Skip to Main Content

BLOG: Pomáháme učitelům a studentům přejít na vzdálenou výuku

V posledních dvou týdnech jsme publikovali několik článků ve snaze podpořit naše zákazníky v období šíření onemocnění COVID-19. V jednom z nich jsem sdílel dopis od Lily Zheng, kolegyně v Šanghaji. Dopis od Lily obsahoval zkušenosti, které získala od čínských zákazníků z oblasti vzdělávání, kteří v únoru přesunuli 100 procent vzdělávání na vzdálenou formu výuky. Tváří v tvář oddalování termínů se školy vrhly do akce a rychle přesunuly celý svůj učební plán do online prostředí. S tím, jak jsou země po celém světě ovlivněny šířením viru, mnoho dalších vzdělávacích organizací bude muset udělat totéž.

Chceme pomoci. Kolegyně Barbara Holzapfel a její tým se věnuje vývoji technologií pro školy a univerzity. Mnoho z vyučujících na dálku patří mezi jejich zákazníky. Požádala tedy některé z těchto odborníků, aby by nasdíleli svoje zkušenosti a doporučení pro výuku na dálku, které v průběhu let nasbírali. Získala množství doporučení pro 1:1 diskuse učitel-student až po realizaci výuky v rámci virtuální učebny. Všechna tato doporučení jistě pomohou každé vzdělávací organizaci, která bude přecházet do online světa.

Zefektivnění vzdělávání na dálku a zapojení do programu Microsoft for Education

Během týdnů po vypuknutí nákazy koronavirem COVID-19 udělali v Číně naši zákazníci v oblasti vzdělávání úžasné věci, aby nebylo přerušeno vzdělávání studentů v průběhu přechodu na vzdálenou výuku. Učitelé a studenti prokázali v této náročné době skutečně mimořádnou odolnost, ať už jde o využití eLearning inovací až po držení dobré nálady studentů prostřednictvím výzev ve focení a vaření.

Nyní se všechny státy na celém světě snaží zabránit šíření viru, a proto mnoho škol a univerzit přesouvá svou výuku do online světa. Výuka a studium z domova je velkou změnou nejen pro studenty, ale také pro pedagogy. Jak je možné bez klasické výuky ve třídě kontrolovat, zda jsou studenti skutečně zapojeni a postupují ve svém vzdělávání? Jak zůstávají učitelé a škola ve spojení?

Chceme vám tento přechod usnadnit, a proto jsme se zeptali zkušených vyučujících, kteří již používají online výuku. Mezi nimi jsou učitelé z Catholic Education Western Australia (CEWA) a O’Dea High School v Seattlu, které jsme požádali, aby se podělili o tipy posbírané za několik let vzdělávání na dálku.

Naší snahou je ale dělat ještě více. Microsoft Teams je k dispozici zdarma pro všechny vzdělávací instituce prostřednictvím nabídky Office 365 A1. Vzhledem k tomu, že školy v USA, Itálii, Japonsku a Jižní Koreji přecházejí na vzdálenou výuku, poskytujeme fakultám a zaměstnancům škol v těchto státech šestiměsíční předplatné Office 365 A5 zdarma. To jim poskytuje volný přístup k živým přenosům, audiokonferencím a pomáhá rozšiřovat jejich dosah pořádáním setkání až pro 10 000 účastníků. Rovněž jim pomáhá zajistit přístup pro studenty v oblastech se špatným pokrytím internetu pomocí veřejné telefonní sítě.

Přechod do virtuální učebny 

S tím, jak školy přecházejí na vzdělávání online, aplikace Teams může poskytovat online učebnu, která v sobě kombinuje virtuální face-to-face spojení, zadávání úkolů, sdílení souborů a konverzace v rámci jedné platformy dostupné na mobilním zařízení, tabletu, PC nebo v prohlížeči.

Abychom jim tento proces co nejvíce usnadnili, vytvořili jsme průvodce s osvědčenými postupy pro vedení škol a IT pracovníky, aby mohli rychle začít pracovat, a aby jejich studenti a zaměstnanci mohli komunikovat na dálku.

Po zavedení Teams mají vyučující a zaměstnanci možnost vytvořit svou vlastní třídu v aplikaci Teams, přidávat vybrané studenty, sdílet hodiny, vytvářet zadání, spolupracovat virtuálně v reálném čase, hodnotit a poskytovat zpětnou vazbu na jednom místě.

