z mnoha. Ve společnosti Microsoft v americkém regionu Puget Sound povzbuzujeme všechny naše týmy, aby raději zvolily variantu home office, tj. pracovaly ze svých domovů, a zároveň v tom podporujeme i mnoho dalších organizací z tohoto regionu. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat po celém světě. V Microsoftu je naší nejvyšší prioritou zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů a komunit. To, že jsou Teams k dispozici co největšímu počtu lidí, vnímáme jako příspěvek k ochraně veřejného zdraví, minimalizaci rizika nákazy a přenosu nemoci, protože lidé mohou být v kontaktu se svými kolegy i v době, kdy musí pracovat odděleně.

Když jsem si přečetl odpovědi na dopis Lily, ukázalo se, že se ptáte hlavně na dvě otázky. Za prvé, jak mohou lidé získat přístup k bezplatné nabídce Microsoft Teams, na kterou Lily odkazuje? Za druhé, jaký je náš plán k zabránění výpadků Teams v dobách zvýšeného užívání? Níže najdete podrobné odpovědi na oba dotazy. V průběhu následujících několika dnů budeme sdílet další tipy, aktualizace a informace týkající se práce na dálku. Proto často navštěvujte Microsoft 365 blog.

Zpřístupnění Teams pro všechny

Teams je součástí sady Office 365. Pokud má vaše organizace k dispozici licence Office 365, už je automaticky máte. Chceme ale zajistit, aby měli v této mimořádné situaci k Teams přístup všichni. Zde je několik jednoduchých způsobů, jak je možné Teams okamžitě získat.

Jednotlivci

Používat Teams můžete okamžitě.

  • Pokud máte školní nebo pracovní e-mailovou adresu, přihlaste se pomocí tohoto odkazu. Dostaneme vás do Teams hned.
  • Pokud používáte e-mailovou adresu služeb, jako je Gmail nebo Outlook, můžete si zaregistrovat bezplatnou verzi Teams kliknutím na tento odkaz.

IT profesionálové

Výše uvedené samoobslužné odkazy fungují skvěle pro jednotlivce. Pokud jste profesionál v oblasti informačních technologií, který chce centrálně zavádět Teams, tak postupujte následujícím způsobem:

  • Pokud pracujete pro firmu, která v současnosti nemá zakoupenou licenci Teams, máme pro vás bezplatnou nabídku Office 365 E1 na dobu šesti měsíců. Chcete-li začít ještě dnes, kontaktujte svého Microsoft partnera nebo obchodního zástupce společnosti Microsoft.
  • Pokud pracujete ve vzdělávacím sektoru a chcete Teams nastavit pro učitele, studenty a administrátory, použijte Office 365 A1. Tato bezplatná verze Office 365 je k dispozici všem vzdělávacím institucím. Zaregistrujte se pomocí tohoto odkazu. 

Zajištění provozu Teams

Práce vašeho týmu a vás samotných se spoléhá na naše řešení, abyste mohli zůstat ve spojení a dělat nadále svou práci. Tuto odpovědnost bereme vážně, a proto máme plán, který zajistí, aby služby zůstaly v provozu i během nepříznivých událostí. Náš plán nepřerušovaného provozu předpokládá tři typy vlivů na základní aspekty služby:

  • Systémy: Když dojde k náhlému nárůstu používání, jako byl ten, který jsme nedávno zaznamenali v Číně.
  • Poloha: Když dojde k neočekávané události, která je specifická pro danou oblast, například při zemětřesení nebo silné bouři.
  • Lidé: Když dojde k události, která může mít vliv na tým, který systémy udržuje, například na ohnisko COVID-19 v regionu Puget Sound.

Nedávno jsme testovali odolnost služby během vrcholu jejího používání v Číně. Od 31. ledna jsme zaznamenali 500% nárůst týmových schůzek, volání a konferencí a 200% nárůst využívání Teams na mobilních zařízeních. Navzdory tomuto vysokému nárůstu služba pracovala hladce. Náš přístup k poskytování vysoce dostupných a pružných služeb je popsán v následujících příkladech.

