Skip to Main Content
Hour of Code 2018

BLOG: Výuka počítačových dovedností je nutností moderní doby

Jedním z důležitých milníků a hlavních zdrojů úspěchu v českých zemích v období nastupující industrializace byla reformace školství, do které se pustila Marie Terezie. Vzdělání tehdy ovládali jezuité a zastaralé metody výuky neodpovídaly potřebám monarchie. Děti už od nízkého věku pracovaly v manufakturách. Marie Terezie se pustila do plošné změny školského systému a zavedla povinnou školní docházku dětí ve věku od 6 do 12 let.

Učitelé museli absolvovat speciální kurzy a později se začaly zavádět i odborněji zaměřené školy. Vzdělanost obyvatelstva rostla, což vedlo k dalšímu ekonomickému rozvoji. Marie Terezie tehdy reformami včas reagovala na potřeby měnící se doby vycházející z filozofie osvícenství a současně růstu manufakturní a později strojové výroby. Tato změna se projevila v hospodářském růstu celého Rakouska-Uherska a zajistila náskok v pokroku oproti zemím, kde tyto změny proběhly až později.

V podobné historické příležitosti se nalézáme i nyní. Dynamický rozvoj informačních technologií přinesl v uplynulých desetiletích nové příležitosti jak pro firmy, tak i pro jednotlivce. To samozřejmě souvisí s rychle se měnícími nároky na soubory dovedností, které lidem zajistí odpovídající uplatnění na trhu práce.

Je téměř jisté, že studenti, kteří vyjdou ze školy v roce 2030 a později, budou potřebovat zcela jiné dovednosti, než perfektně vyjmenovat data středověkých bitev nebo druhy korýšů. Prim budou čím dál více hrát zejména digitální dovednosti.

Podle zprávy Světového ekonomického fóra do roku 2022 zmizí až 75 milionů pracovních míst kvůli rozvoji umělé inteligence, robotizace a automatizace. Ovšem více než 133 milionů nových míst podle prognózy také přibude, takže do pěti let vznikne skoro 60 milionů nových pracovních míst.

Zatímco práci účetních, finančních analytiků nebo auditorů za pár let zvládnou počítače, poptávka naopak poroste po datových analyticích, specialistech na strojové učení, umělou inteligenci či digitální transformaci. Navíc se bude více pracovat formou kratších kontraktů. Najde se ale dost lidí vhodných na tuto práci?

Je téměř jisté, že studenti, kteří vyjdou ze školy v roce 2030 a později, budou potřebovat zcela jiné dovednosti, než perfektně vyjmenovat data středověkých bitev nebo druhy korýšů. Prim budou čím dál více hrát zejména digitální dovednosti.

Důležitost zařazení výuky rozvíjející digitální schopnosti potvrzuje i průzkum Microsoftu a konzultační společnosti McKinsey nazvaný Třída roku 2030, který zjišťoval, jako roli budou hrát technologie v budoucím uplatnění dnešních školáků. Zjistil, že kromě výuky počítačových technologií chybí studentům i rozvíjení “měkčích” dovedností, jako je tvořivost, schopnost samostatně se řídit nebo pracovat v týmech. Lepší využití technologií ve školství by navíc ulehčilo práci i učitelům, kteří by podle průzkumu měli až o třetinu více času na práci se studenty, díky tomu, že by jim odpadlo množství rutinní práce.

Právě nyní je nejvyšší čas zavést vyučování digitálních dovedností a využívání technologií v rámci povinné školní výuky, a to napříč předměty, a také inovovat přístup k samotné metodě učení, ať jsou na budoucnost dobře připraveny i další generace. V roce 2030 bude totiž programování bráno za stejně samozřejmé jako psaní či počítání.