Zde je pár tipů od zkušených učitelů, jež vám pomohou začít: 

 • Dělejte interaktivní diskuse s vaší třídou prostřednictvím sdílené obrazovky a povzbuzujte studenty, aby kladli otázky prostřednictvím chatu.
 • Můžete přehrát film s využitím sdílení zvuku v rámci schůzky.
 • V průběhu hodiny můžete moderovat diskusi třídy pomocí vypnutí mikrofonu jednotlivých studentů, přiřadit je do role prezentujícího, a pokud je to potřeba, odebrat je ze schůzky. V neposlední řadě je možné i nahrát hodiny, aby je studenti mohli zhlédnout později.
 • Nahrajte svoji hodinu pro případ, že se někteří studenti nemohou zúčastnit v reálném čase.
 • Pro zadání úkolů jednoduše vytvářejte a ohodnoťte kvízy v Microsoft Teams pomocí aplikace Microsoft Forms.
 • Sdělte svým studentům vaše konzultační hodiny, ve kterých jste dostupní pro dotazy.
 • Povzbuzujte studenty k používání funkce Immersive Reader v aplikaci Microsoft Teams, která jim pomůže číst zprávy a lépe porozumět zadání.
 • Vytvořte kanál pro zábavu. Mějte virtuální vědeckou přehlídku nebo básnickou skupinu. To jistě ocení studenti všech věkových kategorií.

Získejte podporu a školení pro učitele a zaměstnance 

Chceme podpořit učitele praktickými návody, profesionálním rozvojem a dalšími návodnými informacemi, které jim pomohou udržet žáky i studenty motivované a zapojené do výuky. Vytvořili jsme sérii webinářů, ke kterým mohou pedagogové získat přístup, aby mohli začít pracovat s Microsoft Teams a mít tak k dispozici prostředky z Microsoft Educator Center, které také pomáhají s využíváním těchto služeb. Také vás zveme do naší nově spuštěné komunity Remote Learning Community, kde učitelé začínající s programy vyučování na dálku z celého světa sdílejí své osvědčené postupy a náš Microsoft Education tým odpovídá na jejich otázky v reálném čase.

Webináře: Začínáme s aplikací Teams

Výukové zdroje: Základní dovednosti pro výuku online

Připojte se k Remote Learning Community: Spojte se s učiteli, IT a Microsoft Experty

Vytvořte Teams pro různé části vaší školy

Přizpůsobte se práci z domova

Pomozte studentům zůstat ve spojení 

Motivace studentů a soustředění na výuku může být výzvou zvlášť pro ty, kteří s výuku online začínají. Vyučující a rodiče potřebují podporu od školy, aby vše fungovalo. Abychom pomohli rodičům a opatrovníkům, vytvořili jsme Remote Learning Guide for students and parents. Pro vyučující máme nástroje, jako jsou FlipgridSkype in the Classroom a Minecraft: vzdělávací edice, které mohou pomoci zpestřit den a nabídnout studentům způsob, jak komunikovat a učit se novými metodami.

Navíc jsme připravili několik tipů od učitelů, kteří již pomohli vytvořit zdravé a efektivní výukové prostředí umožňující studentům prospívat v tomto virtuálním světě:

 • Zůstaňte zdraví a nabití: Učení z domova může být pro studenty novou zkušeností. Podpořte je v tom, aby dělali přestávky mezi hodinami – mohou se protáhnout, dodržovat pitný režim nebo jen odpočívat.
 • Zůstaňte soustředění: Najděte tiché místo, kde se můžete soustředit na hodiny s minimálním rozptýlením.
 • Zůstaňte ve spojení: Škola je důležitá ze sociálního pohledu. Nemít možnost vidět kamarády při osobním kontaktu může být pro studenty těžké. Pomozte jim se přizpůsobit – naplánujte virtuální oběd pro spolužáky, aby zůstali v kontaktu. Pokud jsou buď nemocní, nebo se nemohou účastnit výuky, připomeňte jim, aby si změnili svůj status nebo nastavili stavovou zprávu, čímž informují i své spolužáky.
 • Motivuje své třídy: Používejte aplikaci Teams k využití zábavných výzev v průběhu týdne prostřednictvím vytvoření kanálu „Zábavné aktivity“. Například vypište soutěž ve vaření a vyzvěte studenty, aby sdíleli své výtvory. Oceňte student zaslaním pochvaly v kanálu, což inspiruje další studenty k účasti.
 • Vneste do vašich hodin život: Udělejte výuku interaktivní pomocí zapnutí tabule Whiteboard v aplikaci Teams v průběhu online hodiny. Pozvěte žáky k tabuli a můžete řešit matematické úlohy nebo předvést výtvarné dovednosti, jako byste byli v normální třídě.
 • Buďte ve spojení se studenty jednotlivě: Může být obtížné posoudit, jak si studenti vedou, aniž byste je viděli osobně, takže individuální spojení je velmi důležité. Můžete napsat studentům 1:1 v chatu a vytvořit tak bezpečné místo, kde mohou klást otázky a získat další podporu, kterou potřebují.

Věřím, že tyto tipy z naší vzdělávací komunity vám pomohou při vytváření motivujícího prostředí pro výuku na dálku, ve kterém zůstanou učitelé i studenti ve spojení.

Uvědomujeme si, že přechod na tento způsob výuky představuje výzvy, které jsou zcela nové, a to téměř pro každého, jehož se týkají. Náš tým je k dispozici pro zodpovězení otázek týkajících se výuky na dálku v rámci naší nové Remote Learning Community. Doufáme, že vám pomůžeme tento přechod udělat co nejjednodušší.

Originální znění blogu najdete zde.