Active/active design: V rámci Microsoft 365 směřujeme k tomu, aby všechny služby byly navrženy a provozovány v active/active designu, což zvyšuje jejich odolnost. To znamená, že vždy existuje více instancí spuštěné služby, které mohou reagovat na požadavky uživatelů a jsou umístěny v geograficky rozptýlených datových centrech. Veškeré požadavky uživatelů přicházejí prostřednictvím služby Microsoft Front Door a jsou automaticky směrovány k optimálně lokalizované instanci služby, aby se zabránilo jakémukoliv selhání nebo aby se snížil dopad na naše zákazníky.

Omezení rozsahu incidentů: Vždy se snažíme vyhnout incidentům, ale pokud k nim již dojde, děláme vše proto, abychom omezili rozsah všech incidentů tím, že více instancí každé služby se od sebe oddělí. Kromě toho neustále zlepšujeme monitoring s využitím automatizace, což umožňuje rychlejší detekci incidentů a reakci na ně.

Izolace poruch: Stejně, jako jsou služby navrženy a provozovány v aktiv/aktiv režimu a jsou od sebe odděleny, aby se zabránilo tomu, že selhání jednoho ovlivní druhého, tak i základní kód služeb je vyvíjen pomocí podobných principů oddělení, které se nazývají izolace poruch. Opatření na izolaci poruch je doplňková ochrana realizovaná v samotných základech kódu. Tato opatření pomáhají zabránit tomu, aby se problém v jedné oblasti nedostal do jiných oblastí provozu. V tomto dokumentu si můžete přečíst více o tom, jak to děláme, spolu se všemi podrobnostmi našeho plánu kontinuity služeb.

Přizpůsobení se práci na dálku může být pro každého jednotlivce i tým výzvou. Jsme tu, abychom vám poskytli nástroje, tipy a informace, které potřebujete, abyste vy a váš tým mohli této výzvě čelit. Inspiruje nás obratnost a vynalézavost škol, nemocnic a firem, kterou demonstrují během šíření nemoci COVID-19, a jsme odhodláni pomáhat všem organizacím, které potřebují být v průběhu tohoto složitého období propojené a produktivní.

Nejčastější dotazy

Otázka: Co se stane, pokud se uživatel přihlásí prostřednictvím údajů k pracovnímu nebo školnímu účtu?

Odpověď: Pokud má uživatel licenci pro využití Teams, bude přihlášen. Pokud uživatel licenci pro použití Teams nemá, bude přihlášen do služby a automaticky získá bezplatnou licenci Teams, která je platná do ledna 2021. Ta pokrývá video schůzky až do 250 účastníků a Živé události až pro 10 000 účastníků s možností záznamu a sdílení obrazovky, spolu s chatem a podporou spolupráce. Více informací pro IT Profesionály.

Otázka: Co obsahuje bezplatná verze Teams?
Odpověď:
 Tato verze poskytuje neomezený chat, vestavěné skupinové a dvoustranné audio nebo video hovory, 10GB úložiště pro tým a 2GB osobního úložiště pro každého uživatele. Zároveň získáte možnost spolupráce v reálném čase prostřednictvím webových aplikací Office, včetně Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Bezplatná verze není časově omezena. Více informací zde.

Otázka: Je bezplatná verze Teams omezena počtem uživatelů?
Odpověď:
 Od 10. března nasazujeme úpravu bezplatné verze Teams, která odstraní omezení počtu uživatelů.

Otázka: Mohu si naplánovat schůzky v bezplatné verzi Teams?
Odpověď:
 Do budoucna bude možné, aby si uživatelé naplánovali schůzky. Prozatím je možné realizovat spontánní video schůzky nebo hovory.

Otázka: Jak může IT admin využít Teams pro školství?
Odpověď: Teams byly vždy dostupné bezplatně studentům a vyučujícím jako součást nabídky Office 365 A1. Více informací zde.

Otázka: Máte doporučení a tipy pro práci z domova?
Odpověď:
 Lola Jacobson, jedna z našich předních technických autorek, publikovala minulý týden několik základních tipů. Zároveň jsme aktualizovali stránku Podpora pro vzdálenou práci s využitím Microsoft Teams (ENG) na docs.Microsoft.com. Vedle toho připravujeme další obsah, který budeme průběžně publikovat.

Původní znění blogu Jareda Spataro naleznete zde.